Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: bob dylan Songtekst: sad eyed lady of the lowlands

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: bob dylan - sad eyed lady of the lowlands ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van sad eyed lady of the lowlands? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van bob dylan! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van bob dylan en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals sad eyed lady of the lowlands .

Origineel

With your mercury mouth in the missionary times,. And your eyes like smoke and your prayers like rhymes,. And your silver cross, and your voice like chimes,. Oh, who among them do they think could bury you?. With your pockets well protected at last,. And your streetcar visions which you place on the grass,. And your flesh like silk, and your face like glass,. Who among them do they think could carry you?. Sad-eyed lady of the lowlands,. Where the sad-eyed prophet says that no man comes,. My warehouse eyes, my Arabian drums,. Should I leave them by your gate,. Or, sad-eyed lady, should I wait?. With your sheets like metal and your belt like lace,. And your deck of cards missing the jack and the ace,. And your basement clothes and your hollow face,. Who among them can think he could outguess you?. With your silhouette when the sunlight dims. Into your eyes where the moonlight swims,. And your match-book songs and your gypsy hymns,. Who among them would try to impress you?. Sad-eyed lady of the lowlands,. Where the sad-eyed prophet says that no man comes,. My warehouse eyes, my Arabian drums,. Should I leave them by your gate,. Or, sad-eyed lady, should I wait?. The kings of Tyrus with their convict list. Are waiting in line for their geranium kiss,. And you wouldn't know it would happen like this,. But who among them really wants just to kiss you?. With your childhood flames on your midnight rug,. And your Spanish manners and your mother's drugs,. And your cowboy mouth and your curfew plugs,. Who among them do you think could resist you?. Sad-eyed lady of the lowlands,. Where the sad-eyed prophet says that no man comes,. My warehouse eyes, my Arabian drums,. Should I leave them by your gate,. Or, sad-eyed lady, should I wait?. Oh, the farmers and the businessmen, they all did decide. To show you the dead angels that they used to hide.. But why did they pick you to sympathize with their side?. Oh, how could they ever mistake you?. They wished you'd accepted the blame for the farm,. But with the sea at your feet and the phony false alarm,. And with the child of a hoodlum wrapped up in your arms,. How could they ever, ever persuade you?. Sad-eyed lady of the lowlands,. Where the sad-eyed prophet says that no man comes,. My warehouse eyes, my Arabian drums,. Should I leave them by your gate,. Or, sad-eyed lady, should I wait?. With your sheet-metal memory of Cannery Row,. And your magazine-husband who one day just had to go,. And your gentleness now, which you just can't help but show,. Who among them do you think would employ you?. Now you stand with your thief, you're on his parole. With your holy medallion which your fingertips fold,. And your saint like face and your ghostlike soul,. Oh, who among them do you think could destroy you. Sad-eyed lady of the lowlands,. Where the sad-eyed prophet says that no man comes,. My warehouse eyes, my Arabian drums,. Should I leave them by your gate,. Or, sad-eyed lady, should I wait?

 

Vertaling

Met je kwikzilveren mond in de zendelingentijd. En je ogen als rook en je gebeden als rijmpjes. En je zilveren kruis en je stem als klokkenspelen. Wie onder hen denken ze dat jou kunnen begraven? Met je zakken eindelijk goed beschermd... En je straatvisioenen die je op het gras legt... En je vlees als zijde, en je gezicht als glas... Wie onder hen denken ze dat jou kunnen dragen? Droevige dame van de lage landen... Waar de droevige profeet zegt dat er geen man komt. Mijn magazijn ogen, mijn Arabische trommels... Zal ik ze bij uw poort achterlaten... Of, droevige dame, moet ik wachten? Met je lakens als metaal en je riem als kant... En je kaartspel zonder de boer en de aas... En je kleren als een kelder en je holle gezicht. Wie van hen kan denken dat hij je te slim af kan zijn? Met je silhouet als het zonlicht dimt. In je ogen waar het maanlicht in zwemt... En je lucifersboekliedjes en je zigeunerhymnen... Wie van hen zou proberen indruk op je te maken? Droevige dame van de laaglanden. Waar de droevige profeet zegt dat er geen man komt. Mijn magazijn ogen, mijn Arabische trommels... Zal ik ze bij uw poort achterlaten... Of, droevige dame, moet ik wachten? De koningen van Tyrus met hun veroordeelden lijst. Staan in de rij voor hun geraniumkus... En je zou niet weten dat het zo zou gebeuren... Maar wie van hen wil jou echt alleen maar kussen? Met je kindervlammen op je middernachtskleed,,. En je Spaanse manieren en je moeder's drugs,,. En je cowboy mond en je avondklok stekkers,,. Wie van hen zou jou kunnen weerstaan? Droevig-ogende dame van de lage landen. Waar de droevige profeet zegt dat er geen man komt. Mijn magazijn ogen, mijn Arabische trommels... Zal ik ze bij uw poort achterlaten... Of, droevige dame, moet ik wachten? Oh, de boeren en de zakenmannen, ze hebben allemaal besloten. Om u de dode engelen te tonen die ze vroeger verborgen... Maar waarom hebben ze jou uitgekozen om met hun kant te sympathiseren? Hoe konden ze zich ooit in jou vergissen? Ze wensten dat jij de schuld van de boerderij op je zou nemen. Maar met de zee aan je voeten en het valse alarm... En met het kind van een schurk in je armen. Hoe konden ze je ooit overtuigen? Droevige dame van de lage landen. Waar de droevige profeet zegt dat niemand komt. Mijn magazijn ogen, mijn Arabische trommels... Zal ik ze bij uw poort achterlaten... Of, droevige dame, moet ik wachten? Met je metalen herinnering aan Cannery Row... En uw tijdschrift-echtgenoot die op een dag gewoon moest gaan... En je zachtheid nu, die je gewoon niet kan laten zien... Wie van hen denk je dat jou in dienst zou nemen? Nu sta je bij je dief, je bent voorwaardelijk vrij. Met je heilige medaillon die je vingertoppen vouwen... En je heilige gezicht en je spookachtige ziel... Oh, wie onder hen denk je dat jou kan vernietigen. Droevige dame van de lage landen. Waar de droevige profeet zegt dat niemand komt. Mijn magazijn ogen, mijn Arabische trommels... Zal ik ze bij uw poort achterlaten... Of, droevige dame, moet ik wachten?