Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: between the buried and me Songtekst: specular reflection

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: between the buried and me - specular reflection ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van specular reflection? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van between the buried and me! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van between the buried and me en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals specular reflection .

Origineel

[Prospect #1] A twisted crash... vibrations forming my personal currency. A lifeline... a sweatbox, the linear mind as one. Who would have thought? This distant face... Distant life... never before seen. Deep sleep in deep sea. Nerves torn from their ends. It has been three nights and still the puzzle is cut by a shaky hand. Carved out of improper materials... imperfect directions. A crushing sound soon awakes. Where am I? The taste of sand wipes away the grime of my past life... The life I fled... the grip I loosened. It has all caused an even pressure. The kind they show us on our screens. I've become what I've force fed my entire life... a drifter's dream... a loner's mind. Wanting what they have... their perfect smiles and heartless lusts. On night four they come back. Awaking a new life. Over and over... like I've been there before. Living and breathing, but still choking. A mirror stares back. I contort like the wheels in my head... Still nothing happens. Please wake up. [Prospect #2] I open my eyes to the smell of morning skin. The soft touch of your hair. Your breathe I breathe in. The reality chases and catches up on actual alertness. Im awake... a daydream... alone. Silence. This is the last few years rolled into one instance. I need something new. I jerk back in and out of a daydream self. A backwards day... water surrounds. A cool breeze wrapping its smell around my skin. The mid day siren awakes what was a false idea of sleep. Daydream society. Walking past what we used to see. Beginning again. (The runners come to a halt. The air seems half full) Walking into a certain state of suffocation. Confusion surrounds... day after day. The questions I face... the dealings I deal. Do I complete me? Do I complete humanity? This day will determine it all. [Prospects #1 and #2] Mirror stares back again. I contort like the wheels in my head... Still nothing happens. Please wake up. Please wake me up.

 

Vertaling

[Prospect #1] Een verdraaide crash... trillingen die mijn persoonlijke valuta vormen. Een levenslijn... een zweetdoos, de lineaire geest als één. Wie had dat gedacht? Dit verre gezicht... Ver weg leven... nooit eerder gezien. Diepe slaap in diepe zee. Zenuwen uit hun uiteinden gerukt. Het is drie nachten geleden en nog steeds wordt de puzzel gesneden door een wankele hand. Gesneden uit ongeschikte materialen... onvolmaakte aanwijzingen. Een verpletterend geluid wekt spoedig. Waar ben ik? De smaak van zand veegt het vuil van mijn vorig leven weg... Het leven dat ik ontvluchtte... de greep die ik losliet. Het heeft allemaal een gelijkmatige druk veroorzaakt. Het soort dat ze ons tonen op onze schermen. Ik ben geworden wat ik m'n hele leven heb opgedrongen. De droom van een zwerver. De geest van een eenling. Willen wat zij hebben... hun perfecte glimlach en harteloze lusten. Op nacht vier komen ze terug. Wekken een nieuw leven. Keer op keer... alsof ik daar eerder ben geweest. Levend en ademend, maar nog steeds verstikkend. Een spiegel staart terug. Ik kronkel zoals de wielen in mijn hoofd... Er gebeurt nog steeds niets. Word alsjeblieft wakker. [Prospect #2] Ik open mijn ogen voor de geur van ochtendhuid. De zachte aanraking van je haar. Je adem die ik inadem. De realiteit achtervolgt en haalt de werkelijke alertheid in. Ik ben wakker... een dagdroom... alleen. Stilte. Dit is de laatste paar jaar in één keer. Ik heb iets nieuws nodig. Ik schok terug in en uit een dagdroom zelf. Een achterwaartse dag... water omringt me. Een koele bries wikkelt zijn geur rond mijn huid. De sirene van midden op de dag wekt wat een vals idee van slaap was. Dagdroom samenleving. Lopend langs wat we vroeger zagen. Opnieuw beginnen. (De lopers komen tot stilstand. De lucht lijkt halfvol) Lopen in een zekere staat van verstikking. Verwarring omringt... dag na dag. De vragen waarmee ik te maken krijg... de omgang die ik heb. Maak ik mezelf compleet? Maak ik de mensheid compleet? Deze dag zal het allemaal bepalen. [Prospects #1 en #2] De spiegel staart weer terug. Ik kronkel zoals de wielen in mijn hoofd... Er gebeurt nog steeds niets. Word alsjeblieft wakker. Maak me alsjeblieft wakker.