Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: beautiful eulogy Songtekst: according to god

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: beautiful eulogy - according to god ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van according to god? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van beautiful eulogy! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van beautiful eulogy en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals according to god .

Origineel

[Intro: Joseph] [Verse 1: Braille] I'm a believer Sometimes I believe the lies of the deceiver The lies are seeds, when they sprout They lead to seasons of spiritual amnesia Deep seeded self doubt That creeps in my conscious feeds my fear And keeps me up at night conquered by Critical thoughts my mind is prone to conjure When it wanders, watching my failures Play back, play back, on repeat I'm trying to change the chain of events But can't rewind or find the delete Button to push, I'm on the edge It's like the world is about to end I'm in the middle of Armageddon With no arms, no weapons, no armor for protection It's the testing of my faith And I know the answers but instead I'm just guessing Like I forgot that God was my father And I was set apart for His own possession His Word is my armor and my protection Against the enemy's deception but I still question How could I receive such an incredible blessing When I feel like I'm less than Because I went through a divorce, am I A second rate Christian? I know that's a lie So I won't listen, through Christ I'm forgiven I'm being formed into his image According to God I was called from darkness Into his marvelous light He is near to the broken hearted And faithful to finish what he started [Hook: Joseph] Who do you think you are? Who do you think you are? Who do you think you are? Who do you think you are? Who do you think you are? Who do you think you are? Who do you think you are? Who do you think you are? [Verse 2: Odd Thomas] As a child I struggled to identify Most of my misplaced anger and rage Dealing with a whole of emotional consequences Based on the way I was raised The feeling for affection and affirmation Adjusted performance to get attention and gain Some sort of acceptance but found I was always rejected and pushed away Deep scars, feelings of not belonging Caused tall emotional walls And any attempt to recover from the loss Of my confidence was incredibly small The residual effects of abandonment Had me observing my character flaws And viewing them all as insufficiently Capable of relating or growing with God I believed these lies to be true for me My experience was the proof for me Up to the point where I could sense Christ's Relentless love and complete pursuit of me And spoke to me offering me hope and life Through His word showing me His beauty Changing my perception and giving me Perspective of the way that God truly viewed me A man who was prized and pardoned And chosen before the world's foundation His own possession, His royal priesthood I'm part of His holy nation I'm his friend, I'm valued completely cared for Enough for Christ to purchase According to God I'm an adopted child With intimate access created with purpose [Hook]

 

Vertaling

[Intro: Joseph] [Verse 1: Braille] Ik ben een gelovige Soms geloof ik de leugens van de bedrieger De leugens zijn zaden, als ze ontkiemen Ze leiden tot seizoenen van spiritueel geheugenverlies Diep gezaaide zelftwijfel Die mijn bewustzijn binnensluipt en mijn angst voedt En houdt me 's nachts wakker, veroverd door Kritische gedachten die mijn geest oproept Wanneer het afdwaalt, kijkend naar mijn mislukkingen Terugspelen, terugspelen, op herhaling Ik probeer de keten van gebeurtenissen te veranderen Maar ik kan niet terugspoelen of de delete-knop vinden knop vinden om in te drukken, ik sta op het randje Het is alsof de wereld op het punt staat te vergaan Ik ben in het midden van Armageddon Zonder wapens, geen wapenrusting, geen bescherming Het is de test van mijn geloof En ik weet de antwoorden, maar in plaats daarvan ben ik gewoon aan het gissen Alsof ik vergeten ben dat God mijn vader is En ik was apart gezet voor Zijn eigen bezit Zijn woord is mijn wapenrusting en mijn bescherming tegen het bedrog van de vijand, maar ik vraag me nog steeds af Hoe kan ik zo'n ongelofelijke zegen ontvangen Als ik voel dat ik minder ben dan Omdat ik door een scheiding ben gegaan, ben ik een tweederangs christen? Ik weet dat dat een leugen is Dus luister ik niet, door Christus ben ik vergeven Ik word gevormd naar zijn beeld Volgens God ben ik geroepen uit de duisternis naar zijn wonderbaarlijke licht Hij is de gebrokene nabij en trouw om af te maken wat hij begonnen is [Haak: Joseph] Wie denk je wel dat je bent? Wie denk je wel dat je bent? Wie denk je wel dat je bent? Wie denk je wel dat je bent? Wie denk je wel dat je bent ? Wie denk je wel dat je bent? Wie denk je wel dat je bent? Wie denk je wel dat je bent? [Verse 2: Vreemde Thomas] Als kind worstelde ik om me te identificeren De meeste van mijn misplaatste woede en woede Omgaan met een heleboel emotionele gevolgen Gebaseerd op de manier waarop ik was opgevoed Het gevoel voor affectie en bevestiging Aangepaste prestaties om aandacht te krijgen en Een soort van acceptatie, maar vond dat ik altijd werd afgewezen en weggeduwd Diepe littekens, gevoelens van er niet bij horen Veroorzaakte hoge emotionele muren En elke poging om te herstellen van het verlies van mijn zelfvertrouwen was ongelooflijk klein De resterende effecten van verlatenheid Lieten me mijn karakterfouten observeren En ze allemaal zien als onvoldoende om met God om te gaan of te groeien. Ik geloofde dat deze leugens waar waren voor mij Mijn ervaring was het bewijs voor mij Tot op het punt waar ik Christus' meedogenloze liefde en volledige achtervolging van mij Hij sprak tot mij en bood mij hoop en leven Door Zijn woord dat mij Zijn schoonheid toonde Hij veranderde mijn perceptie en gaf me perspectief van de manier waarop God mij werkelijk zag Een man die werd geprezen en vergeven En uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld Zijn eigen bezit, Zijn koninklijk priesterschap Ik ben een deel van Zijn heilige natie Ik ben zijn vriend, ik word gewaardeerd en er wordt voor mij gezorgd Genoeg voor Christus om te kopen Volgens God ben ik een geadopteerd kind Met intieme toegang, geschapen met een doel [Haak]