Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: benefit Songtekst: blind following

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: benefit - blind following ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van blind following? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van benefit! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van benefit en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals blind following .

Origineel

"Uh He...he is an enemy of our religious teachings." "I know...you want him...eliminated?" "Precisely." Through out history, mans great mystery From continent to continent A recipe for hypocrisy A multitude of killin The worlds biggest villain Continuously fed ignorance and blood spillin Kill more people than AIDS And more people than raid In combat by troops with explosive hand grenades Some people hold poisonous snakes in his name Some people like to concentrate and self inflict pain Emaculation brought on decapitation Situations unbearable for human habitation Devastation rain from nation to nation A fool with a cause equals self-defecation Blind to the facts when reality attacks Just turn your back, mumble some words then relax Proud of what you say? But you act a different way Keep on judging others and your pain will go away Raise your children wrong with deception strong And they'll walk a crooked path difficult and long To declare it and understand incoherent Leaves a person the weakness despite transparent Take a look around you not just in the front Watch ya pockets real close and beware of a skun All the dark secrets built up for a while Can be hidden on Sunday with a suit and a smile [Chorus] x2 "I believe what I say" "That's quite obvious" "They BELIEVE what he says" Scratches "I believe what I say" Scratches "BELIEVE what he says" "And think of it, the people believe..." In the past, nothing stood in its path Even women and children felt the wrath of the bloodbath Believe what I believe or face death If you disagree then you'll have no face left That was a sentence; ultimate and it was repentant Become a mortar and be buried in the trenches The same tradition that's carried on today But instead of blades swinging, bullets ricochet Anti abortion advocates throw pipe bombs While the ignorant gather to worship icons No independent thought; sanctity bought At the price of a life and they thankfully fought Robots in the light, programmed to recite Words that'll make the dark knight run in fright This thing is very dangerous when in the wrong minds And evidence finds that this shit easily blinds In the human existince, take death for instance The topic of discussion can shorten the distance Be careful of the food you bite And when digestin it, keep your own thoughts in sight Puppets move by a common thread Never taken the time to let thought in the head Instead, eatin all the bullshit they fed Thats why nintey-percent of the world is mentally dead

 

Vertaling

"Hij... hij is een vijand van onze religieuze leer." "Ik weet het...je wilt hem...elimineren?" "Precies." Doorheen de geschiedenis, het grote mysterie van de mens van continent tot continent Een recept voor hypocrisie Een veelheid van moorden s werelds grootste schurk Voortdurend gevoed met onwetendheid en bloedvergieten Doodt meer mensen dan AIDS En meer mensen dan overvallen In gevechten door troepen met explosieve handgranaten Sommige mensen houden giftige slangen in zijn naam Sommige mensen houden ervan zich te concentreren en zelf pijn toe te brengen Verminking veroorzaakt door onthoofding Situaties ondraaglijk voor menselijke bewoning Verwoestingen regen van natie tot natie Een dwaas met een zaak staat gelijk aan zelfontlediging Blind voor de feiten als de realiteit aanvalt Draai je rug toe, mompel wat en ontspan je. Trots op wat je zegt? Maar je handelt op een andere manier. Blijf anderen veroordelen en je pijn zal verdwijnen Voed je kinderen verkeerd op met bedrog sterk En ze zullen een kromme weg bewandelen moeilijk en lang Om het te verklaren en onsamenhangend te begrijpen Laat een persoon de zwakte ondanks transparant Kijk om je heen, niet alleen aan de voorkant Let goed op je zakken en pas op voor een schurk Al de donkere geheimen die je een tijdje hebt opgebouwd Kunnen verborgen worden op zondag met een pak en een glimlach x2 "Ik geloof wat ik zeg" "Dat is heel duidelijk" "Ze GELOVEN wat hij zegt" krassen "Ik geloof wat ik zeg" Kras "GELOOF wat hij zegt." "En denk eraan, de mensen geloven..." In het verleden, stond niets zijn pad in de weg. Zelfs vrouwen en kinderen voelden de toorn van het bloedbad. Geloof wat ik geloof of ga de dood tegemoet. Als je het er niet mee eens bent, heb je geen gezicht meer over. Dat was een vonnis; ultiem en het was berouwvol Wordt een mortier en wordt begraven in de loopgraven. Dezelfde traditie die vandaag de dag wordt voortgezet. Maar in plaats van messen die zwaaien, kogels die afketsen Anti-abortus voorstanders gooien pijpbommen Terwijl de onwetenden samenkomen om iconen te aanbidden Geen onafhankelijke gedachte; heiligheid gekocht Tegen de prijs van een leven en ze vochten dankbaar Robots in het licht, geprogrammeerd om te reciteren Woorden die de donkere ridder laten schrikken. Dit ding is erg gevaarlijk als het in de verkeerde hoofden zit. En bewijs vindt dat deze shit gemakkelijk verblindt In het menselijk bestaan, neem de dood bijvoorbeeld. Het onderwerp van discussie kan de afstand verkorten Wees voorzichtig met het voedsel dat je bijt En als je het verteert, hou dan je eigen gedachten in het oog Marionetten bewegen door een gemeenschappelijke draad Nooit de tijd genomen om gedachten in het hoofd te laten In plaats daarvan, eten ze alle onzin die ze gevoed hebben Dat is waarom negentig procent van de wereld mentaal dood is.