Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: beardfish Songtekst: abigails questions

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: beardfish - abigails questions ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van abigails questions? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van beardfish! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van beardfish en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals abigails questions .

Origineel

In an infinite universe My first breath seems very close to my last On the other hand: Nothing has a beginning Nothing has an end In this infinite universe Her breath felt so warm in the pouring rain In the night we spoke of the cold and vast darkness Abigail told me that "Nothing has a beginning, Nothing has an end..." "What lures around the bend of the continous expanding infinity that twirls my mind? Will it like a rubber band get stretched 'til it snaps? send itself hurling back through time and space But if it's infinite... that means it all has to go at the same time... right?" "Like the white dot in the middle of the TV when you turn it off Just seizing to exist, from everything to nothing or maybe the other way around?" She felt lost there, like I'm lost here, but where else could we go our speculations were multi-layered so we rolled with the flow if space is the final frontier, we're still part of it Lost in suspended animation forever Abigail, take my hand Follow me, let's run down the milky way stay with me, Abigail, my crazy source of joy Don't ever let go In my infinite loneliness Her first kiss is all I can think of now But she left me a trail so I guess I'd better go check it out, huh? you should totally check it out! In an infinite universe My first breath seems very close to my last On the other hand: Nothing has a beginning Nothing has an end

 

Vertaling

In een oneindig universum Mijn eerste ademhaling lijkt heel dicht bij mijn laatste Aan de andere kant: Niets heeft een begin Niets heeft een einde In dit oneindige universum Haar adem voelde zo warm in de stromende regen In de nacht spraken we over de kou en de uitgestrekte duisternis Abigail vertelde me dat "Niets heeft een begin, Niets heeft een einde..." "Wat lokt om de bocht van de continu uitbreidende oneindigheid die mijn geest ronddraait? Zal het als een elastiekje uitgerekt worden tot het breekt? en zichzelf terugsturen door tijd en ruimte Maar als het oneindig is... dat betekent dat het allemaal op hetzelfde moment moet gaan... toch?" "Zoals de witte stip in het midden van de TV als je hem uitzet Gewoon ophouden te bestaan, van alles naar niets of misschien andersom?" Ze voelde zich daar verloren, zoals ik hier verloren ben, maar waar kunnen we anders heen? onze speculaties waren veelgelaagd dus we volgden de stroom als de ruimte de laatste grens is, maken we er nog steeds deel van uit. Voor altijd verloren in uitgestelde animatie Abigail, neem mijn hand Volg me, laten we naar de Melkweg rennen blijf bij me, Abigail, mijn gekke bron van vreugde Laat me nooit los In mijn oneindige eenzaamheid Haar eerste kus is alles waar ik nu aan kan denken But she left me a trail dus ik denk dat ik maar beter kan gaan kijken, huh? Je moet het zeker gaan controleren! In een oneindig universum Mijn eerste adem lijkt heel dicht bij mijn laatste Aan de andere kant: Niets heeft een begin Niets heeft een einde