Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: baz luhrmann Songtekst: everybody s free

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: baz luhrmann - everybody s free ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van everybody s free? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van baz luhrmann! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van baz luhrmann en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals everybody s free .

Origineel

Ladies and gentlemen of the class of 2007, wear sunscreen If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it The long term benefits of sunscreen have been proved by scientists Whereas the rest of my advice has no basis more reliable Than my own meandering experience, I will dispense this advice now Enjoy the power and beauty of your youth, oh, never mind You will never understand the power And the beauty of your youth until they've faded But trust me, in twenty years You will look back at photos of yourself And recall in a way you can't grasp now How much possibility lay before you And how fabulous you really looked You are not as fat as you imagine Don't worry about the future or worry that know that worrying Is as affective as trying to solve an algebra equation By chewing bubble gum The real troubles in your life are apt to be things That never crossed your worried mind The kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday Do one thing every day that scares you, sing Don't be reckless with other peoples' hearts Don't put up with people who are reckless with yours, floss Don't waste your time on jealousy Sometimes you're ahead, sometimes you're behind The race is long and in the end, it's only with yourself Remember compliments you receive, forget the insults If you succeed in doing this, tell me how Keep your old love letters, throw away your old bank statements, stretch Don't feel guilty if you don't know what to do with your life The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't Get plenty of calcium Be kind to knees, you'll miss them when they're gone Maybe you'll marry, maybe you won't Maybe you'll have children, maybe you won't Maybe you'll divorce at 40, maybe you'll dance the "Funky Chicken" On your 75th wedding anniversary Whatever you do, don't congratulate yourself too much Or berate yourself either Your choices are half chance, so are everybody else's Enjoy your body, use it every way you can Don't be afraid of it or what other people think of it It's the greatest instrument you'll ever own, dance Even if you have nowhere to do it but your own living room Read the directions even if you don't follow them Do not read beauty magazines, they will only make you feel ugly Brother and sister together will make it through Someday a spirit will take you and guide you there I know you've been hurting, but I've been waiting to be there for you And I'll be there just helping you out, whenever I can Get to know your parents, you never know when they'll be gone for good Be nice to your siblings, they are your best link to your past And the people most likely to stick with you in the future Understand that friends come and go But a precious few, who should hold on Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle For as the older you get, the more you need the people You knew when you were young Live in New York City once, but leave before it makes you hard Live in northern California once, but leave before it makes you soft Travel, accept certain inalienable truths Prices will rise, politicians will philander, you too will get old And when you do, you'll fantasize that when you were young Prices were reasonable, politicians were noble And children respected their elders Respect your elders, don't expect anyone else to support you Maybe you have a trust fund, maybe you'll have a wealthy spouse But you'll never know when either one will run out Don't mess too much with your hair or by the time you're forty It will look eighty-five Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it Advice is a form of nostalgia, dispensing it is a way of Wishing the past from the disposal, wiping it off Painting over the ugly parts and recycling for more than it's worth But trust me on the sunscreen Brother and sister together will make it through, oh yeah Someday a spirit will take you and guide you there I know you've been hurting, but I've been waiting to be there for you And I'll be there just helping you out, whenever I can Everybody's free, oh yeah, everybody's free, oh yeah, oh, to feel good

 

