Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: boogie down productions Songtekst: word from our sponsor

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: boogie down productions - word from our sponsor ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van word from our sponsor? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van boogie down productions! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van boogie down productions en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals word from our sponsor .

Origineel

This is a test Of the boogie down production Prevention against sucka MC's In the event of a real emergency You would have been instructed On which jams to play And how loud to blast your radio And now, a word from our sponsor I'm from the Bronx, blast master KRS-One Provin' that my job ain't done until I get some More, no need to roar or yell Cos I can still tell what will sell And would have sold without yellin over a drum roll That style is old, so unfold Blossom, bloom, you got the room So go ahead and consume A new era, KRS-Onees better Bite another lyric? never Cos I'm too clever, however I own my own label Partners with Scott Larock, he's on the turntable And partner lee smith I'm exercising a true gift just to uplift Hip-hop, hip-hop My voice is like a monster And now a word from our sponsor Two, three, four, five, sex, seven, eight, nine, ten I gotta start this rhyme again How many words can I find that rhyme And still keep in mind every lyric muste out on time Not many but I have plenty Scott Larock sent me just to devastate any One, any daughter, any son thates my way Hey, you got to go the other way I represent my DJ Scott Larock D-nice, the beat box I only wear Nike's, not Adidas or Reeboks Many people know me, yet I'm known by few My name is KRS-One, son Not two or three or four or five or six The mix is on Scott Larock and Scott Larock is on the mix Cool like the air we breathe Inhale, exhale, perpetrators will fail As sure as my name is "blastmaster KRs" Sit and listen to the very essence of this tale From the days of prison I have uprisen To my family members I'm marked down as missin' Listen, circumstances put me right in the street With the will to survive, get paid, eat, and sleep Some weep, or should I rather say some cry Can't get by so later on they die Because the strong will survive The weak will perish Ignorance is a poison and knowledge will nourish I love what I got and like what I had I'm glad, not sad, and I don't even get mad I get even, myself and some others I believe in Cos these others are my brothas and perfection we're achievin' Yes, my name is KRS, my brother is a rasta Let me pause, and now a word from our sponsor

 

Vertaling

Dit is een test Van de boogie down productie Preventie tegen sucka MC's In het geval van een echte noodsituatie Je zou geïnstrueerd zijn Op welke jam om te spelen En hoe hard je radio kunt blazen En nu een woord van onze sponsor Ik kom uit de Bronx, blastmaster KRS-One Provin 'dat mijn werk niet af is totdat ik wat heb Meer, u hoeft niet te brullen of te schreeuwen Omdat ik nog steeds weet wat er gaat verkopen En zonder yellin over een tromgeroffel zou hebben verkocht Die stijl is oud, dus ontvouw me Blossom, bloom, je hebt de kamer Dus ga je gang en consumeer Een nieuw tijdperk, KRS-Onees beter Nog een songtekst bijten? nooit Maar ik ben te slim Ik heb mijn eigen label Werkt samen met Scott Larock, hij staat op de draaitafel En partner Lee Smith Ik oefen een echt geschenk uit om te verheffen Hiphop, hiphop Mijn stem is als een monster En nu een woord van onze sponsor Twee, drie, vier, vijf, geslacht, zeven, acht, negen, tien Ik moet dit rijm opnieuw beginnen Hoeveel woorden kan ik dat rijm vinden En houd nog steeds in gedachten dat elke songtekst op tijd uit moet komen Niet veel, maar ik heb er genoeg Scott Larock stuurde me om er een te vernietigen Eén, elke dochter, elke zoon is mijn weg Hé, je moet de andere kant op gaan Ik vertegenwoordig mijn DJ Scott Larock D-nice, de beatbox Ik draag alleen Nike's, niet Adidas of Reeboks Veel mensen kennen mij, maar ik ken maar weinigen Mijn naam is KRS-One, zoon Niet twee of drie of vier of vijf of zes De mix is ??op Scott Larock en Scott Larock is op de mix Koel als de lucht die we inademen Adem in, adem uit, daders zullen falen Zo zeker als mijn naam "blastmaster KRs" is Ga zitten en luister naar de essentie van dit verhaal Vanaf de gevangenis dagen ben ik opstand Voor mijn familieleden ben ik gemarkeerd als missin ' Luister, de omstandigheden zetten me op straat Met de wil om te overleven, betaald te krijgen, te eten en te slapen Sommigen huilen, of moet ik liever wat huilen zeggen Kunnen niet rondkomen zodat ze later sterven Omdat de sterken zullen overleven De zwakken zullen vergaan Onwetendheid is een vergif en kennis zal voeden Ik hou van wat ik heb en hou van wat ik had Ik ben blij, niet verdrietig en ik word niet eens boos Ik krijg gelijk, mezelf en enkele anderen waar ik in geloof Want deze anderen zijn mijn brothas en perfectie die we bereiken Ja, mijn naam is KRS, mijn broer is een rasta Laat me even pauzeren, en nu een woord van onze sponsor