Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: bolt thrower Songtekst: spearhead

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: bolt thrower - spearhead ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van spearhead? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van bolt thrower! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van bolt thrower en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals spearhead .

Origineel

Spearhead marching onward Take my soul sacrificial offering Your initial strike taken by surprise Now left alone, condemned by my pride Drained of all emotion, body now an empty shell There's nothing left, you've taken all away Adrenaline flows Now filled with anger Just what will be the outcome Mass confusion, tears my mind Spearhead, no victory sublime Another fallen victim, I will not beg to you Spearhead to which I cannot hold With clear perception my destiny unfolds I look to the reflection, fail to recognize what's seen A figure clothed in hatred, I pray that this cannot be Faced by this total stranger, aware of your creation No vision of the former self Controlled by your instruction Onward you advance, left in a mindless trance Hypnotized by you will, desire is now instilled Now staring face to face, your eyes filled with hate Held by your contempt, both by weakness and by strength Adrenaline flows Now filled with anger Just what will be the outcome Mass confusion, tears my mind

 

Vertaling

Speerpunt marcheren voorwaarts Neem mijn ziel als offer Uw eerste aanval verrast Nu alleen gelaten, veroordeeld door mijn trots Ontdaan van alle emotie, lichaam nu een lege huls Er is niets meer over, je hebt alles weggenomen Adrenaline stroomt Nu gevuld met woede Wat zal de uitkomst zijn? Massale verwarring, tranen in mijn ogen Speerpunt, geen overwinning subliem Een ander gevallen slachtoffer, ik zal niet smeken om jou Speerpunt waar ik niet aan vast kan houden Met heldere waarneming ontvouwt mijn lot zich Ik kijk naar de reflectie, ik herken niet wat ik zie Een figuur gekleed in haat, ik bid dat dit niet kan Geconfronteerd door deze totale vreemdeling, bewust van uw schepping Geen visie van mijn vroegere ik Gecontroleerd door jouw instructies Voorwaarts ga je, achtergelaten in een hersenloze trance Gehypnotiseerd door jouw wil, verlangen is nu geprikkeld Nu van aangezicht tot aangezicht staren, je ogen gevuld met haat Gehouden door jouw minachting, zowel door zwakte als door kracht Adrenaline stroomt Nu gevuld met woede Wat zal de uitkomst zijn? Massale verwarring, verscheurt mijn geest