Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: boogie down productions Songtekst: poetry

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: boogie down productions - poetry ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van poetry? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van boogie down productions! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van boogie down productions en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals poetry .

Origineel

Well now you're forced to listen to the teacher and the lesson Class is in session so you can stop guessin' If this is a tape or a written down memo See I am a professional this is not a demo In fact call it a lecture a visual picture Sort of a poetic and rhythm like mixture Listen I'm not dissin' but there's somethin' that you're missin' Maybe you should touch reality stop wishin' For beats with plenty bass and lyrics said in haste If this meaning doesn't manifest put it to rest I am a poet, you try to show it, yet blow it It takes concentration for freshmunication Observation, that is to see without speaking Take off your coat, take notes, I am teachin' A class, or rather school, cause you need schooling I am not a king or queen, I'm not ruling This is an introduction to poetry A small dedication to those that might know of me They might know of you and maybe your gang But one thing's for sure, neither one of y'all can hang 'Cause yo I'm like a arrow, and Scott is the crossbow Say something now ... thought so You seem to be the type that only understand The annihilation and destruction of the next man That's not poetry, that is insanity It's simply fantasy far from reality Poetry is the language of imagination Poetry is a form of positive creation Difficult, isn't it? The point, you're missin' it Your face is in front of my hand so I'm dissin' it Scott LaRock is innovating, decorating hip-hop The beat may drop but not like all the others They just cover while I just smother Every single stupid mutha; wait wait brotha KRS-One will have to show another MC or self-proclaimed king or queen Or gang or crew or solo or team That I mean Business So tell me what is this See Ie from the Bronx so just kiss this Boogie Down Productions is somewhat an experiment The antidote for sucka MC's and they're fearin' it It's self-explanatory, no one's writin for me The poetry I'm rattlin' is really not for battlin' But if you want I will simply change the program So when I'm done you will simply say "damn" So this conversation is somewhat hypothetical Boogie Down Productions attempts to prove somethin' I say hypothetical because it's only theory My theory, so take a minute now to hear me So what's your problem It seems you want to be KRS-Two From my point of view, backtrack, stop the attack 'Cause KRS-One means simply one KRS That's it, that's all, solo, single, no more, no less I've built up my credential financially and mental Anytime I rhyme I request the instrumental I speak clearly and that's merely Or should I say a mere, help to my career I'm really not into fashion or craze Just the one who pays and how soon I get a raise You're probably in a daze, acting out of sympathy Wrote a couple of rhymes and think that you can get with me But what a pity, I'm rockin' New York City And everywhere else, you put the jams on the shelf You as an amateur is outspoken I'm looking at your face, you seem to be hopin' That I might stutter, stop, or just mess up But everything's live that's why I don't dress up "Blastmaster KRS" a synonym for "fresh" I'm the teacher of the class, I do not pass no test Got DJ Scott LaRock by my side, not in back of me 'Cause we make up the Boogie Down Productions crew faculty Get it right, or train yourself not to bite 'Cause when you bite you have bitten, when I hear it, that's it I do not contemplate a battle cause it really ain't worth it I'd rather point a pistol at your head and try to burst it I'm teaching poetry I'm teaching poetry Scott LaRock We're teaching po-e-try

 

Vertaling

Nu moet je naar de leraar en de les luisteren Klasse is in sessie, dus je kunt stoppen met raden Als dit een tape of een opgeschreven memo is Kijk, ik ben een professional, dit is geen demo Noem het in feite een lezing een visueel beeld Een soort poëtisch en ritmeachtig mengsel Luister, ik dissin 'maar er is iets dat je mist Misschien moet je de realiteit aanraken, stoppen met wensen Voor beats met veel bas en teksten haastig gezegd Als deze betekenis niet duidelijk wordt, laat het dan rusten Ik ben een dichter, je probeert het te laten zien en toch te verknallen Er is concentratie nodig voor nieuwe communicatie Observatie, dat wil zeggen zonder te spreken Trek je jas uit, maak aantekeningen, ik geef les Een klas, of liever school, want je hebt scholing nodig Ik ben geen koning of koningin, ik regeer niet Dit is een inleiding tot poëzie Een kleine toewijding aan degenen die mij misschien kennen Misschien kennen ze jou en misschien je bende Maar één ding is zeker, geen van jullie kan hangen Omdat ik als een pijl ben en Scott de kruisboog is Zeg nu iets ... dacht van wel Je lijkt het type te zijn dat alleen begrijpt De vernietiging en vernietiging van de volgende man Dat is geen poëzie, dat is waanzin Het is gewoon fantasie ver van de realiteit Poëzie is de taal van de verbeelding Poëzie is een vorm van positieve creatie Moeilijk, nietwaar? Het punt, je mist het Je gezicht ligt voor mijn hand, dus ik dissin het Scott LaRock innoveert en decoreert hiphop De beat kan dalen, maar niet zoals alle andere Ze bedekken gewoon terwijl ik gewoon verstik Elke domme mutha; wacht wacht brotha KRS-One zal een ander moeten laten zien MC of zelfbenoemde koning of koningin Of bende of crew of solo of team Dat bedoel ik Bedrijf Dus vertel me wat dit is Zie Ie from the Bronx dus kus dit gewoon Boogie Down Productions is een soort experiment Het tegengif voor sucka MC's en ze vrezen het Het spreekt voor zich, niemand schrijft voor mij De poëzie I'm ratel 'is echt niet voor battlin' Maar als je wilt, verander ik gewoon het programma Dus als ik klaar ben, zeg je gewoon "verdomme" Dit gesprek is dus enigszins hypothetisch Boogie Down Productions probeert iets te bewijzen Ik zeg hypothetisch omdat het slechts theorie is Mijn theorie, neem even de tijd om mij te horen Dus wat is je probleem Het lijkt erop dat je KRS-Two wilt zijn Vanuit mijn oogpunt, teruggaan, stop de aanval Omdat KRS-One simpelweg één KRS betekent Dat is alles, dat is alles, solo, single, niet meer en niet minder Ik heb mijn geloofsbrieven financieel en mentaal opgebouwd Elke keer als ik rijm vraag ik het instrumentale Ik spreek duidelijk en dat is slechts Of moet ik alleen maar zeggen, help mijn carrière Ik hou echt niet van mode of rage Alleen degene die betaalt en hoe snel ik een verhoging krijg Je bent waarschijnlijk in een roes, handelend uit medeleven Schreef een paar rijmpjes en denk dat je bij me kunt komen Maar wat jammer, ik rock New York City En overal leg je de jam op de plank Jij als amateur bent uitgesproken Ik kijk naar je gezicht, je lijkt te hopen Dat ik zou kunnen stotteren, stoppen of gewoon verknoeien Maar alles is live, daarom verkleed ik me niet "Blastmaster KRS" een synoniem voor "vers" Ik ben de leraar van de klas, ik slaag niet voor geen test Ik heb DJ Scott LaRock aan mijn zijde, niet achter me Omdat we de crew-faculteit van Boogie Down Productions vormen Doe het goed, of train jezelf om niet te bijten Want als je bijt, heb je gebeten, als ik het hoor, dat is alles Ik overweeg geen strijd, want het is het echt niet waard Ik richt liever een pistool op je hoofd en probeer het te laten barsten Ik geef poëzie Ik geef poëzie Scott LaRock We leren po-e-try