Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: big punisher Songtekst: firewater

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: big punisher - firewater ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van firewater? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van big punisher! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van big punisher en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals firewater .

Origineel

(That's how the east side gets down, word up!) (4:30 in the morning, Mira You know what I mean, Mira Let's get this money sorted and counted, word Know what I mean, dame te culo mami Give me my shit back, Mira, hey yo Fat Joe and them is here now, word Shine like marbles, collects diamonds The remix, add on son Politic for the real ones) [Chorus] We get knots, like stockbrokers who own Marriotts Blast shots for all my niggas who splash cops The rich Corleone camp is here, thousand and one Corner son, fake a jack, you be a goner Yo, control this rap like Napoleon Half-Mongolian, hold it, you owe me in Rock 'em like linolieum, yeah Lex, diamonds, shin'in like you rhymin' 929'n, Titanium glass, time to play that ass Whirlwinds of French,e movin' intense Time to pull again, release the shell,well Make 'em yell again, so sleek But I'm a be maxin' in suites Countin' your paper and countin' your sheeps Hittin' your chick in Jeeps Miraculously, attack your faculty, who wanna tackle me? You jack mack, kidnap 'em for free What?, you got heat, you better pop those We movin' like gestapos, through underground potholes That rock those, much land discoveries Chrome rims, sippin' bubbly Who livin' lovily, half a brick to cover me So dissin' me,e on now listen G, You's a dime I'm a key Thun, thun straight out of Sicily Now, back to the stash crib Joey Crack baggin' up cracks One love, give 'em Jeep bags, Kid! [Chorus] Word life, I'll be the infamous Who leaks the witnesses, crack's the wickedest Run up in your crib, blast your kids Ain't no myth in this, shit's official I'll pistol-whip you with my Smith and Wesson Cause my investin' was sendin rappers to heaven Gives me an erection You need protection from the smooth assassin Who really moves at action, blastin' mothafuckas Execution fashion Now who's the fat one that you love to hate Catch you at your mother's wake, smack you Then I'll wack you with my snub 38 It doesn't take much to make me restless Look at my face and definite lose your breath Truck my face is Lexus You want to test this, so really?, I'll make one call and have the whole WUin' on the ferry I'm very dangerous and well-connected I puff an L with Method, then try to Decide who's next to fill his neck slit So respected and admired the boss, retired your lost Wu Tang, your terror squad, vaya con Dios! [Chorus] You guys despise guys like us Guys like us, disgust like Spartacus You cuss and claim a bust You lust for a part of us, you thrust But can't touch Plus we far from any type of fellas you can trust Put the pressure on the mic, I biz Press to your chest, sound like sweat on my back We're having sex, tight-ass flex Pretty Pocahontas pussy sweet, like my new Tek Sis' got curves like a GS, 300 Lex My body's 95% alcohol, 5% cancer Sosa diamonds, Getty, Lucci, blaze it up like Bonanza Catch me in the cut, easy G's is burnin' my gut As I Remember my menage au trois was mired by sluts I questionmark your heart, punctuate your fate All your version predicates Done as well as you pronunciate In the (west) we're gonna break you off the isle Take C.O.s hostage arab style, no surrender [Chorus] Yo, I'm all about business and enterprisin' Advisin' financial advisers on franchisin' the wider than horizons Divisin' ideas with master minders Movin' on a stash of diamonds First we get the cash, then we laugh like miners Don't get me wrong I'm a funny bastard But when ite to money, son, I'm not the one to laugh with I'm after for what cash can bring me brothers Me and my demon lovers blast and laugh at hyenas Back to Ringling Brothers believe them others You's the best, yet, and still I'm investin' mils on a hunch over lunch Puffin' on a Chesterfield, who wants to test The real scandalous I'm at the Sands in Los Angeles Plannin' hits with an ananymous philanthropist Spanish kids, close to God, like evangelists Choppin' niggas up and makin' sandwiches Big shout to my man Raekwon, word is bond

 

