Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: blind guardian Songtekst: nightfall

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: blind guardian - nightfall ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van nightfall? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van blind guardian! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van blind guardian en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals nightfall .

Origineel

No sign of life did flicker In floods of tears she cried "All hope's lost it can't be undone They're wasted and gone" "Save me your speeches I know (They blinded us all) What you want You will take it away from me Take it and I know for sure The light she once brought in Is gone forevermore" Like sorrowful seaguls they sang "(We're) lost in the deep shades The misty cloud brought (A wailing when beauty was gone Come take a look at the sky) Monstrous it covered the shore Fearful into the unknown" Quietly it crept in new horror Insanity reigned And spilled the first blood When the old king was slain Nightfall Quietly crept in and changed us all Nightfall Quietly crept in and changed us all Nightfall Immortal land lies down in agony "How long shall we Mourn in the dark the bliss and the beauty Will not return Say farewell to sadness and grief Though long and hard the road may be" But even in silence I heard the words "An oath we shall swear By the name of the one Until the world's end It can't be broken" Just wondering how I can still hear these voices inside The doom of the Noldor drew near The words of a banished king "I swear revenge" Filled with anger aflamed our hearts Full of hate full of pride We screamed for revenge Nightfall Quietly crept in and changed us all Nightfall Quietly crept in and changed us all Nightfall Immortal land lies down in agony "Vala he is that's what you said Then your oath's been sworn in vain (But) freely you came and You freely shall depart (So) never trust the northern winds Never turn your back on friends" "Oh I'm heir of the high lord!" "You better don't trust him" The enemy of mine Isn't he of your kind and Finally you may follow me Farewell He said Nightfall Quietly crept in and changed us all Nightfall Quietly crept in and changed us all Nightfall Immortal land lies down in agony Back to where it all began

 

Vertaling

Geen teken van leven flikkerde In tranen uitbarstte haar kreet "Alle hoop is verloren, het kan niet ongedaan worden gemaakt Ze zijn verloren en weg" "Bespaar me je toespraken Ik weet (ze verblinden ons allemaal) Wat je wilt. Je zult het van me afnemen Neem het en ik weet het zeker Het licht dat ze ooit bracht Voor altijd verdwenen is. Like sorrowful seaguls they sang "(We zijn) verloren in de diepe schaduwen De nevelige wolk bracht (Een gejammer toen de schoonheid weg was Kom kijk eens naar de lucht) Monsterlijk bedekte het de kust Angstig in het onbekende" Stil kroop het in nieuwe verschrikking Krankzinnigheid regeerde En liet het eerste bloed vloeien Toen de oude koning werd gedood Nachtval Kwam stilletjes binnen en veranderde ons allemaal Nacht Stilletjes kroop het binnen en veranderde ons allemaal Nachtval Onsterfelijk land ligt in doodsangst "Hoe lang zullen wij rouwen in het donker de gelukzaligheid en de schoonheid zullen niet terugkeren Zeg vaarwel tegen droefheid en verdriet Hoewel de weg lang en moeilijk kan zijn. Maar zelfs in stilte hoorde ik de woorden "Een eed zullen we zweren Bij de naam van die ene Tot het einde van de wereld It can't be broken" Ik vraag me af hoe Ik hoor nog steeds die stemmen van binnen. De ondergang van de Noldor naderde De woorden van een verbannen koning "Ik zweer wraak" Gevuld met woede ontvlamden onze harten Vol van haat, vol van trots Schreeuwden we om wraak Nacht Kwam stilletjes binnen en veranderde ons allemaal Nachtval Stilletjes kroop het binnen en veranderde ons allemaal Nightfall Onsterfelijk land ligt in doodsangst "Vala hij is dat is wat je zei Dan is je eed tevergeefs gezworen (Maar) vrijelijk kwam je en je zult vrij vertrekken (Dus) vertrouw nooit de noordenwind Keer nooit je vrienden de rug toe. "Oh ik ben erfgenaam van de hoge heer!" "Je kunt hem beter niet vertrouwen." De vijand van mij. Is hij niet van jouw soort en Eindelijk mag je me volgen. Vaarwel Zei hij. Nightfall Kwam stilletjes binnen en veranderde ons allemaal Nightfall Stilletjes kroop het binnen en veranderde ons allemaal Nightfall Onsterfelijk land ligt in doodsangst Terug naar waar het allemaal begon