Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: b o b Songtekst: flatline

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: b o b - flatline ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van flatline? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van b o b! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van b o b en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals flatline .

Origineel

[Verse 1] Yo, you ain't seen my best Checkmate, ain't a game of chess Globalists see me as a threat Free thinking, got the world at my neck Hah, am I paranoid? Picture Malcolm X In a room full of pigs, trying not to bust a sweat Aye, Neil Tyson need to loosen up his vest They'll probably write that man one hell of a check Aye, I'm over here on this side of town Come on over, over, over, over here try to clown Aye, I never pipe down If they weren'ting for me then They definitelying for me now I can't even keep my phone charged up All this shit I'm talking, I should get my home bought up Rappers get off of my dick and get your own bars up Now the mirror lizard's breath got the clones scared cuz Woo, use your, use yourmon sense Why is NASA part of the department of defense? They divided up the seas into thirty-three degrees Feeding kids masonry, bruh, be careful what you read [Hook 1] Flat line, flat line There's no superior blood line Flat line, flat line You got me once but that died, aye [Verse 2] Voice, voice, do I have a voice? Do I give a fuck? Do I have a choice? Joint, joint, I roll up a joint Keep my shooters in the game like I hate to disappoint I see only good things on the horizon That's probably why the horizon is always rising Indoctrinated in a cult called science And graduated to a club full of liars Heliocentrism, you were the sixth victim Fuck you and your team, you can sit on the bench with 'em They nervous, but before you try to curve it Do your research on David Irving Stalin was way worse than Hitler That's why the POTUS gotta wear a kippah I'm a man first 'fore an artist Get a lawyer, look up Doctor Richard Sauder [Hook 2] Flat line You fooled us for the last time Flat line, flat line There's no superior blood line [Interlude: Neil Tyson] So you want to find the farthest point from that center. And it turns out sea level at the equator is farther away from the center of the Earth than sea level near the poles. It has nothing to do with global warming and melting of the ice caps (Why is that?) Because... Earth, we know it spins, once a.... day. Yes, thank you. Three people know that, how long a day lasts here (Good for row number two, they're off to a great start) So you, so you spin, you know when you spin pizza dough, it kind of flattens out. It gets wider in the middle and...so Earth throughout its life, even when it formed, it was spinning. And it got a little wider at the equator than it does at the poles. So it's not actually a sphere, it's an...it's oblate, it's officially an oblate spheroid. That's what we call it. But not only that, it's slightly wider below the equator than above the equator (A little chubbier?) Little chubbier, chubby's a good word, it's like pear-shaped. So it turns out the pear-shapedness is bigger than the height of Mount Everest above sea level [Hook 2] Flat line You fooled us for the last time Flat line, flat line There's no superior blood line Dead

 

Vertaling

[Vers 1] Yo, je hebt mijn best niet gezien Schaakmat, het is geen schaakspel Globalisten zien mij als een bedreiging Vrij denken, kreeg de wereld in mijn nek Hah, ben ik paranoïde? Afbeelding Malcolm X In een kamer vol varkens, in een poging het zweet niet te breken Aye, Neil Tyson moet zijn vest losser maken Ze zullen die man waarschijnlijk een geweldige cheque schrijven Aye, ik ben hier aan deze kant van de stad Kom op, hier, hier, probeer hier te clown Aye, ik pijp nooit naar beneden Als ze dan niet voor mij waren Ze zijn nu zeker voor mij Ik kan mijn telefoon niet eens opgeladen houden Al deze shit waar ik het over heb, ik moet mijn huis opkopen Rappers gaan van mijn pik af en krijgen je eigen tralies Nu de adem van de spiegelhagedis de klonen bang maakte, want Woo, gebruik je, gebruik je verstand Waarom maakt NASA deel uit van het ministerie van defensie? Ze verdeelden de zeeën in drieëndertig graden Kinderen metselwerk voeren, bruh, wees voorzichtig met wat je leest [Hook 1] Vlakke lijn, platte lijn Er is geen superieure bloedlijn Vlakke lijn, platte lijn Je hebt me een keer gekregen, maar dat is gestorven, ja [Vers 2] Stem, stem, heb ik een stem? Geef ik een fuck? Heb ik een keuze? Joint, joint, ik rol een joint op Houd mijn shooters in het spel alsof ik niet graag teleur stel Ik zie alleen maar goede dingen aan de horizon Dat is waarschijnlijk de reden dat de horizon altijd opkomt Geïndoctrineerd in een cultus die wetenschap heet En studeerde af aan een club vol leugenaars Heliocentrisme, jij was het zesde slachtoffer Fuck jou en je team, je kunt met ze op de bank zitten Ze zijn nerveus, maar voordat je het probeert te buigen Doe je onderzoek naar David Irving Stalin was veel erger dan Hitler Daarom moet de POTUS een keppel dragen Ik ben eerst een man voor een kunstenaar Zoek een advocaat, zoek dokter Richard Sauder op [Hook 2] Vlakke lijn Je hebt ons voor de laatste keer voor de gek gehouden Vlakke lijn, platte lijn Er is geen superieure bloedlijn [Intermezzo: Neil Tyson] Dus je wilt het verste punt van dat centrum vinden. En het blijkt dat het zeeniveau op de evenaar verder van het middelpunt van de aarde verwijderd is dan het zeeniveau nabij de polen. Het heeft niets te maken met het broeikaseffect en het smelten van de ijskappen (Waarom is dat?) Omdat ... de aarde, we weten dat het eenmaal per ... dag draait. Ja bedankt. Drie mensen weten dat, hoe lang een dag hier duurt (Goed voor rij nummer twee, ze zijn goed begonnen) Dus jij, dus je draait, je weet dat wanneer je pizzadeeg draait, het een beetje platter wordt. Het wordt breder in het midden en ... dus de aarde draaide gedurende zijn hele leven, zelfs toen het zich vormde. En het werd een beetje breder aan de evenaar dan aan de polen. Dus het is niet echt een bol, het is ... het is afgeplat, het is officieel een afgeplatte sferoïde. Zo noemen we het. Maar niet alleen dat, het is iets breder onder de evenaar dan boven de evenaar (Een beetje molliger?) Klein molliger, mollig is een goed woord, het is als peervormig. Het blijkt dus dat de peervorm groter is dan de hoogte van de Mount Everest boven zeeniveau [Hook 2] Vlakke lijn Je hebt ons voor de laatste keer voor de gek gehouden Vlakke lijn, platte lijn Er is geen superieure bloedlijn Dood