Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: bob dylan Songtekst: my back pages

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: bob dylan - my back pages ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van my back pages? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van bob dylan! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van bob dylan en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals my back pages .

Origineel

Crimson flames tied through my ears. Rollin' high and mighty traps. Pounced with fire on flaming roads. Using ideas as my maps. "We'll meet on edges, soon," said I. Proud 'neath heated brow.. Ah, but I was so much older then,. 'm younger than that now.. Half-wracked prejudice leaped forth. "Rip down all hate," I screamed. Lies that life is black and white. Spoke from my skull. I dreamed. Romantic facts of musketeers. Foundationed deep, somehow.. Ah, but I was so much older then,. I'm younger than that now.. Girls' faces formed the forward path. From phony jealousy. To memorizing politics. Of ancient history. Flung down by corpse evangelists. Unthought of, though, somehow.. Ah, but I was so much older then,. I'm younger than that now.. A self-ordained professor's tongue. Too serious to fool. Spouted out that liberty. Is just equality in school. "Equality," I spoke the word. As if a wedding vow.. Ah, but I was so much older then,. I'm younger than that now.. In a soldier's stance, I aimed my hand. At the mongrel dogs who teach. Fearing not that I'd become my enemy. In the instant that I preach. My existence led by confusion boats. Mutiny from stern to bow.. Ah, but I was so much older then,. I'm younger than that now.. Yes, my guard stood hard when abstract threats. Too noble to neglect. Deceived me into thinking. I had something to protect. Good and bad, I define these terms. Quite clear, no doubt, somehow.. Ah, but I was so much older then,. I'm younger than that now.

 

Vertaling

Crimson vlammen gebonden door mijn oren. Rollin' high and mighty traps. Met vuur gesprongen op vlammende wegen. Ideeën gebruiken als mijn kaarten. "We zullen elkaar ontmoeten aan de randen, binnenkort," zei ik. Trots op mijn verwarmde wenkbrauwen... Maar ik was toen veel ouder. Ik ben nu jonger dan dat. Half verwrongen vooroordelen sprongen op. "Vernietig alle haat," schreeuwde ik. Leugens dat het leven zwart en wit is. Sprak uit mijn schedel. Ik droomde. Romantische feiten van musketiers. Diep gefundeerd, op een of andere manier.. Ah, maar toen was ik zoveel ouder... Ik ben jonger dan dat nu.. Meisjesgezichten vormden de voorwaartse weg. Van valse jaloezie. Naar het uit het hoofd leren van politiek. Van oude geschiedenis. Neergegooid door lijk-evangelisten. Ongeacht, hoewel, op een of andere manier... Ah, maar ik was toen zoveel ouder... Ik ben jonger dan dat nu... De tong van een zelfbenoemde professor. Te serieus om voor de gek te houden. Spuwde uit dat vrijheid. Gewoon gelijkheid op school is. "Gelijkheid," ik sprak het woord. Alsof het een huwelijksgelofte was... Ah, maar ik was zoveel ouder toen,,. Ik ben nu jonger dan dat.. In de houding van een soldaat, richtte ik mijn hand. Op de bastaard honden die lesgeven. Niet vrezend dat ik mijn vijand zou worden. In het moment dat ik preek. Mijn bestaan geleid door verwarring boten. Muiterij van achtersteven tot boeg... Ah, maar toen was ik zoveel ouder... Ik ben jonger dan dat nu.. Ja, mijn wacht stond hard toen abstracte bedreigingen. Te nobel om te negeren. Bedrogen me in het denken. Ik had iets te beschermen. Goed en slecht, ik definieer deze termen. Heel duidelijk, geen twijfel, op een of andere manier... Ah, maar ik was toen zoveel ouder... Ik ben jonger dan dat nu.