Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: benediction Songtekst: path of the serpent

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: benediction - path of the serpent ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van path of the serpent? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van benediction! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van benediction en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals path of the serpent .

Origineel

No gods or masters, where destiny lies Underworld of Elysium exempt on my demise Father leaders leech to your mind In growling hunger repent Obituary, engraved tombstone Fiercely branded on the soul Chorus : Truth stands as one Monolith stands alone Roots in the path of the serpent Lies a worthless throne Gross theology twisted inside Enthroning dark here instead Stream of consciousness flowing out Beget all faiths my crying doubt Chorus Inside intriges me for your vision¹s veiled Monolith cracks, light has flown... ha ! Your faith will fail ! Broken faiths - fade away Twisted war - feeding on it¹s twisted hate Reach the end of the labyrinth Where the nightmare¹s sin Start from this waking dream Screaming in the wind Never find eternity Denied divinity... The Path of the Serpent ! Never violate paradise Or walk the darkened trail Idolatry your misjudgement Never ending tale A never ending tale. SO BE IT !!!

 

Vertaling

Geen goden of meesters, waar het lot ligt Onderwereld van Elysium vrijgesteld op mijn ondergang Vader leiders bloedzuiger aan uw geest In grommende honger berouw Begrafenisbrief, gegraveerde grafsteen Vurig gebrandmerkt op de ziel Refrein: Waarheid staat als één Monoliet staat alleen Wortels in het pad van de slang Ligt een waardeloze troon Brutale theologie verdraaid van binnen Enthroning duister hier in plaats Stroom van bewustzijn stroomt naar buiten Beginnen alle geloven mijn huilende twijfel Refrein Binnenin intrigeert me je gesluierde visie Monoliet scheurt, licht is gevlogen... ha! Je geloof zal falen! Gebroken geloof - vervaagt Verdraaide oorlog - voedt zich met zijn verdraaide haat Bereik het einde van het labyrint. Waar de nachtmerrie zijn zonde Start vanuit deze wakende droom. Schreeuwend in de wind Nooit de eeuwigheid vinden. Goddelijkheid ontzegd... Het pad van de slang ! Nooit het paradijs schenden Of bewandel het verduisterde pad Idolatrie uw verkeerde inschatting Never ending tale Een never ending tale. HET ZIJ ZO!!!