Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: boogie down productions Songtekst: questions and answers

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: boogie down productions - questions and answers ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van questions and answers? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van boogie down productions! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van boogie down productions en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals questions and answers .

Origineel

Yo Kris whassup this press stuff man? Yo I don't Money I don't know they frontin Yo why we don't get no respect? I don't know man They got all them gangsta lookalike know why'know But you know what? All them fraud magazines I'm tired of I'm tired of us not bein on no covers But you know what? We rock the streets ANYWAY regardless to what anybody say Well well yo yo I tell you As long as you rip up the streets you don't GOTTA have no press, youknowhatI'msayin? That's right As long as you stay true to the streets All these wannabe black, black, black Black nuttin - you know, chewin all that black Cause they ain't really reportin nuttin on no black nuttin They want to be right, and they want to be, rap, and.. That's why I read The Final Call The Final Call got it goin on, youknowhatI'msayin? Yeah I mean, if you really want to check out somethin black I mean, all these other magazines, they got They can only show you the light-skinned girl or the light-skinned guy, and all of that, yaknowhatI'msayin? I ain't with all that nonsense Ha hah, we won't name any names But they know who they are though! Ha hah, knowhatI'msayin? Watch yourself I don't know why we can't get no covers though! Yo Kris, I don't why cause we just slammin everywhere we go Yo, BDP been rockin for like six years now Six long hard rough years, youknowhatI'msayin? And, and for some reason everytime these COMMERCIAL actse out they get the cover the first.. they could drop a twelve inch single and they be snatchin up the cover You know why? Cause they don't want to deal with reality in any of these magazines Hey Kris, I got the answer to ALL your problems What's that? Just interview yourself Interview myself? Yeah! Aight check it out Kick it! [KRS-One] Question: Why everything you do is fresh? Answer: My name, Blastmaster KRS Question: You only write reality, why? Answer: No time to waste, our people are going to die Question: Going to die? Please explain this topic Answer: Some people are using ignorance to make a profit Question: How do we stop it? Answer: Throw em in a jail cell and lock it Question: Why, are people so stupid? Answer: They got a brain and fail to use it Question: How did it get like this? Answer: People are more worried about ass and tits and little bits of information The barbarians teach us just to be barbarians in the nation This new creation takes on the manifestation of the Board of Education Question: What's the solution? Answer: Organized, revolution Question: Revolution implies killing.. Answer: Whether you fight or talk, the blood is STILL SPILLING, and we're chilling Thinking of our history as Elmer Fudd Everything, black people got in this country they got through shedding their blood, word! But they ain't gonna print all that They too concerned about what you wearin what kind of Benz you got, or BM But I think this year since we knockin all these sucker frauds out, you might get some press But when you talk that consciousness - nobody wants to listen Word up, it's a crying shame though I, ah-I tell you this though if I was talkin sex and all that nonsense I'd get ALL the covers Yo Kris, just chill, and interview yourself That's what I like to hear Aight aight check it out [KRS-One] Everything you learned in law school can be taught, when you're six years old But they make you wait and wait and wait and wait and wait, and of course, the information, is then sold But what if you can't afford to pay? You walk around ignorant all day! The pimp don't care, it's really your decision Kick up that money hoe!! Oh, I mean tuition They be dissin, that ass you be kissin Sittin in a room with a liar, and you must listen Question: Who are you dissin? Answer: The concept that turns a rapper, into a dancer Question: Are you really all that fresh? Answer: Yes, yes.. YES! Or, "si," to the people speakin Spanish You better make use of KRS, before he vanish

 

