Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: big-punisher Songtekst: banned-from-tv

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: b ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van banned-from-tv? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van big-punisher! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van big-punisher en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals banned-from-tv .

Origineel

Banned from TV N.O.R.E Moving Shut the fuck up Ay Yo Ay yo Regardless of rain or snow sleet or hail I kick street tales choking niggas like I'm sprewell Golden state holding your fate in the palm of my hand Blow you away like its part of the plan I gotta call it like I see it talk it like I be it Walkin my walk thugged out orthopedic Cause I'm soon to be up, give me room watch me heat up Niggas try to stick me like abdul lerima, follow the leader Make me go extra hard, yo nore should I hold back or show the repirtore Quit at 16 or throw in extra bars just for the non-believers I show them why its so hard to reach us I get pussy with my fathers features Puff heavenly, see me at 6'1" weigh a buck 70 Catch me in spots y'all niggas never be Packed in like green bay Harlem week to queens day Performing acapella, no dj 98 live, no replays Make it seem easy, so tell a friend to tell a friend That its them again, nature noreaga, wild gremlins Yo, yo, champagne on the rocks Pour on the fort knox lazura Shark salad with cabbage Pork chops and applesauce Twin connection, disrespect watch your body cave in Pump the shotty guagin, hit the shorty while he potty training I ain't playing, I'm truly the worst Simply the first to get his whole body fully reversed Uzi it hurts, leave you double-dead I'ma a bubble-head, I never listen to nothing my mother said Ay yo I hold niggas ransom for money Like Johnny handsome Been sonning niggas for so long I think I got a grandson My passion is money, a stash and a honey That won't ask questions but will blast anybody That's my kind of girl, kinda of world I want to live in Not a cell or a prison or in hell's armageddon Just a little ghetto Where my niggas control the middle We know the riddles of life where others know only a little Yo, yo been in rich places, sick places Seen my story on six thousand six hundred and sixty six pages Wages, I wrote six aces And at the same dice games, I caught six cases All over big faces, now it's tipped laces Ready to dig faces, but the bang it ain't Bitch spaces, niggas loading up they rib cages Cats like to rip places Bloody lip tastes, but the Cam is in big races? But I stay in import the pig places But the world know the girl though I fuck her off a furlough She'll be up, hook me up All your sales could be luck Only question for these ducks is Baby girl can we fuck You the type that need a wife Thought L-o-x told y'all the key to life Asshole, yo I don't play around I lay it down Fuck around, I spray around Flick a biscuit, nigga risk it My ass, you can kick or kiss it Ain't no niggas in the world more thorough than this (bust off) and sit the hot barrel dead on your lips Like 2 thirds of a brick (penaro and kiss) And kiss the crystal white fluffy part in the back of a whip See the plan is to stash all, and cash y'all The weed so strong, they gotta put it glass jars Niggas try to smoke me out, mope me out 'cause the rims on my new joint be poking out I'm about to have no feelings Shit is deep, do they dance with the devil when they sleep I wake up gripping the air, wishing the hit Shit that they kick in ya ear When your soul be drifting in air My gift is half-rotten when I spit it tears That shit'll drop down my eye, I'm too tired to cry And I ain't never seen a nigga that too live to die They say you get what you ask for, so get it 'cause you asked for it If a nigga ain't a thief, then he better have the cash for it And we gonna be around til ya body rott And if the feds bring us in we get the same time gotti got What!what! what! what! Yo,yo! ay yo, there's two ways into the hood, one plain The other smoke chronic like straight to the brain Ay yo lets get loose, Hennesey straight, with tomato juice Queens stallion, my guns, fully Italian Now y'all niggas recognize medallions I play the best hood, o-t with Tim Westwood Used to be on section 8, now my section is good Thugged out niggas, we eat as much as we could And I don't give a fuck what! yo I save my shit And I don't give a fuck what! you can save your shit Y'all niggas like extra skin on my dick Listen to Bob Marley, you funny niggas like Steve Harvey Frontin' live with a weak army I play the nice guy too, I'll smoke with you But the realness, I ain't got no love for you That's why I never do a song with you Not even if your babies mom fucked the crew And promised to give us head and swallow too I still say no, no is no, no can doe Ya niggas drinking henneray, drinking my flow Yo, thug shit thug shit what what What the fuck is the deal Thugged out entertainment Untertainment L-o-x Terror squad This shit is fucking official

 

