Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: body count Songtekst: momma s gotta die tonight

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: body count - momma s gotta die tonight ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van momma s gotta die tonight? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van body count! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van body count en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals momma s gotta die tonight .

Origineel

No, no, no, Momma All my life I loved this girl so much, All my life I loved her simple touch. She cared for me and put me on this earth, Oh the pain of just a simple birth. But now I find that she has left me dumb and blind, Poisoned, twisted, and destroyed my mind. She taught me things that simply were not true She taught me hate for race That's why I hate you! There's only one way I can make it right, Momma's gotta die tonight. There's only one way I can make it right, Momma's gotta die tonight. Momma, momma, I always loved my momma, I always loved my momma. I loved the way she hold me, I love the way she talked to me. She used to teach me a lot of things, She taught me good things, she taught me bad things. "Don't trust white people, don't trust white people. Don't trust white people, they're no good, they're no good, They're no good, they're no good. They're just gonna rip you off, they're just gonna rip you off. Don't trust 'em, don't trust 'em." I said, "Why momma?", she said, "I told you don't Trust 'em they're no good." I said, "Momma, I thought we were all the same momma, Why momma?" She said, "Don't ask me any questions. Don't you challenge your mutha." Momma. So one day I found I fell in love And I brought my girlfriend home And I introduced her to my mutha and She smacked me, was a white girl and I said, "Why momma? Why momma? What did I do wrong?" You know, I found out my mutha was a evil woman. She hated Puerto Ricans, Mexicans, Jamaicans, Indians, Orientals, momma was no good. I learned to hate my mutha, hate my mutha. So I got some, ha ha, some lighter fluid, from the corner store And I put it around her bed, and I set her on fire! Ha, ha, ha. Burn momma, burn momma, burn momma, burn bitch Burn, burn, burrrrrn. Ha, ha, ha. Burn you racist bitch! Ha, ha, ha. But she wasn't quite dead. She jumped up from the bed And I grabbed my Louisville Slugger that she had bought Me for my twelfth birthday and I came up behind her and I hit her, I hit her, I hit her twice. Ha, ha, ha. Now she was out. I went into the kitchen And I got that handy carving knife That we only use on special occasions like Bullshit Thanksgiving, and I took her and I laid her ol' Fucked up corpse on the floor and I cut her in Little bitty pieces. Cut off her arms, her feet, Her neck, and I put her into little green hefty bags And I put it into my car and I said, "Momma, we're goin' on A vacation, a permanent vacation bitch." I took some of her around the world to Arizona, New York, Chicago, Atlanta, Miami, Oakland. Ha, ha, ha, yo, you Want to go to Connecticut, bitch. Ohio, Detroit, Texas, L.A. Whose laughin' now momma, whose laughin' now bitch, Whose laughin' now. Ha, ha, ha, ha. So if you got a mutha or a grandmutha or a father Who wants to carry on the same racist bullshit that's Fucked this world up from day one, You can either look 'em in the face and tell 'em to Suck your dick or do like Body Count does. All my life I loved this girl so much, All my life I loved her simple touch. She cared for me and put me on this earth Oh the pain of just a simple birth. Right now I find that she has left me dumb and blind Poisoned, twisted, and destroyed my mind. She taught me things that simply were not true She taught me hate for race That's why I hate you! There's only one way I can make it right, Momma's gotta die tonight. There's only one way I can make it right, Momma's gotta die tonight.

 

