Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: bruce springsteen Songtekst: goin' call

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: bruce springsteen - goin' call ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van goin' call? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van bruce springsteen! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van bruce springsteen en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals goin' call .

Origineel

Well he'd been hearing too many voices and feelin'a little off-rack. Like there was something big pressing down on his back. So he called up his friends and they said come on out west. It's a place where a man can really feel his succes. So he pulled his heart and soul down off the shelf. Packed them next to the faith that he'd lost in himself. Said his good-byes and when the dirty work was done. He turned his wheels into the fading sun. For seven days and nights like a black-top bird he sped. Maintained radio silence 'cept for in his head. And just like his folks did back in '69. He crossed the border at Needles and heard the promised land on the line. Now where the Transcontinental dumps into the sea. There's a bar made up to look like 1963. Girl in the corner eyed him like a hungry dog a bone. As he brushed the desert dust off that Mercedes chrome. Bartender said "Hey, how's it hangin', tiger?". He had a shot of tequila, smiled and whispered "lighter". He went down to the desert city where the rattlesnakes play. And left his dead skin by the roadside in the noon of day. Sun got so hot it almost felt like friend. It could burn out every trace of where you been. There was a woman he'd met in a desert song. A little while later a son come along. Looked at that boy's smile and called it home. And that night as he lay in bed the only voice he heard was his own

 

Vertaling

Hij hoorde te veel stemmen en voelde zich een beetje vreemd. Alsof er iets groots op zijn rug drukte. Dus belde hij zijn vrienden en ze zeiden kom naar het westen. Het is een plek waar een man echt zijn succes kan voelen. Dus hij haalde zijn hart en ziel van de plank. Verpakte ze naast het geloof dat hij in zichzelf verloren had. Zei zijn vaarwel en toen het vuile werk gedaan was. Draaide hij zijn wielen in de verdwijnende zon. Zeven dagen en nachten lang vloog hij als een zwarte vogel. Handhaafde radiostilte, behalve in zijn hoofd. En net zoals zijn ouders deden in '69. Hij stak de grens over bij Needles en hoorde het beloofde land op de lijn. Nu, waar de Transcontinental in de zee stort. Er is een bar gemaakt om eruit te zien als 1963. Het meisje in de hoek keek naar hem als een hongerige hond met een bot. Terwijl hij het woestijnstof van die Mercedes chroom afborstelde. De barman zei: "Hé, hoe gaat het, tijger?". Hij nam een shot tequila, glimlachte en fluisterde: "Aansteker". Hij ging naar de woestijnstad waar de ratelslangen spelen. En liet zijn dode huid achter langs de kant van de weg in de middag van de dag. De zon werd zo heet dat het bijna als vriend aanvoelde. Het kon elk spoor uitbranden van waar je geweest was. Er was een vrouw die hij had ontmoet in een woestijn lied. Een tijdje later kwam er een zoon langs. Hij keek naar de glimlach van die jongen en noemde het thuis. En die nacht, toen hij in bed lag, was de enige stem die hij hoorde zijn eigen