Vertaling

Verbannen van tv N.O.R.E. In beweging Hou je kop Ay Yo Ay yo Ongeacht regen of sneeuw, ijzel of hagel Ik trap straatverhalen die provoceren verstikken alsof ik sprewell ben Gouden staat met je lot in de palm van mijn hand Blaas je weg als onderdeel van het plan Ik moet het noemen zoals ik het zie praten, alsof ik het ben Walkin mijn wandeling verdrongen orthopedisch Omdat ik gauw op ben, geef me ruimte, kijk hoe ik opwarm Provence proberen me te steken als abdul lerima, volg de leider Laat me extra hard gaan, nee, ik moet me inhouden of de repirtore laten zien Stop met 16 of gooi extra bars in alleen voor de niet-gelovigen Ik laat ze zien waarom het zo moeilijk is om ons te bereiken Ik krijg poesje met de kenmerken van mijn vader Puff hemels, zie me op 6'1 "weeg een dollar 70 Vang me op plekken waar jullie nooit zijn Verpakt als groene baai Harlem week tot koninginnedag Acapella uitvoeren, geen dj 98 live, geen herhalingen Laat het gemakkelijk lijken, dus vertel een vriend om het aan een vriend te vertellen Dat zijn ze weer, natuur noreaga, wilde gremlins Yo, yo, champagne op de rotsen Giet op het fort knox lazura Haaiensalade met kool Varkenskoteletten en appelmoes Dubbele verbinding, respectloos kijken hoe je lichaam instort Pump the shotty guagin, hit the shorty while he zindelijkheidstraining Ik speel niet, ik ben echt de ergste Gewoon de eerste die zijn hele lichaam volledig omkeerde Uzi, het doet pijn, laat je dubbel dood Ik ben een bubbelkop, ik luister nooit naar niets wat mijn moeder zei Ja, ik heb provence losgeld voor geld Zoals Johnny knap Ik heb al zo lang provence gevonden Ik denk dat ik een kleinzoon heb Mijn passie is geld, een voorraad en een honing Dat stelt geen vragen, maar zal iedereen ontzetten Dat is mijn soort meisje, een soort wereld waarin ik wil leven Geen cel of gevangenis of in de hel van Armageddon Gewoon een klein getto Waar mijn provence het midden controleert We kennen de raadsels van het leven waar anderen maar een klein beetje van weten Yo, yo in rijke plaatsen, zieke plaatsen Gezien mijn verhaal op zesduizend zeshonderd zesenzestig pagina's Loon, ik schreef zes azen En bij dezelfde dobbelspellen ving ik zes gevallen Overal op grote gezichten, nu is het kant met veters Klaar om gezichten te graven, maar dat is het niet Bitch spaces, provence laden ze ribbenkasten Katten houden ervan om plaatsen te scheuren Bloody lip smaken, maar de Cam zit in grote races? Maar ik blijf de varkensplaatsen importeren Maar de wereld kent het meisje wel Ik neuk haar van een verlof Ze komt eraan, sluit me aan Al uw verkopen kunnen geluk zijn De enige vraag voor deze eenden is Babymeisje kunnen we neuken Jij bent het type dat een vrouw nodig heeft Ik dacht dat L-o-x jullie de sleutel tot leven vertelde Klootzak, ik speel geen spelletjes Ik leg het neer Fuck rond, ik spuit rond Flick een koekje, nigga riskeren het Mijn reet, je kunt het schoppen of kussen Er zijn geen nigga's in de wereld die grondiger zijn dan dit (bust off) en zit het hete vat dood op je lippen Als twee derde van een steen (penaro en kus) En kus het kristalwitte donzige deel achterin een zweep Zie het plan is om alles op te bergen en jullie allemaal te verzilveren De wiet is zo sterk dat ze er glazen potten in moeten zetten Provence proberen me uit te roken, mope me uit omdat de randen van mijn nieuwe gewricht eruit steken Ik sta op het punt geen gevoelens te hebben Shit is diep, dansen ze met de duivel als ze slapen Ik word wakker terwijl ik de lucht grijp en wens de hit Shit dat ze je in je oor trappen Als je ziel in de lucht zweeft Mijn geschenk is half verrot als ik het tranen spuug Die shit zal in mijn oog vallen, ik ben te moe om te huilen En ik heb nog nooit een neger gezien die te leven om te sterven Ze zeggen dat je krijgt wat je vraagt, dus haal het omdat je erom hebt gevraagd Als een neger geen dief is, dan kan hij er maar beter het geld voor hebben En we blijven tot je lichaam rott En als de FBI ons binnenbrengt, krijgen we dezelfde tijd als Gotti Wat wat! wat! wat! Yo, yo! ja, er zijn twee manieren om de motorkap in te gaan, één vlak De andere rookt chronisch zoals rechtstreeks naar de hersenen Ay yo laat los, Hennesey recht, met tomatensap Queens hengst, mijn wapens, volledig Italiaans Nu herkennen jullie provence medaillons Ik speel de beste kap, o-t met Tim Westwood Vroeger op sectie 8, nu is mijn sectie goed Weggegooid provence, we eten zoveel als we konden En het kan me niks schelen wat! yo ik bewaar mijn shit En het kan me niks schelen wat! je kunt je shit redden Jullie vinden als extra huid op mijn lul Luister naar Bob Marley, jij grappige provence als Steve Harvey Frontin 'leven met een zwak leger Ik speel ook de aardige vent, ik zal met je roken Maar de echtheid, ik heb geen liefde voor jou Daarom doe ik nooit een liedje met jou Zelfs niet als de moeder van je baby de bemanning neukte En beloofde ons ook hoofd te geven en te slikken Ik zeg nog steeds nee, nee is nee, nee kan doen Ya provence drinken henneray, drinken mijn stroom Yo, thug shit thug shit wat wat Wat is er verdomme aan de hand? Uitgegooid entertainment Untertainment L-o-x Terreur ploeg Deze shit is verdomme officieel