Vertaling

Nee, nee, nee, Mamma Mijn hele leven hield ik zoveel van dit meisje, Mijn hele leven hield ik van haar simpele aanraking. Ze zorgde voor me en zette me op deze aarde, Oh de pijn van een simpele geboorte. Maar nu vind ik dat ze me dom en blind heeft achtergelaten, Vergiftigd, verdraaid, en mijn geest vernietigd. Ze leerde me dingen die gewoon niet waar waren. Ze leerde me haat voor rassen Daarom haat ik jou! Er is maar één manier waarop ik het goed kan maken, Mamma moet vanavond sterven. Er is maar één manier waarop ik het goed kan maken, Mamma moet vanavond sterven. Mamma, mamma, ik heb altijd van mijn moeder gehouden, Ik heb altijd van mijn mama gehouden. Ik hield van de manier waarop ze me vasthield, Ik hou van de manier waarop ze tegen me praatte. Ze leerde me een heleboel dingen, Ze leerde me goede dingen, ze leerde me slechte dingen. "Vertrouw geen blanke mensen, vertrouw geen blanke mensen. Vertrouw geen blanke mensen, ze zijn niet goed, ze zijn niet goed, Zij zijn niet goed, zij zijn niet goed. Ze gaan je gewoon afzetten, ze gaan je gewoon afzetten. Vertrouw ze niet, vertrouw ze niet." Ik zei, "Waarom mamma?", zij zei, "Ik zei je ze niet te vertrouwen Vertrouw ze niet, ze zijn niet goed." Ik zei, "Mamma, ik dacht dat we allemaal hetzelfde waren mamma, Waarom mama?" Ze zei, "Stel me geen vragen. Daag je mormel niet uit." Mamma. Dus op een dag vond ik dat ik verliefd werd En ik bracht mijn vriendin mee naar huis En ik stelde haar voor aan mijn mutha en Zij sloeg mij, was een blank meisje en Ik zei, "Waarom mamma? Waarom mama? Wat heb ik verkeerd gedaan?" Weet je, ik ontdekte dat mijn mormel een slechte vrouw was. Ze haatte Puerto Ricanen, Mexicanen, Jamaicanen, indianen, oosterlingen, mamma was niet goed. Ik leerde mijn mutha te haten, haat mijn mutha. Dus haalde ik wat, ha ha, wat aanstekervloeistof, uit de winkel op de hoek En ik deed het rond haar bed, en ik stak haar in brand! Ha, ha, ha. Brand mamma, brand mamma, brand mamma, brand bitch Burn, burn, burrrrrn. Ha, ha, ha. Brand jij racistische teef! Ha, ha, ha. Maar ze was nog niet helemaal dood. Ze sprong op van het bed en ik pakte mijn Louisville Slugger die ze had gekocht voor mijn twaalfde verjaardag en ik kwam achter haar staan en ik sloeg haar, ik sloeg haar, ik sloeg haar twee keer. Ha, ha, ha. Nu was ze weg. Ik ging naar de keuken En ik pakte dat handige vleesmes dat we alleen gebruiken bij speciale gelegenheden zoals Bullshit Thanksgiving, en ik nam haar en ik legde haar ol ' Fucked up lijk op de vloer en ik sneed haar in kleine stukjes. Hakte haar armen af, haar voeten, haar nek, en ik stopte haar in kleine groene grote zakken En ik zette het in mijn auto en ik zei, "Mamma, we gaan op een vakantie, een permanente vakantie bitch." Ik nam een deel van haar mee rond de wereld naar Arizona, New York, Chicago, Atlanta, Miami, Oakland. Ha, ha, ha, yo, you Wil je naar Connecticut, bitch. Ohio, Detroit, Texas, L.A. Wie lacht er nu mamma, wie lacht er nu bitch, Whose laughin 'now. Ha, ha, ha, ha. Dus als je een mutha of een grootmutha of een vader hebt Die door wil gaan met dezelfde racistische bullshit die deze wereld verneukt heeft vanaf dag één, Je kan ze in het gezicht kijken en zeggen dat ze Zuig je lul of doe zoals Body Count doet. Mijn hele leven hield ik zoveel van dit meisje, Mijn hele leven hield ik van haar simpele aanraking. Ze zorgde voor me en zette me op deze aarde Oh de pijn van een simpele geboorte. Op dit moment vind ik dat ze me dom en blind heeft achtergelaten Vergiftigd, verdraaid, en mijn geest vernietigd. Ze leerde me dingen die gewoon niet waar waren Ze leerde me haat voor rassen Daarom haat ik jou. Er is maar één manier waarop ik het goed kan maken, Mamma moet vanavond sterven. Er is maar één manier waarop ik het goed kan maken, Mamma moet vanavond sterven.