Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: bathory Songtekst: the golden walls of heaven

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: bathory - the golden walls of heaven ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the golden walls of heaven? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van bathory! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van bathory en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the golden walls of heaven .

Origineel

[Secret message: first letters of each linepose word "SATAN" in a verse] Silent watching gaze Across the blackened plains Two eyes like burning embers Awaits the moment for the North star to blaze Sythanagon winged Angel rides deaths wind To cloudless sky And sound a summon call of war Now burn does the skyline Soundless wings lacerate the night Angels of death emerge across the sky Thorned heads spiky limbs climb the air up high Attack of the pearly gates Now wait for the sign Seen now is His star Ablaze now risen in The sign of the one with A number not a name Now given is the sign The Golden walls of heaven Sound is given now of charge A voice of war does cry The cry does sound the signal And the walls are stormed Now fly Swords are drawn in soundless flight Above the walls of gold The winged angels of death descend A thousand from above Now heaven is in its' last throes of death Sacred shrine of life and death Apharamons gold key The raping of holy interior And all concealed Now masturbated upon is throne of gold Scattered battered wings Along the palaces and streets Trophy of the victory Attached to spear of the Beast Now spitted at is the scalp of God.

 

Vertaling

[Geheime boodschap: eerste letters van elk lijnwoord "SATAN" in een vers] Stille kijkende blik Over de zwartgeblakerde vlakten Twee ogen als brandende sintels Wacht op het moment voor de Poolster om te schitteren Sythanagon gevleugeld Angel rijdt dood wind Naar een wolkenloze hemel En laat een oproep tot oorlog horen Nu verbranden doet de skyline Geluidloze vleugels scheuren de nacht door Engelen des doods verschijnen aan de hemel Doornige koppen stekelige ledematen klimmen hoog de lucht in Aanval van de hemelpoort Wacht nu op het bord Nu gezien is Zijn ster In vuur en vlam stond nu op Het teken van degene met Een nummer, geen naam Nu gegeven is het teken De gouden muren van de hemel Geluid wordt nu gratis gegeven Een oorlogsstem huilt De kreet geeft het signaal En de muren zijn bestormd Vlieg nu Zwaarden worden getrokken in een geluidloze vlucht Boven de muren van goud De gevleugelde engelen des doods dalen neer Duizend van boven Nu is de hemel in zijn laatste doodsstrijd Heilig heiligdom van leven en dood Apharamons gouden sleutel Het verkrachten van het heilige interieur En allemaal verborgen Nu gemasturbeerd is de troon van goud Verspreide gehavende vleugels Langs de paleizen en straten Trofee van de overwinning Gehecht aan Spear of the Beast Nu bespuwd wordt de hoofdhuid van God.