Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: braille Songtekst: get it right

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: braille - get it right ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van get it right? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van braille! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van braille en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals get it right .

Origineel

Chorus: How I wonder why I utter Words so ugly, hear me stutter If my mother heard me now She might slap me, save me now I'm a mad man in a dark room Playing the piano, it's my heart's tune And I want you so bad I said I want you so bad You're no good, I'm no good either, you showed me the dark side, I followed the leader, losing my patience, try to gain composure, I can see the storm coming like my name's Noah, can't say I didn't warn you, who warned us? What are we supposed to do when the storm's us? Where are we supposed to run to? What can I say? I don't even know who I'm talking to, looking in the mirror I see unfamiliar shadows, looking in the galaxy I feel so shallow, my heart, like a black hole, wicked and deceitful, trying to do good, surrounded by evil This time I will get it right, now's the time for me to step into the light (repeat) The light is so beautiful, I close my eyes I've been burned before, it happened many times I can be my own worst enemy or I can blame You for tempting me, I got good and bad tendencies, tenacious and habitual, with bad habits and rituals, worthy of ridicule, I got no excuses, I'm pitiful, I get stressed over miniscule little nothings, just a drop in the bucket, I see a way out but I'm so reluctant, it's time to swallow my pride, it's time to get my life right All these thoughts, they drive me crazy Some of them are now escaping There's a spider in my head And I'm afraid to go to bed I'm a mad man and I've lost it Won't You please help me find it? Cause I need You so bad Oh yes I need You so bad, You're so good Your mercy is so good Your blood, it covers me It sounds a little dark I'm walking in the light

 

Vertaling

Refrein: Hoe ik me afvraag waarom ik Woorden zo lelijk, hoor me stotteren Als mijn moeder me nu hoorde zou ze me misschien slaan, me nu redden Ik ben een gekke man in een donkere kamer Ik speel piano, het deuntje van mijn hart En ik wil je zo graag Ik zei dat ik je zo graag wil Je bent niet goed, ik ben ook niet goed, je liet me de donkere kant zien, ik volgde de leider, ik verlies mijn geduld, probeer kalm te worden, ik kan de storm zien aankomen alsof mijn naam Noah is, kan niet zeggen dat ik je niet gewaarschuwd heb, wie heeft ons gewaarschuwd? Wat moeten we doen als de storm op ons afkomt? Waar moeten we heen rennen? Wat kan ik zeggen? Ik weet niet eens tegen wie ik praat, kijkend in de spiegel zie ik onbekende schaduwen, kijkend in het heelal voel ik me zo oppervlakkig, mijn hart, als een zwart gat, slecht en bedrieglijk, proberen goed te doen, omringd door het kwaad Deze keer zal ik het goed doen, nu is de tijd voor mij om in het licht te stappen (herhaal) Het licht is zo mooi, ik sluit mijn ogen Ik ben al eerder verbrand, het gebeurde vele malen Ik kan mijn eigen ergste vijand zijn of ik kan U de schuld geven dat U mij verleid, Ik heb goede en slechte neigingen, vasthoudend en gewoon, met slechte gewoonten en rituelen, belachelijk waard, Ik heb geen excuses, Ik ben zielig, Ik raak gestrest over minuscule kleine dingen, gewoon een druppel in de emmer, Ik zie een uitweg maar ik ben zo terughoudend, het is tijd om mijn trots in te slikken, het is tijd om mijn leven goed te krijgen Al deze gedachten, ze maken me gek Sommige ontsnappen nu Er zit een spin in mijn hoofd En ik ben bang om naar bed te gaan Ik ben een gekke man en ik ben het kwijt Wil je me alsjeblieft helpen het te vinden? Want ik heb U zo hard nodig Oh ja ik heb U zo hard nodig, U bent zo goed Uw genade is zo goed Uw bloed, het bedekt me Het klinkt een beetje donker Ik loop in het licht