Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: boogie down productions Songtekst: original

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: boogie down productions - original ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van original? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van boogie down productions! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van boogie down productions en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals original .

Origineel

[Ms. Melodie] Extra extra read all about it! KRS One's rhymes have been doubted Suckers stepped up and got MURDERED!! [KRS One] Pump pump pom pom POING! Yo this goes out to George Bush Get off my... diggi diggi diggi dick diggi diggi diggi dick Diggi diggi diggi dick... Margaret Thatcher Get off my... diggi diggi diggi dick diggi diggi diggi dick Diggi diggi diggi dick... Bensonhurst Get off my... diggi-diggi-diggi-dick, diggi-diggi-diggi-dick Diggi-diggi-diggi-dick... De Klerk Get off my... diggi-diggi-diggi-dick, diggi-diggi-diggi-dick Diggi-diggi-diggi-dick It feels good to grab the mic and just allow yourself to chat The master of the microphone is here and he's black Recitin poetry, beautifully articulated Demonstrated by the never faded strong facial feature of the teacher, I am the teacher, you can check it The styles they're doing, is from my old record They bought my album, for $8.99 Studied the style, then wrote they own rhyme I don't mind because I'm here to show The lost MC's which way to go So here's my rep, to those that slept And didn't get the first concept in depth I am the manifestation of study NOT, the manifestation of money Therefore I advance through thought Not what's manufactured and bought Concentration, and calculation Goes into every song creation The first and second album rocked you Third album made you think and got through Didn't you think I knew? Number three, wasn't for the dance crew But it gave me a chance to see Who was REALLY down with BDP I set the warm milk, in the glass And the snakes came out the grass They don't realize I'm not confined Nor trapped by space and time I am a rebel, an overthrower Descendant of the black man Noah Radio DJ's, all around Constantly tell me how they are down To uplift Africa and unite black Yet they fronted when I dropped _Why Is That?_ It's a fact, I don't beg for juice, I just get loose And demonstrate the truth Many MC's can only rock the many But I rock a few with my brother Kenny >From twenty-thousand to ten I'm housin African culture is what I'm arousin In your consciousness, soul and body Pay attention while I rock the party Cause now I'm gonna show ya how the East Coast rocks Bumpin sucker MC's out the box Rockin the dreadlocks and the flattops I like these ops, so I'll try not to stop, but drop The new hip-hop, and get props Scott La, Scott La, Scott La, Scott LaRock Spins in heaven, while the earth I rock MC's adopt, the styles I drop They got no direction, they got no direction, they got no direction So they want to go pop Chasin the charts up and down like suckers Totally ignoring their sisters and brothers They're the ones to say you're number one Not chart position, so pick up the drum and hum Sing along, it's a poetry session Mathematically applied, no guessin I'm fresh and dope and wild and wicked get your ticket,e straight to the jam I'll rip it Original lyrics, original lyrics, original lyrics, Kenny Parker on the mix! [Special K] Yes yes I'm Special K On New York's Two show on WBDP This is the brand new one by KRS-One of Boogie Down Productions And it's off the Edutainment LP want to send a shout out to the BDP Posse Of course to Teddy Ted, Nice and Smooth, D-Nice, D-Square And my man Fish, Sidney Mills, Ms. Melodie, Willie D And of course me... seeya!

 

Vertaling

[Mevrouw. Melodie] Extra extra lees er alles over! Aan de rijmpjes van KRS One wordt getwijfeld Suckers stapten op en werden vermoord !! [KRS One] Pomp pomp pom pom POING! Yo dit gaat uit naar George Bush Ga van mijn ... Diggi Diggi Diggi Dick Diggi Diggi Diggi Dick Diggi diggi diggi lul ... Margaret Thatcher Ga van mijn ... Diggi Diggi Diggi Dick Diggi Diggi Diggi Dick Diggi diggi diggi lul ... Bensonhurst Ga van mijn ... diggi-diggi-diggi-dick, diggi-diggi-diggi-dick Diggi-diggi-diggi-dick ... De Klerk Ga van mijn ... diggi-diggi-diggi-dick, diggi-diggi-diggi-dick Diggi-diggi-diggi-lul Het voelt goed om de microfoon te pakken en jezelf te laten chatten De meester van de microfoon is hier en hij is zwart Recitin poëzie, prachtig gearticuleerd Aangetoond door de nooit vervaagde sterke gelaatstrekken van de leraar, ik ben de leraar, je kunt het controleren De stijlen die ze doen, zijn van mijn oude plaat Ze hebben mijn album gekocht voor $ 8,99 Bestudeerde de stijl en schreef vervolgens hun eigen rijm Ik vind het niet erg omdat ik hier ben om te laten zien De verloren MC is de juiste weg Dus hier is mijn vertegenwoordiger voor degenen die sliepen En kreeg het eerste concept niet diepgaand Ik ben de manifestatie van studie NIET, de manifestatie van geld Daarom ga ik vooruit door het denken Niet wat is vervaardigd en gekocht Concentratie en berekening Gaat in elke songcreatie Het eerste en tweede album waren geweldig Derde album zette je aan het denken en kwam door Dacht je niet dat ik het wist? Nummer drie, was niet voor de dansploeg Maar het gaf me de kans om te zien Wie was er echt down met BDP Ik zette de warme melk in het glas En de slangen kwamen uit het gras Ze beseffen niet dat ik niet beperkt ben Evenmin gevangen in ruimte en tijd Ik ben een rebel, een omverwerper Afstammeling van de zwarte Noah Radio DJ's, overal Vertel me constant hoe ze naar beneden zijn Om Afrika te verheffen en zwart te verenigen Toch kwamen ze in de frontlinie toen ik viel _Waarom is dat? _ Het is een feit, ik smeek niet om sap, ik raak gewoon los En toon de waarheid Veel MC's kunnen alleen de vele rocken Maar ik rock een paar met mijn broer Kenny > Van twintigduizend tot tien ben ik in huis Ik ben een Afrikaanse cultuur In je bewustzijn, ziel en lichaam Let op terwijl ik het feest rock Want nu ga ik je laten zien hoe de East Coast rockt Bumpin sucker MC is uit de doos Rockin de dreadlocks en de flattops Ik hou van deze operaties, dus ik zal proberen niet te stoppen, maar te laten vallen De nieuwe hiphop en rekwisieten Scott La, Scott La, Scott La, Scott LaRock Draait in de hemel, terwijl de aarde ik rock MC's adopteren, de stijlen die ik laat vallen Ze hebben geen richting, ze hebben geen richting, ze hebben geen richting Dus ze willen pop Chasin de hitlijsten op en neer als sukkels Hun zussen en broers totaal negerend Zij zijn degenen die zeggen dat je nummer één bent Geen kaartpositie, dus pak de drum op en neurie Zing mee, het is een poëziesessie Wiskundig toegepast, geen gok Ik ben fris en verdovend en wild en slecht haal je kaartje, e rechtstreeks naar de jam, ik scheur het Originele teksten, originele teksten, originele teksten, Kenny Parker on the mengen! [Speciale K] Ja ja ik ben Special K Op New York's Two show op WBDP Dit is de gloednieuwe van KRS-One van Boogie Down Productions En het is van de Edutainment LP een schreeuw naar de BDP Posse wilt sturen Natuurlijk naar Teddy Ted, Nice and Smooth, D-Nice, D-Square En mijn man Fish, Sidney Mills, mevrouw Melodie, Willie D. En natuurlijk ik ... seeya!