Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: boogie down productions Songtekst: part time sucker

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: boogie down productions - part time sucker ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van part time sucker? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van boogie down productions! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van boogie down productions en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals part time sucker .

Origineel

T'cha t'cha, that boy is a t'cha I want you all to understand I'm down with BDP I got so many styles, but I'm not an MC I am a teacher teaching rap, and of course I am back Because these other MC's out here are so weak and wack So BDP will teach them, hey, we will teach them BDP will teach them, hey, we will teach them All about the guy who first is down but then he lies What he is to you, he's a part time sucker Among thousands and thousands of very good MC's A poet will flow like the breeze Like the wind, air is all around us From what I hear, it's a good thing you found us And in a hurry, just in the nick of time Cause I do four things: rhyme, produce, teach, and bring to you new styles Well here's the first style, right out the pile It's called vocabulary, difficult, isn't it? At least is looks that way when you witness it Kill (kill?) meaning to deprive of life Fiancee: future wife Poet (poet): a person who writes poems Wandering, meaning to roam Everyone sees me when I walk into the public Even the suckers, I just love it When they get disgusted every time I prove (Boogie Down Pro) Boogie Down Productions will move Meaning to motivate, lest rhyme straight Hate is a very very big mistake It rhymes with frustrate and aggravate Let me just demonstrate why I won't abbreviate Television, a view of scenes transmitted Every single second you get it Pepsi (what?) the choice of a new generation Fired from work: termination Quality: something special about an object or person Can you rock a party without rehearsing? I can, anytime, on the spot rhyme Many recording artists can't do it, but I'm More than just a recording artist kicking dust (who?) I'm a sandstorm, taking human form K plus R S equals one I don't burn anymore, I just cook 'till you're done And when you're done, then I serve Like alphabet soup, (letters) letters, (words) words Sentences, chunks of meat into a paragraph Get the meaning then ask the question 'bout the guy Who first is down but then he lies What he is to you, he's a part time sucker Kewe-kewe-K, Arewa-arewa-R, Ewe-ewe-S, my rhymes are fresh Please step back, let me progress Meaning to advance, you only get a glance Of me at a time, sayin' some rhyme Or sayin' some rekkid, that should respect it, select it I'm never ever wack or reject it Challenge BDP it get's dissed, expect it I travel the nation by mostly plane I travel New York by either cab or the train Some say that I'm insane, they say Why would you want to ride the train (But I) but I don't care, as long as I get there I never used to pay my fare, but now I think I got to Because from a jail cell I can't rock you That's being incarcerated, meaning locked up (A tool) a tool for holding water is a cup or pail The opposite for fresh is stale (The largest) the largest sea-mammal is a whale Beer is called ale, or sometimes it is called brew (A group a) a group of human beings is a crew You know what I'm gonna do? Explain Criminal Minded Cause much too many people still are blinded Let me rewind it, and elaborate on blinded, meaning can't see through me He he he he he, these people make me laugh The way they like to change up the past So when you're there in class, learning `his story' Learn a little of your story, the real story It doesn't pay to know the life and times of someone else It doesn't benefit your wealth or your mental health I go for self, but the real self is one with all This self who's by himself does fall Down, just like the guy who first was down, but then he lies What he is to you, he's a part time sucker Alright, now here we go

 