Vertaling

Yo Kris whassup deze pers stuff man? Yo I don't Money Ik weet niet of ze frontin zijn Waarom krijgen we geen respect? Ik ken de man niet Ze hebben allemaal dezelfde gangsta-achtige weet waarom Maar weet je wat? Al die fraudemagazines waar ik genoeg van heb Ik ben het zat dat we geen covers hebben Maar weet je wat? We rocken de straten hoe dan ook ongeacht wat iemand zegt Nou ja, ik zeg het je Zolang je maar door de straten scheurt je moet geen pers hebben, weet je wat ik zeg? Dat is juist Zolang je maar op straat blijft Al deze wannabe zwart, zwart, zwart Zwarte nuttin - weet je, kauw al dat zwart Omdat ze niet echt nuttin rapporteren over geen zwarte nuttin Ze willen gelijk hebben, en ze willen zijn, rap en .. Daarom las ik The Final Call Het laatste gesprek bracht het door, weet je wat ik bedoel? Ja Ik bedoel, als je echt iets zwarts wilt bekijken Ik bedoel, al die andere tijdschriften hebben ze Ze kunnen je alleen het meisje met een lichte huid laten zien of de lichte man, en dat allemaal, yaknowhatI'msayin? Ik ben niet met al die onzin Ha hah, we noemen geen namen Maar ze weten wel wie ze zijn! Ha hah, weet ik dat? Kijk uit Ik weet niet waarom we geen covers kunnen krijgen! Yo Kris, ik weet niet waarom want we slaan gewoon overal waar we gaan Yo, BDP rockt nu al zes jaar Zes lange, moeilijke jaren, weet je wat ik bedoel? En om een ??of andere reden elke keer dat deze COMMERCIËLE act uit ze krijgen de omslag als eerste .. ze zouden een single van 30 cm kunnen laten vallen en ze pakken de hoes op Je weet waarom? Omdat ze niet met de realiteit willen omgaan in een van deze tijdschriften Hey Kris, ik heb het antwoord op AL je problemen Wat is dat? Interview jezelf Zelf interviewen? Ja! Bekijk het eens Schop het! [KRS-One] Vraag: Waarom is alles wat je doet vers? Antwoord: Mijn naam, Blastmaster KRS Vraag: Je schrijft alleen de realiteit, waarom? Antwoord: Geen tijd te verliezen, onze mensen gaan dood Vraag: Ga je dood? Leg dit onderwerp uit Antwoord: Sommige mensen gebruiken onwetendheid om winst te maken Vraag: Hoe stoppen we het? Antwoord: Gooi ze in een gevangeniscel en vergrendel ze Vraag: Waarom zijn mensen zo dom? Antwoord: Ze hebben een brein en gebruiken het niet Vraag: Hoe is het zo geworden? Antwoord: Mensen maken zich meer zorgen over kont en tieten en kleine stukjes informatie De barbaren leren ons gewoon barbaren te zijn in de natie Deze nieuwe creatie neemt de manifestatie van de Board of Education over Vraag: wat is de oplossing? Antwoord: Georganiseerd, revolutie Vraag: Revolutie betekent doden .. Antwoord: Of je nu vecht of praat, het bloed is NOG SPILLING, en we zijn aan het chillen Denkend aan onze geschiedenis als Elmer Fudd Alles, zwarte mensen kwamen in dit land ze kwamen door hun bloed te vergieten, woord! Maar dat gaan ze niet allemaal printen Ze maken zich ook zorgen over wat je draagt wat voor soort Benz je hebt, of BM Maar ik denk dit jaar sinds we al deze sukkelfraude uitspelen, krijg je misschien wat pers Maar als je dat bewustzijn praat - niemand wil luisteren Word up, het is echter een huilende schande Ik, ik zeg je dit wel als ik praatte over seks en al die onzin Ik zou ALLE covers krijgen Yo Kris, relax en interview jezelf Zo hoor ik het graag Aight aight check it out [KRS-One] Alles wat je op de rechtenstudie hebt geleerd kan worden onderwezen als je zes jaar oud bent Maar ze laten je wachten en wachten en wachten en wachten en wacht, en natuurlijk wordt de informatie verkocht Maar wat als u niet kunt betalen? Je loopt de hele dag onwetend rond! Het maakt de pooier niet uit, het is echt jouw beslissing Schop die geldschoffel op !! Oh, ik bedoel collegegeld Ze zijn dissin, die ezel je kissin Zit in een kamer met een leugenaar en je moet luisteren Vraag: Wie ben je dissin? Antwoord: Het concept dat van een rapper een danser maakt Vraag: Ben je echt zo fris? Antwoord: Ja, ja ... JA! Of, "si", tegen de mensen die Spaans spreken Je kunt beter KRS gebruiken, voordat hij verdwijnt