Vertaling

Dames en heren van de klas van 2007, gebruik zonnebrandcrème Als ik jullie maar één tip voor de toekomst zou mogen geven, dan zou dat zonnebrandcrème zijn De voordelen op lange termijn van zonnebrandcrème zijn bewezen door wetenschappers. Terwijl de rest van mijn advies geen betrouwbaardere basis heeft dan mijn eigen meanderende ervaring, zal ik dit advies nu geven Geniet van de kracht en schoonheid van je jeugd, oh, laat maar Je zult nooit de kracht begrijpen en de schoonheid van je jeugd tot ze vervaagd zijn Maar geloof me, over twintig jaar zal je terugkijken naar foto's van jezelf En je herinneren op een manier die je nu niet kunt bevatten Hoeveel mogelijkheden er voor je lagen En hoe fantastisch je er echt uitzag Je bent niet zo dik als je denkt Maak je geen zorgen over de toekomst en weet dat zorgen maken net zo effectief is als proberen een algebravergelijking op te lossen door op kauwgom te kauwen De echte problemen in je leven zijn vaak dingen die nooit in je bezorgde geest zijn opgekomen Het soort dat je overvalt om 4 uur 's middags op een luie dinsdag Doe elke dag één ding dat je bang maakt, zing Wees niet roekeloos met andermans hart. Ga niet om met mensen die roekeloos met het jouwe omgaan, flos Verspil je tijd niet aan jaloezie Soms lig je voor, soms lig je achter De race is lang en op het einde, is het alleen met jezelf Onthoud complimenten die je krijgt, vergeet de beledigingen Als je dit lukt, vertel me dan hoe Bewaar je oude liefdesbrieven, gooi je oude bankafschriften weg, stretch Voel je niet schuldig als je niet weet wat je met je leven moet doen De meest interessante mensen die ik ken wisten op hun 22e nog niet wat ze met hun leven wilden doen. Sommige van de meest interessante 40-jarigen die ik ken weten dat nog steeds niet. Neem genoeg calcium. Wees lief voor de knieën, je zult ze missen als ze weg zijn Misschien trouw je, misschien niet Misschien krijg je kinderen, misschien ook niet Misschien scheid je op je 40e, misschien dans je de "Funky Chicken" op je 75ste huwelijksverjaardag Wat je ook doet, feliciteer jezelf niet te veel Of berisp jezelf ook niet Jouw keuzes zijn half toeval, net als die van anderen Geniet van je lichaam, gebruik het op elke manier die je kunt Wees er niet bang voor of wat andere mensen ervan vinden Het is het beste instrument dat je ooit zult bezitten, dans Zelfs als je het nergens anders kan doen dan in je eigen huiskamer Lees de aanwijzingen, ook al volg je ze niet op Lees geen schoonheidstijdschriften, ze zullen je alleen maar lelijk laten voelen Broer en zus samen zullen het redden Op een dag zal een geest je meenemen en je daarheen leiden. Ik weet dat je pijn hebt gehad, maar ik heb gewacht om er voor je te zijn. En ik zal er zijn om je te helpen, wanneer ik maar kan. Leer je ouders kennen, je weet nooit wanneer ze voorgoed weg zullen zijn Wees aardig tegen je broers en zussen, zij zijn je beste link naar je verleden. En de mensen die het meest waarschijnlijk bij je zullen blijven in de toekomst. Begrijp dat vrienden komen en gaan Maar een kostbaar aantal, die moet je vasthouden Werk hard om de kloof in geografie en levensstijl te overbruggen Want hoe ouder je wordt, hoe meer je de mensen nodig hebt die je kende toen je jong was Woon één keer in New York City, maar vertrek voordat het je hard maakt. Woon één keer in Noord-Californië, maar vertrek voor het je zacht maakt Reis, accepteer bepaalde onvervreemdbare waarheden Prijzen zullen stijgen, politici zullen flirten, ook jij zult oud worden En als je dat doet, zul je fantaseren dat toen je jong was Prijzen redelijk waren, politici nobel En kinderen respecteerden hun ouders Respecteer je ouders, verwacht niet dat iemand anders je steunt Misschien heb je een trustfonds, misschien heb je een rijke echtgenoot Maar je zult nooit weten wanneer een van beide opraakt Knoei niet te veel met je haar of tegen de tijd dat je veertig bent zal het er vijfentachtig uitzien Wees voorzichtig met wiens advies je koopt, maar wees geduldig met degenen die het geven Advies is een vorm van nostalgie, het geven ervan is een manier van Het verleden van de afvalverwijdering te wensen, het af te vegen De lelijke delen overschilderen en recycleren voor meer dan het waard is Maar vertrouw me met de zonnebrandcrème Broer en zus samen zullen het redden, oh ja Op een dag zal een geest je meenemen en je daarheen leiden Ik weet dat je pijn hebt gehad, maar ik heb gewacht om er voor je te zijn En ik zal er zijn om je te helpen, wanneer ik maar kan Everybody's free, oh yeah, everybody's free, oh yeah, oh, to feel good