Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: beautiful eulogy Songtekst: satellite kite

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: beautiful eulogy - satellite kite ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van satellite kite? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van beautiful eulogy! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van beautiful eulogy en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals satellite kite .

Origineel

[Verse 1: Braille] There's no scientific system sufficient to measure the distance Big words and images are limited descriptions Primitive poetry poking at rain clouds with small sticks can't reach high enough to touch it, so we shake our fists and call it quits Kites and satellites, unimaginable heights, intangible unseen light made visible to human sight through the incarnation and life of Christ Fulfilling the promise, faithful and flawless, the Son of God, living Among the Godless and lawless lost in sins darkness But he would shine regardless, of mankind's infection and Blind perception, rebellion and rejection. This is unblemished Perfection, relentless love descended with the intention To shed his blood, for the purpose of redemption Divine intervention, wrap your mind around how he laid his Life down so sinners could be forgiven, every knee should Bow before the risen. Now through faith and repentance, we Can be accepted and enter the kingdom of God where we will Sing along with endless, praises [Verse 2: Odd Thomas] Who is God that establishes dominion over minions and is moved with creativity and decides to makes men in the image of him With His words we were created and rather than having an understanding of gratitude we became envious and we hated Him And since God is compassionate He condescended and become like us as a representative Sent for the purpose to make atonement for His own elect and connect the most wretched of men to throne room of the divine architect And so the ineffable unapproachable God who invented the space in the human heart invaded space to reach the depths of human hearts It's all a part of his perfect plan sinners in the hands of God holding on a kite string Connecting a redeemed humanity by the finished work of the King of Kings

 

Vertaling

[Vers 1: Braille] Er is geen wetenschappelijk systeem om de afstand te meten Grote woorden en beelden zijn beperkte beschrijvingen Primitieve poëzie die met kleine stokjes naar regenwolken prikt kan niet hoog genoeg reiken om het aan te raken, dus schudden we onze vuisten en houden ermee op Vliegers en satellieten, onvoorstelbare hoogten, ongrijpbaar onzichtbaar licht zichtbaar gemaakt voor het menselijk oog door de menswording en het leven van Christus De belofte vervullend, trouw en onberispelijk, de Zoon van God, levend tussen de Godlozen en wettelozen verloren in zonden duisternis Maar hij zou schijnen, ongeacht de besmetting van de mensheid en Blinde waarneming, rebellie en verwerping. Dit is ongeschonden Perfectie, meedogenloze liefde neergedaald met de intentie om zijn bloed te vergieten, voor het doel van verlossing Goddelijke tussenkomst, denk er eens over na hoe hij zijn leven neerlegde zodat zondaars vergeven konden worden, elke knie moet buigen voor de opgestane. Nu door geloof en berouw, kunnen we geaccepteerd worden en het koninkrijk van God binnengaan, waar we mee zullen zingen met eindeloze, lofzangen [Vers 2: Odd Thomas] Wie is God die heerschappij over volgelingen vestigt en met creativiteit wordt bewogen en besluit mensen te maken naar het evenbeeld van Hem Met Zijn woorden werden wij geschapen en in plaats van een begrip van dankbaarheid te hebben werden wij afgunstig en haatten wij Hem En omdat God mededogend is, heeft Hij zich neerbuigend opgesteld en is als een vertegenwoordiger van ons geworden Gezonden met het doel verzoening te doen voor Zijn eigen uitverkorenen en de meest ellendigen onder de mensen te verbinden met de troonzaal van de goddelijke architect En zo is de onuitsprekelijke ongenaakbare God, die de ruimte in het menselijk hart heeft uitgevonden, de ruimte binnengedrongen om de diepten van de menselijke harten te bereiken Het is allemaal een deel van zijn volmaakte plan zondaars in de handen van God vasthoudend aan een vliegerkoord een verloste mensheid verbindend door het volbrachte werk van de Koning der Koningen