Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: beastie boys Songtekst: she's crafty

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: beastie boys - she's crafty ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van she's crafty? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van beastie boys! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van beastie boys en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals she's crafty .

Origineel

Well this girl came up to me, she says she's new in town But the crew been said they seen her around I thought they were right but I didn't want to know The girlie was Def and she wanted to go I think her name is Lucy but they all call Loose I think I thought I seen her on eighth and forty-deuce The next think she said, my place or yours? Let's kick some bass behind closed doors! We got into the cab, the cab driver said He recognized my girlie from the back of her head He said a little something about tip to base So I made him stop the cab to get out of the place I shouldn't have looked back man I'll always regret it Something's going on and I'll probably never get it She was crying like a baby, stupid dumb It's just too bad that girl's a bum She's crafty, she's gets around She's crafty, she's always down She's crafty, she's got a gripe She's crafty, and she's just my type She's crafty I spent my last dollar to buy a Sabrett When I seen this girl I could never forget Now I like nothing better than a pretty girl smile And I haven't seen a smile that pretty in a while The girl came up to me she said she loved the show Asked her to come home and she couldn't say, no We got the crib, there's Adam and D. We didn't say a word, they just stared at me I said, I don't know her just met her tonight And Adrock started hiding everything in sight D. pulled me over said, hide your gold, The girl is crafty like ice is cold! The girl is crafty, she knows all the moves I started playing records, she knew all the grooves He thought she was a thief and D. was right But I just figured she'd spend the night When I woke up later in the afternoon She had taken all the things from inside his room I found myself naked in the middle of the floor She had taken the bed and the chest of drawers The mirror, the TV, the new guitar cord My remote control and my old skateboard She robbed us blind, she took all we owned And the boys blamed me for bringing her home She's crafty, she's gets around She's crafty, she's always down She's crafty, she's got a gripe She's crafty, and she's just my type She's crafty She's crafty, she's gets around She's crafty, she's always down She's crafty, she's got a gripe She's crafty, and she's just my type She's crafty She's gets around She's crafty, and she's always down She's crafty, she's got a gripe She's crafty, and she's just my type She's crafty

 

Vertaling

Er kwam een meisje naar me toe, ze zei dat ze nieuw was in de stad. Maar de bemanning zei dat ze haar hadden gezien. Ik dacht dat ze gelijk hadden, maar ik wilde het niet weten. Het meisje was Def en ze wilde gaan. Ik denk dat ze Lucy heet, maar ze noemen haar allemaal Loose. Ik dacht dat ik haar gezien had op Eighth en Fortty-Duce. Het volgende wat ze zei, mijn huis of het jouwe? Laten we een balletje trappen achter gesloten deuren! We stapten in de taxi, de taxichauffeur zei Hij herkende mijn meisje van de achterkant van haar hoofd. Hij zei iets over een fooi voor de basis. Dus liet ik hem de taxi stoppen om weg te gaan. Ik had niet achterom moeten kijken, ik zal er altijd spijt van hebben. Er is iets aan de hand en ik zal het waarschijnlijk nooit begrijpen. Ze huilde als een baby, dom dom. Het is gewoon jammer dat dat meisje een zwerver is. Ze is sluw, ze komt overal Ze is sluw, ze is altijd down Ze is sluw, ze heeft een grief Ze is sluw, en ze is precies mijn type She's crafty Ik heb mijn laatste dollar uitgegeven om een Sabrett te kopen Toen ik dit meisje zag, kon ik het nooit vergeten Nu hou ik van niets beter dan een mooie meisjes glimlach En zo'n mooie glimlach heb ik al een tijdje niet meer gezien Het meisje kwam naar me toe en zei dat ze van de show hield. Ik vroeg haar naar huis te komen en ze kon geen nee zeggen. We hebben de wieg, daar zijn Adam en D. We zeiden geen woord, ze staarden me alleen maar aan. Ik zei, ik ken haar niet, ik heb haar vanavond ontmoet. En Adrock begon alles in het zicht te verbergen. D. trok me naar zich toe en zei, verberg je goud, Het meisje is sluw zoals ijs koud is. Het meisje is listig, ze kent alle bewegingen. Ik begon platen te draaien, ze kende alle grooves Hij dacht dat ze een dief was en D. had gelijk. Maar ik dacht dat ze de nacht zou doorbrengen. Toen ik later in de middag wakker werd Ze had alle spullen uit zijn kamer meegenomen. Ik vond mezelf naakt in het midden van de vloer. Ze had het bed en de ladekast meegenomen. De spiegel, de TV, de nieuwe gitaarsnoer Mijn afstandsbediening en mijn oude skateboard. Ze beroofde ons blind, ze nam alles wat we bezaten En de jongens gaven mij de schuld dat ik haar thuisbracht Ze is sluw, ze komt overal Ze is sluw, ze is altijd down Ze is sluw, ze heeft een grief Ze is sluw, en ze is precies mijn type She's crafty She's crafty, she's gets around She's crafty, she's always down Ze is sluw, ze heeft een grief Ze is sluw, en ze is precies mijn type She's crafty She's gets around She's crafty, and she's always down She's crafty, she's got a gripe She's crafty, and she's just my type She's crafty