Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: black oak arkansas Songtekst: lord have mercy on my soul

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: black oak arkansas - lord have mercy on my soul ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van lord have mercy on my soul? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van black oak arkansas! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van black oak arkansas en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals lord have mercy on my soul .

Origineel

I've walked through the Halls of Karma I shook hands with both the Devil and God They turned my eyes to the inside to see Where my energies have gone Yes I've run with both all through my life I've respected and reflected them both Yes the sympathy of God as he looked at my life The excitement of the Devil as we talked. So Lord have mercy Lord have mercy on my soul. The Devil said, "Scratch my back and I'll scratch your back for sure" So you have done all these sins for him My heart could not be pure I found out what means more to me Than anything on this earth To be ready for the judgment day Ready to face the truth. So Lord have mercy Lord have mercy n my soul. I hope I've done th right things For both your sake and mine I preach in what I live for My only fear is fear of time I wanted to look logical To both my "Maker" and his host But this trip of life must be complete Or my cards will be lost. So Lord Have Mercy On My Soul

 

Vertaling

Ik heb door de zalen van Karma gelopen. Ik heb handen geschud met zowel de Duivel als God Ze draaiden mijn ogen naar binnen om te zien Waar mijn energieën zijn gebleven Ja, ik heb met beide door mijn leven gelopen Ik heb ze allebei gerespecteerd en weerspiegeld Ja, het medeleven van God toen hij naar mijn leven keek. De opwinding van de duivel als we praatten. Dus Heer heb medelijden Heer heb medelijden met mijn ziel. De Duivel zei, "Krab mijn rug en ik zal zeker jouw rug krabben" Dus jij hebt al deze zonden voor hem gedaan Mijn hart kon niet zuiver zijn. Ik heb ontdekt wat meer voor mij betekent dan alles op deze aarde Om klaar te zijn voor de dag des oordeels Klaar om de waarheid onder ogen te zien. Dus Heer heb genade Heer heb medelijden met mijn ziel. Ik hoop dat ik de juiste dingen heb gedaan Zowel voor U als voor mij. Ik predik waar ik voor leef Mijn enige angst is angst voor de tijd Ik wilde er logisch uitzien Voor zowel mijn "Maker" als zijn gastheer Maar deze reis van het leven moet worden voltooid Of mijn kaarten zullen verloren gaan. Dus Heer heb genade met mijn ziel