Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: bob dylan Songtekst: a hard rain’s a gonna fall

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: bob dylan - a hard rain’s a gonna fall ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van a hard rain’s a gonna fall? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van bob dylan! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van bob dylan en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals a hard rain’s a gonna fall .

Origineel

[Verse 1] Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I’ve stumbled on the side of twelve misty mountains I’ve walked and I’ve crawled on six crooked highways I’ve stepped in the middle of seven sad forests I’ve been out in front of a dozen dead oceans I’ve been ten thousand miles in the mouth of a graveyard [Chorus] And it’s a hard, and it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard It’s a hard rain’s a-going to fall [Verse 2] Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it I saw a highway of diamonds with nobody on it I saw a black branch with blood that kept dripping I saw a room full of men with their hammers a-bleeding I saw a white ladder all covered with water I saw ten-thousand talkers whose tongues were all broken I saw guns and sharp swords in the hands of young children [Chorus] And it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard, and it’s a hard It’s a hard rain’s a-going to fall [Verse 3] And what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning I heard the roar of a wave that could drown the whole world I heard one hundred drummers whose hands were a-blazing I heard ten-thousand whispering and nobody listening I heard one person starve, I heard many people laughing I heard the song of a poet who died in the gutter I heard the sound of a clown who cried in the alley [Chorus] And it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard It’s a hard rain’s a-going to fall [Verse 4] Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony I met a white man who walked a black dog I met a young woman, her body was burning I met a young girl, she gave me a rainbow I met one man who was wounded in love I met another man who was wounded in hatred [Chorus] And it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard It’s a hard rain’s a-going to fall [Verse 5] And what will you do now, my blue-eyed son? And what will you do now, my darling young one? I’m a-going back out ’fore the rain starts a-falling I’ll walk to the depths of the deepest dark forest Where the people are many and their hands are all empty Where the pellets of poison are flooding their waters Where the home in the valley meets the damp dirty prison And the executioner’s face is always well hidden Where hunger is ugly, where the souls are forgotten Where black is the color, where none is the number And I’ll tell it, and speak it, and think it, and breathe it And reflect from the mountain so all souls can see it Then I’ll stand on the ocean until I start sinking But I’ll know my song well before I start singing [Chorus] And it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard, and it’s a hard It’s a hard rain’s a-going to fall

 

Vertaling

[Verse 1] Oh, waar ben je geweest, mijn blauwogige zoon? En waar ben jij geweest, mijn liefste jongeling? Ik ben gestruikeld op de flank van twaalf mistige bergen Ik heb gelopen en gekropen op zes kromme wegen Ik ben in het midden van zeven trieste bossen gestapt Ik heb voor een dozijn dode oceanen gestaan Ik ben tienduizend mijl in de mond van een kerkhof geweest [refrein] And it's a hard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard It's a hard rain's a-going to fall [Vers 2] Oh, wat heb je gezien, mijn zoon met blauwe ogen? En wat heb je gezien, mijn liefste jongeling? Ik zag een pasgeboren baby met wilde wolven er omheen Ik zag een snelweg van diamanten met niemand erop Ik zag een zwarte tak met bloed dat bleef druipen Ik zag een kamer vol mannen met hun hamers bloedend Ik zag een witte ladder helemaal bedekt met water Ik zag tienduizend praters wier tongen allemaal gebroken waren ik zag geweren en scherpe zwaarden in de handen van jonge kinderen [refrein] And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard It's a hard rain's a-going to fall [Verse 3] En wat heb je gehoord, mijn zoon met blauwe ogen? En wat hoorde jij, mijn liefste jongeling? Ik hoorde het geluid van een donder die een waarschuwing brulde Ik hoorde het gebrul van een golf die de hele wereld kon verdrinken Ik hoorde honderd trommelaars met hun handen in het vuur Ik hoorde tienduizend fluisteren en niemand luisteren. Ik hoorde één mens verhongeren, ik hoorde vele mensen lachen. Ik hoorde het lied van een dichter die stierf in de goot Ik hoorde het geluid van een clown die huilde in de steeg [refrein] And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard It's a hard rain's a-going to fall [Vers 4] Oh, wat heb je ontmoet, mijn zoon met blauwe ogen? En wie heb je ontmoet, mijn liefste jongeling? Ik ontmoette een jong kind naast een dode pony Ik ontmoette een blanke man die een zwarte hond uitliet Ik ontmoette een jonge vrouw, haar lichaam brandde Ik ontmoette een jong meisje, ze gaf me een regenboog Ik ontmoette een man die gewond was in de liefde ik ontmoette een andere man die gewond was in haat [refrein] And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard It's a hard rain's a-going to fall [Vers 5] En wat ga je nu doen, mijn blauwogige zoon? En wat ga je nu doen, mijn liefste jongeling? Ik ga terug naar buiten voordat de regen begint te vallen Ik loop naar de diepten van het diepste donkere woud Waar de mensen met velen zijn en hun handen leeg zijn. Waar de gifbolletjes hun water overspoelen Waar het huis in de vallei de vochtige vuile gevangenis ontmoet En het gezicht van de beul altijd goed verborgen is Waar honger lelijk is, waar de zielen vergeten zijn Waar zwart de kleur is, waar niemand het nummer is En ik vertel het, en spreek het, en denk het, en adem het En reflecteren vanaf de berg zodat alle zielen het kunnen zien Dan zal ik op de oceaan staan tot ik begin te zinken Maar ik ken mijn lied goed voordat ik begin te zingen [refrein] And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard It's a hard rain's a-going to fall