Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: bliss n eso Songtekst: the sea is rising

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: bliss n eso - the sea is rising ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the sea is rising? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van bliss n eso! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van bliss n eso en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the sea is rising .

Origineel

And all I know is the sun is shining, yet we fight on through the night While the burgs are melting and the sea is rising I don't know so I ask them why Yeah, why are they refusing to listen Why are these troops on a mission And why are they shooting these victims over their view on religion Yeah why do we all search for love like we got cupids addiction Why with politicians you can't tell the truth from the fiction Why do we pollute where were living Why are these youth put at risk And why is this fool on dominion kept us consumed in this prison I won't jump through the hoops of this system Nothing stands between you and the pursuit of your vision I grab a loop of this rhythm it's puts the juice in my pistons So jump back, react spit in the boots with precision When I'm cruising with ism' yeah I'm doosing the splif It's a BNE show bitch getting loose was a given I don't want them to look back when the future was written And know we killed ourselves with nuclear vision and stupid decisions Shit I'd rather an asteroid due for collision then know the planet got fucked by the human condition Sing the tune with conviction! All I know is the sun is shining yet we fight on thought the night While the burgs are melting and the sea is rising I don't know so I ask them why And all I know is the sun is shining yet we fight on through the night Well if you don't know shit I don't know I guess all we can do is ask them why Yeah I'm an old school poet I cherish the ink That cosmic cowboy that doesn't care what they think Real magic isn't card tricks big cribs and cars bitch It's making something out of nothing through this hardship And even though we know that the earth is weak We still bomb each other and idol what the churches speak It's like this land is either run by Labour or Liberal But don't get entwisted their the same as the criminals Open your eyes simply notice the issue That we stuck to our guns without promoting the pistol We only orchestrated the sound that we all love Split because of colour but bound because of blood So before we all blow and they sell the scene Know that the only thing that's bullet proof is my self esteem See this is way beyond cash, and ego tripping it's an epic electric eso ecosystem Grow with me! All I know is the sun is shining yet we fight on thought the night While the burgs are melting and the sea is rising I don't know so I ask them why And all I know is the sun is shining yet we fight on through the night Well if you don't know shit I don't know I guess all we can do is ask them why I don't have to tell you things are bad Everybody knows things are bad Pollutions recognize the icecaps are melting quick Kids trust no one and why else would they The air is unfit to breathe, our food is unfit to eat It's an inferno land, pollutions recognize the icecaps are melting quick Fuck all that shit, we are here together in this country as one As fucking one! It's all about peace, love and unity Sing it, peace, love and unity All I know is the sun is shining yet we fight on thought the night While the burgs are melting and the sea is rising I don't know so I ask them why And all I know is the sun is shining yet we fight on through the night Well if you don't know shit I don't know I guess all we can do is ask them why

 

Vertaling

En alles wat ik weet is dat de zon schijnt, toch vechten we door de nacht Terwijl de steden smelten en de zee stijgt, weet ik het niet, dus vraag ik hen waarom Ja, waarom weigeren ze te luisteren Waarom zijn deze troepen op een missie En waarom schieten ze deze slachtoffers neer vanwege hun mening over religie? Ja waarom zoeken we allemaal naar liefde alsof we cupido's verslaving hebben Waarom kun je bij politici de waarheid niet van de fictie onderscheiden Waarom vervuilen we waar we wonen Waarom worden deze jongeren in gevaar gebracht En waarom houdt deze dwaas over heerschappij ons verteerd in deze gevangenis Ik zal niet door de hoepels van dit systeem springen Niets staat tussen jou en het nastreven van je visie Ik pak een lus van dit ritme het zet het sap in mijn zuigers So jump back, react spit in the boots with precision When I'm cruising with ism' yeah I'm doosing the splif It's a BNE show bitch getting loose was a given Ik wil niet dat ze terugkijken wanneer de toekomst is geschreven en weten dat we onszelf gedood hebben met nucleaire visie en domme beslissingen. Shit, ik heb liever een asteroïde die gaat botsen dan dat ik weet dat de planeet verneukt is door de menselijke conditie. Zing het liedje met overtuiging. Alles wat ik weet is dat de zon schijnt, maar we vechten door, dacht de nacht. Terwijl de steden smelten en de zee stijgt, weet ik niet waarom ik het vraag. En alles wat ik weet is dat de zon schijnt en toch vechten we door de nacht Als je niets weet, weet ik niets. Ik denk dat we ze alleen kunnen vragen waarom. Yeah I'm an old school poet I cherish the ink Die kosmische cowboy die er niet om geeft wat ze denken. Echte magie is geen kaarttrucs, grote kribben en auto's, trut. Het is iets maken van niets door deze ontbering. En ook al weten we dat de aarde zwak is Bombarderen we elkaar nog steeds en doen we wat de kerken zeggen. Het is alsof dit land of door Labour of door liberalen wordt geleid. Maar raak niet verstrikt, ze zijn hetzelfde als de criminelen. Open je ogen en zie waar het om gaat. Dat we aan onze wapens vasthielden zonder het pistool te promoten. We hebben alleen het geluid georkestreerd waar we allemaal van houden Gespleten vanwege kleur, maar verbonden vanwege bloed. Dus voordat we allemaal ontploffen en zij de scene verkopen Weet dat het enige dat kogelvrij is, mijn eigenwaarde is. Dit is veel meer dan geld en ego trippen. Het is een episch elektrisch eso ecosysteem. Groei met me mee. Alles wat ik weet is dat de zon schijnt, maar we vechten door in de nacht. Terwijl de steden smelten en de zee stijgt, weet ik het niet dus vraag ik hen waarom En alles wat ik weet is dat de zon schijnt en toch vechten we door de nacht. Als jij niets weet, weet ik ook niets. We kunnen ze alleen vragen waarom. Ik hoef je niet te vertellen dat het slecht gaat. Iedereen weet dat het slecht gaat. Vervuiling, de ijskappen smelten snel. Kinderen vertrouwen niemand en waarom zouden ze ook De lucht is ongeschikt om in te ademen, ons voedsel is ongeschikt om te eten. Het is een inferno land, vervuiling erkent dat de ijskappen snel smelten Fuck al die shit, we zijn hier samen in dit land als één. Als fucking één! Het gaat allemaal om vrede, liefde en eenheid Zing het, vrede, liefde en eenheid Alles wat ik weet is dat de zon schijnt, maar we vechten door, dacht de nacht. Terwijl de steden smelten en de zee stijgt, weet ik niet waarom ik het vraag. En alles wat ik weet is dat de zon schijnt en toch vechten we door de nacht. Als je niets weet, weet ik ook niets. We kunnen ze alleen vragen waarom.