Vertaling

(Zo komt de oostkant naar beneden, word omhoog!) (4:30 's ochtends, Mira Je weet wat ik bedoel, Mira Laten we dit geld sorteren en tellen, woord Weet wat ik bedoel, dame te culo mami Geef me mijn rotzooi terug, Mira, hey Fat Joe en zij zijn er nu, woord Glans als knikkers, verzamelt diamanten De remix, voeg zoon toe Politiek voor de echte) [Refrein] We krijgen knopen, zoals effectenmakelaars die Marriotts bezitten Schiet schoten voor al mijn provence die politie bespatten Het rijke Corleone-kamp is hier, duizend en één Hoekzoon, nep een boer, je bent een goner Yo, beheer deze rap als Napoleon Half-Mongools, wacht even, je bent me schuldig Rock ze als linolieum, ja Lex, diamanten, shin'in zoals je rhymin ' 929'n, titaniumglas, tijd om die ezel te spelen Wervelwinden van het Frans, e intens intens Tijd om weer te trekken, laat de schaal los, nou Laat ze weer schreeuwen, zo strak Maar ik ben maximaal in suites Tel je papier en tel je schapen Sla je meid in jeeps Val op wonderbaarlijke wijze je faculteit aan, wie wil me aanpakken? Jij Jack Mack, ontvoert ze gratis Wat?, Je hebt warmte, die kun je maar beter laten knappen We bewegen ons als gestapo's door ondergrondse kuilen Dat rockt die, veel landontdekkingen Chromen velgen, bubbelend Die liefdevol leeft, een halve steen om me te bedekken Dus dissin 'me, e op nu luister G, Je bent een cent, ik ben een sleutel Thun, thun rechtstreeks uit Sicilië Nu terug naar de voorraadwieg Joey Crack neemt scheuren op Eén liefde, geef ze jeeptassen, Kid! [Refrein] Word leven, ik zal de beruchte zijn Wie de getuigen lekt, crack is de slechtste Ren in je wieg, schiet je kinderen neer Hier zit geen mythe in, shit is officieel Ik zal je met een pistool slaan met mijn Smith en Wesson Omdat mijn investering rappers naar de hemel stuurde Geeft me een erectie Je hebt bescherming nodig tegen de soepele huurmoordenaar Wie echt beweegt bij actie, schiet mothafuckas Uitvoering mode Nu, wie is de dikke die je graag haat Vang je bij het kielzog van je moeder, sla je Dan zal ik je slaan met mijn stompe 38 Er is niet veel voor nodig om me rusteloos te maken Kijk naar mijn gezicht en verlies je adem Truck mijn gezicht is Lexus Wil je dit testen, dus echt ?, Ik zal één telefoontje plegen en de hele WUin 'op de veerboot hebben Ik ben erg gevaarlijk en goed verbonden Ik blaas een L met Method en probeer het dan Bepaal wie de volgende is om zijn nekspleet te vullen Dus respecteerde en bewonderde de baas, trok je verloren terug Wu Tang, je terreurgroep, vaya con Dios! [Refrein] Jullie verachten jongens zoals wij Jongens zoals wij, walging als Spartacus Je scheldt en claimt een buste Je begeert een deel van ons, je duwt Maar kan niet aanraken Bovendien zijn we verre van elk type jongens dat u kunt vertrouwen Zet de druk op de microfoon, ik biz Druk tegen je borst, het klinkt als zweet op mijn rug We hebben seks, strakke flex Pretty Pocahontas pussy sweet, zoals mijn nieuwe Tek Sis 'heeft bochten als een GS, 300 Lex Mijn lichaam bestaat voor 95% uit alcohol, voor 5% uit kanker Sosa-diamanten, Getty, Lucci, blazen het op als Bonanza Vang me in de snee, makkelijke G's verbranden mijn buik Zoals ik me herinner, werd mijn menage au trois vastgehouden door sletten Ik stel je hart in vraag, bepaal je lot Al uw versie prediceert Zowel gedaan als je uitspreekt In het (westen) breken we je van het eiland af Neem C.O.s gijzeling in Arabische stijl, geen overgave [Refrein] Yo, ik ben helemaal voor zaken en ondernemen Adviseren van financiële adviseurs over franchise in de bredere dan de horizon Divisin 'ideeën met master minders Beweeg over een voorraad diamanten Eerst krijgen we het geld, dan lachen we als mijnwerkers Begrijp me niet verkeerd, ik ben een grappige klootzak Maar als het om geld gaat, jongen, ben ik niet degene om mee te lachen Ik ben op zoek naar wat geld me broers kan opleveren Ik en mijn demonenliefhebbers knallen en lachen om hyena's Terug naar Ringling Brothers geloof ze anderen Je bent de beste tot nu toe en nog steeds Ik investeer mils op een voorgevoel tijdens de lunch Puffin 'op een Chesterfield, die wil testen Het echte schandalige Ik ben in het Sands in Los Angeles Plannin 'hits met een ananymous filantroop Spaanse kinderen, dicht bij God, zoals evangelisten Choppin 'provence up en makin' sandwiches Grote schreeuw naar mijn man Raekwon, woord is verbonden