Vertaling

T'cha t'cha, die jongen is een t'cha Ik wil dat jullie allemaal begrijpen dat ik BDP heb Ik heb zoveel stijlen, maar ik ben geen MC Ik ben een leraar die rap onderwijst, en natuurlijk ben ik terug Omdat deze andere MC's hier zo zwak en maf zijn Dus BDP zal ze leren, hé, we zullen ze leren BDP zal ze leren, hé, we zullen ze leren Alles over de man die eerst beneden is, maar dan liegt Wat hij voor jou is, hij is een parttime sukkel Onder duizenden en duizenden zeer goede MC's Een dichter zal stromen als een briesje Net als de wind is de lucht overal om ons heen Voor zover ik hoor, is het goed dat je ons hebt gevonden En haast, net op het nippertje Omdat ik vier dingen doe: rijm, produceer, leer en breng je nieuwe stijlen Nou, hier is de eerste stijl, recht uit de stapel Het heet vocabulaire, moeilijk, nietwaar? Zo ziet het er tenminste uit als je er getuige van bent Doden (doden?), Wat betekent dat het leven wordt beroofd Verloofde: toekomstige vrouw Dichter (dichter): een persoon die gedichten schrijft Dwalen, wat betekent zwerven Iedereen ziet me als ik het publiek binnenloop Zelfs de sukkels, ik ben er gewoon dol op Als ze walgen elke keer als ik bewijs (Boogie Down Pro) Boogie Down Productions gaat verhuizen Betekenis om te motiveren, opdat het niet recht rijmt Haat is een heel grote fout Het rijmt op frustratie en verergering Laat me even demonstreren waarom ik niet zal afkorten Televisie, een weergave van uitgezonden scènes Elke seconde krijg je het Pepsi (wat?) De keuze van een nieuwe generatie Ontslagen: beëindiging Kwaliteit: iets speciaals aan een object of persoon Kun je een feestje rocken zonder te repeteren? Ik kan op elk moment rijmen Veel artiesten kunnen het niet, maar ik wel Meer dan alleen een artiest die stof schopt (wie?) Ik ben een zandstorm en neem menselijke vorm aan K plus R S is gelijk aan één Ik verbrand niet meer, ik kook gewoon tot je klaar bent En als je klaar bent, dan dien ik Zoals alfabetsoep, (letters) letters, (woorden) woorden Zinnen, stukjes vlees in een alinea Krijg de betekenis en stel vervolgens de vraag aan de man Wie eerst beneden is, maar dan liegt Wat hij voor jou is, hij is een parttime sukkel Kewe-kewe-K, Arewa-arewa-R, Ewe-ooi-S, mijn rijmpjes zijn vers Doe alsjeblieft een stap terug, laat me vooruitgaan Wat betekent dat je vooruitgaat, je krijgt maar een oogopslag Van mij tegelijk, zeggend een rijm Of zeg wat rekkid, dat zou het moeten respecteren, selecteer het Ik zal het nooit mopperen of afwijzen Daag BDP uit dat het wordt verspreid, verwacht het Ik reis het land voornamelijk per vliegtuig Ik reis met de taxi of de trein door New York Sommigen zeggen dat ik gek ben, zeggen ze Waarom zou je met de trein willen rijden? (Maar ik) maar het kan me niet schelen, zolang ik daar aankom Ik betaalde nooit mijn ritprijs, maar nu denk ik dat het moet Omdat ik je niet kan rocken vanuit een gevangeniscel Dat wordt opgesloten, dat wil zeggen opgesloten (Een hulpmiddel) een hulpmiddel om water vast te houden is een beker of emmer Het tegenovergestelde voor vers is muf (Het grootste) het grootste zeezoogdier is een walvis Bier wordt bier genoemd, of soms wordt het brouwsel genoemd (Een groep a) een groep mensen is een bemanning Weet je wat ik ga doen? Leg Criminal Minded uit Omdat nog veel te veel mensen verblind zijn Laat me het terugspoelen en verblind uitwerken, wat betekent dat ik niet door me heen kan kijken He he he he he, deze mensen maken me aan het lachen De manier waarop ze het verleden willen veranderen Dus als je in de klas bent, leer je `zijn verhaal ' Leer een beetje van je verhaal, het echte verhaal Het loont niet om het leven en de tijden van iemand anders te kennen Het komt uw rijkdom of uw geestelijke gezondheid niet ten goede Ik ga voor mezelf, maar het echte zelf is één met alles Dit zelf dat alleen is, valt Beneden, net als de man die eerst beneden was, maar dan liegt hij Wat hij voor jou is, hij is een parttime sukkel Oké, nu gaan we