Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: boogie down productions Songtekst: elementary

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: boogie down productions - elementary ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van elementary? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van boogie down productions! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van boogie down productions en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals elementary .

Origineel

I hear the same old rhyme the same old style The same old runner has ran the mile See I don't know exactly what you know But what I know is that stuff gotta go Usually when I pick up the mic Something ill jumps out my mouth for that night I like to talk about fact not fiction I got some fantasy rhymes but just listen Everything I write is premeditated Suckas want to fake it I just hate it Bitin' routines or sayin' somethin' kinda weak My words areprehended every time I speak Or have spoken, no I'm not jokin' Please don't sleep, I hope you are awoken Stop! Try this again, you had enough? Say when I am the man with the six-pack of Heineken I get tipsy But never in your life try to dis me 'cause I don't battle with rhymes, I battle with guns Knowledge reigns supreme over nearly every one If you take the first letter of what I just sung You spell my name "KRS-One" It's elementary Elementary DJ Scott LaRock and I, KRS-One Our mother's first son and no, we'll never run Fromplex situations like you T-O-why-S's Always talkin' junk, yet in jail, you're rockin' dresses I have arrived for the purpose of joy Unlike any ordinary Bronx be -boy I will volunteer my services and launch an attack On you fake educators with your yakety-yak This is a fact, the teacher is here now in the flesh Consistently hounded by you MC pests If you really want to learn from me Don't waste time in burnin' me 'cause ignorance and inexperience does not concern me I will emphasize so you will realize ande alive Never close your eyes, never sleep or you might take a dive Many people hate me, many people love me Some are far below me And you know there's some above me But this, my hypothesis, to conclude the story All you fake MC's on a mission, you bore me I'm the Blastmaster KRS on the mic Watchin' all these females rock their pants too tight 'cause there's no other creativeposition on display That give a full analysis and rock this way You will pay, eventually you all will decay While the DJ Scott LaRock will continue to play Cuttin' records, drivin' cars, and you'll know who we are Make a mix just for kicks And you'll be on our tip And, oh yes, there's a highlight to the show, of course You hear DJ Scott LaRock (Go off! Go off!) (Scott La Rock) (Go off! Go off!) x8 Verse 3: Boogie Down Productions, no reduction to its title If you have a headache, toys, go and take a Midol We have arrived for the purpose of enjoyment You have arrived to make up for unemployment You're on it only 'cause I learned just how to flaunt it I breathed a rhyme upon you like a sickness and you caught it Quick, get off the tip, trick, you must be sick Like a doctor here's my bill, I wrote it out with a Bic Signed my name upon the bottle 'cause you know I just rocked em But gettin' into battles really isn't my thing You're probably thinking these are the rhymes for the century But please don't mention me

 

Vertaling

Ik hoor hetzelfde oude rijm dezelfde oude stijl Dezelfde oude hardloper heeft de mijl gelopen Zie, ik weet niet precies wat je weet Maar wat ik weet is dat die dingen moeten verdwijnen Meestal als ik de microfoon oppak Voor die nacht springt er iets zieks uit mijn mond Ik praat graag over feit en niet over fictie Ik heb een aantal fantasie-rijmpjes, maar luister gewoon Alles wat ik schrijf is met voorbedachten rade Suckas wil het nep maken, ik haat het gewoon Beetje routines of iets zwaks zeggen Elke keer dat ik spreek, worden mijn woorden begrepen Of heb gesproken, nee, ik maak geen grapje Slaap alsjeblieft niet, ik hoop dat je wakker wordt Hou op! Probeer dit nog eens, je had er genoeg van? Zeg wanneer Ik ben de man met het sixpack van Heineken Ik word aangeschoten Maar probeer me nooit in je leven te ontmoedigen omdat ik niet vecht met rijmpjes, ik vecht met geweren Kennis heerst over bijna iedereen Als je de eerste letter neemt van wat ik net zong Je spellen mijn naam "KRS-One" Het is elementair Elementair DJ Scott LaRock en ik, KRS-One De eerste zoon van onze moeder en nee, we zullen nooit vluchten Fromplex situaties zoals jij T-O-why-S's Praat altijd rommel, maar in de gevangenis rock je jurken Ik ben aangekomen met het doel van vreugde In tegenstelling tot een gewone Bronx be -boy Ik zal mijn diensten aanbieden en een aanval lanceren Op jou nep-onderwijzers met je yakety-yak Dit is een feit, de leraar is nu hier in het vlees Consequent opgejaagd door jullie MC-plagen Als je echt van me wilt leren Verspil geen tijd door me te verbranden want onwetendheid en onervarenheid gaat mij niet aan Ik zal benadrukken, zodat je zult realiseren dat je leeft Sluit nooit je ogen, slaap nooit of je zou een duik kunnen nemen Veel mensen haten me, veel mensen houden van me Sommige zijn ver onder mij En je weet dat er iets boven me is Maar dit, mijn hypothese, om het verhaal af te sluiten Alle nep-MC's met een missie, je verveelt me Ik ben de Blastmaster KRS op de microfoon Kijkend naar al deze vrouwen die hun broek te strak wiegen omdat er geen andere creatieve positie te zien is Dat geeft een volledige analyse en rockt op deze manier U betaalt, uiteindelijk vervalt u allemaal Terwijl de DJ Scott LaRock blijft spelen Cuttin 'records, rijdende auto's, en je weet wie we zijn Maak een mix alleen voor kicks En je staat op onze tip En, oh ja, er is natuurlijk een hoogtepunt in de show Je hoort DJ Scott LaRock (Ga weg! Ga weg!) (Scott La Rock) (Ga weg! Ga weg!) X8 Vers 3: Boogie Down Productions, geen reductie op de titel Als je hoofdpijn hebt, speelgoed, neem dan een Midol We zijn aangekomen om te genieten U bent gearriveerd om de werkloosheid in te halen Je bent er alleen mee bezig omdat ik heb geleerd hoe ik ermee moet pronken Ik ademde een rijm op je als een ziekte en je ving het op Snel, kom van de tip af, truc, je moet ziek zijn Zoals een dokter hier is mijn rekening, ik schreef het op met een Bic Ondertekende mijn naam op de fles, omdat je weet dat ik ze gewoon wiegde Maar meedoen aan gevechten is echt niet mijn ding Je denkt waarschijnlijk dat dit de rijmpjes van de eeuw zijn Maar vermeld me alsjeblieft niet