Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: bright eyes Songtekst: the awful sweetness of escaping sweat

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: bright eyes - the awful sweetness of escaping sweat ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the awful sweetness of escaping sweat? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van bright eyes! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van bright eyes en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the awful sweetness of escaping sweat .

Origineel

We escape from the house As the day disappears from the sky Into night We became what we wanted to be Like a dream or a ghost I collapse out of turn Near a house Lying still in the grass and felt the heat from the ground Rising up to contract and expand like a breath We escape from that place Soaked with sweat and the poison we drank Fill the bathtub with ice and hope this fever will break Like a heart Easily But I do not recall all the words that were formed On those wire lips as they greeted me A promise was made without thought as the temperature climbed And I started to sink like the moon Tends to do if you stare at it too long Then you blink and its gone And we crawl to our sleep with the dawn And isn't it the same mistake? [x3] It's not much of an escape And isn't it the same? I awake in the light feeling hollow and selfishly warm Close the blinds and retreat until what is burning is gone And it's light is away Then we are back in the dark Chasing nothing through backyards and trees You ripped your shirt on a fence but it didn't get me Yeah it's fear It makes you slow And these creatures look crooked Their shadows cut lines through my face and the concrete is fire Where my bare feet are placed In a line next to yours And I guess I'm not sure if it was fear that was born As those awful eyes made their claim on us I put my hands on the fence Said your name And I started to climb And it must have been sweat but I drank it like wine It was sweet and my mouth was dry I heard you scream but I made no reply I can still taste it now if I try

 

Vertaling

We ontsnappen uit het huis Als de dag uit de lucht verdwijnt In de nacht We werden wat we wilden zijn Als een droom of een spook Ik stort buiten mijn beurt in Bij een huis Stil liggend in het gras en voelde de warmte van de grond Opstijgend om in te krimpen en uit te zetten als een adem We ontsnappen van die plek Doorweekt van zweet en het gif dat we dronken Vul de badkuip met ijs en hoop dat deze koorts zal breken Als een hart Gemakkelijk Maar ik herinner me niet alle woorden die gevormd werden op die draadlippen toen ze me begroetten Een belofte werd gemaakt zonder nadenken terwijl de temperatuur steeg En ik begon te zinken zoals de maan als je er te lang naar staart Dan knipper je en is ze weg En we kruipen naar onze slaap met de dageraad En is het niet dezelfde fout? [x3] Het is niet echt een ontsnapping En is het niet hetzelfde? Ik word wakker in het licht en voel me hol en egoïstisch warm Sluit de blinden en trek me terug tot wat brandt weg is En het licht weg is Dan zijn we terug in het donker Niets najagend door achtertuinen en bomen Je scheurde je shirt aan een hek maar het heeft mij niet geraakt Ja, het is angst. Het maakt je traag En deze wezens zien er krom uit. Hun schaduwen snijden lijnen door mijn gezicht en het beton is vuur Waar mijn blote voeten zijn geplaatst In een lijn naast de jouwe En ik denk dat ik niet zeker weet of het angst was die geboren werd Toen die vreselijke ogen hun aanspraak op ons maakten Ik legde mijn handen op het hek Zei jouw naam En ik begon te klimmen En het moet zweet geweest zijn maar ik dronk het als wijn Het was zoet en mijn mond was droog Ik hoorde je schreeuwen maar ik antwoordde niet. Ik kan het nu nog steeds proeven als ik het probeer