Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: boogie down productions Songtekst: why is that

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: boogie down productions - why is that ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van why is that? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van boogie down productions! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van boogie down productions en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals why is that .

Origineel

The day begins with a grin And a prayer to excuse my sins I can walk anywhere I choose 'Cause everybody listens to the B.D.P. crew We're not here for glamor or fashion But here's the question I'm askin' Why is it young black kids taught black? They're only taught how to read, write and act It's like teachin' a dog to be a cat You don't teach white kids to be black Why is that? Is it because we're the minority? Well, black kids follow me Genesis chapter eleven verse ten Explains the genealogy of Shem Chem was a black man in Africa If you repeat this fact they can't laugh at ya Genesis fourteen verse thirteen Abraham steps on the scene Being a descendant of Shem which is a fact Means, Abraham too was black Abraham born in the city of a black man Called Nimrod, grandson of Kam Kam had four sons, one was named Canaan Here, let me do some explaining Abraham was the father of Isaac Isaac was the father of Jacob Jacob had twelve sons for real And these were the children of Israel According to Genesis chapter ten Egyptians descended from Ham Six hundred years later my brother read up Moses was born in Egypt In this era black Egyptians weren't right They enslaved black Israelites Moses had to be of the black race Because he spent forty years in Pharaoh's place He passed as the Pharaoh's grandson So he had to look just like him Yes, my brothers and sisters take this here song Yo, correct the wrong The information we get today is just wack But ask yourself, why is that? The age of the ignorant rapper is done Knowledge reigns supreme over nearly everyone The stereotype must be lost That love and peace and knowledge is soft Do away with that and understand one fact For love, peace must attack And attack real strong, stronger than war To conquer it and its law Mental pictures, stereotypes and fake history Reinforces mystery And when mystery is reinforced That only means that knowledge has been lost When you know who you really are Peace and knowledge shines like a star I've only shown you a simple fact It takes a nation of millions to hold us people back Which is wack but we can correct that Teach and learn what it is to be black 'Cause they're teachin' birds to be a cat But ask yourself homeboy, why is that?

 

Vertaling

De dag begint met een grijns En een gebed om mijn zonden te verontschuldigen Ik kan overal naartoe lopen Omdat iedereen luistert naar de B.D.P. bemanning We zijn hier niet voor glamour of mode Maar hier is de vraag die ik stel Waarom krijgen jonge zwarte kinderen zwarte les? Ze leren alleen lezen, schrijven en handelen Het is alsof je een hond leert om een ??kat te zijn Je leert blanke kinderen niet om zwart te zijn Waarom is dat? Is het omdat we de minderheid zijn? Nou, zwarte kinderen volgen mij Genesis hoofdstuk elf vers tien Verklaart de genealogie van Sem Chem was een zwarte man in Afrika Als je dit feit herhaalt, kunnen ze je niet uitlachen Genesis veertien vers dertien Abraham komt op het toneel Een afstammeling zijn van Sem wat een feit is Betekent, Abraham was ook zwart Abraham geboren in de stad van een zwarte man Belde Nimrod, kleinzoon van Kam Kam had vier zonen, één heette Kanaän Hier, laat me wat uitleggen Abraham was de vader van Isaak Isaac was de vader van Jacob Jacob had echt twaalf zonen En dit waren de kinderen van Israël Volgens Genesis hoofdstuk tien Egyptenaren stammen af ??van Ham Zeshonderd jaar later las mijn broer voor Moses werd geboren in Egypte In dit tijdperk hadden zwarte Egyptenaren geen gelijk Ze maakten zwarte Israëlieten tot slaaf Mozes moest van het zwarte ras zijn Omdat hij veertig jaar in de plaats van Farao heeft doorgebracht Hij stierf als de kleinzoon van de farao Dus hij moest er precies zo uitzien als hij Ja, mijn broers en zussen nemen dit lied hier Yo, corrigeer het verkeerde De informatie die we vandaag krijgen, is gewoon wack Maar vraag jezelf af, waarom is dat? De leeftijd van de onwetende rapper is voorbij Kennis heerst over bijna iedereen Het stereotype moet verloren gaan Die liefde en vrede en kennis is zacht Schrap dat en begrijp één feit Voor liefde moet vrede aanvallen En val echt sterk aan, sterker dan oorlog Om het en zijn wet te overwinnen Mentale foto's, stereotypen en nepgeschiedenis Versterkt mysterie En wanneer mysterie wordt versterkt Dat betekent alleen dat kennis verloren is gegaan Als je weet wie je werkelijk bent Vrede en kennis straalt als een ster Ik heb je slechts een simpel feit laten zien Er zijn miljoenen mensen nodig om ons mensen tegen te houden Dat is gek, maar we kunnen dat corrigeren Leer en leer wat het is om zwart te zijn Omdat ze vogels leren een kat te zijn Maar vraag jezelf homeboy, waarom is dat?