Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: bruce springsteen Songtekst: jungleland

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: bruce springsteen - jungleland ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van jungleland? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van bruce springsteen! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van bruce springsteen en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals jungleland .

Origineel

The rangers had a homecoming in Harlem late last night. And the Magic Rat drove his sleek machine over the Jersey state line. Barefoot girl sitting on the hood of a Dodge. Drinking warm beer in the soft summer rain. The Rat pulls into town rolls up his pants. Together they take a stab at romance and disappear down Flamingo Lane. Well the Maximum Lawman run down Flamingo chasing the Rat and the barefoot. girl. And the kids round here look just like shadows always quiet, holding hands. From the churches to the jails tonight all is silence in the world. As we take our stand down in Jungleland. The midnight gang's assembled and picked a rendezvous for the night. They'll meet `neath that giant Exxon sign that brings this fair city light. Man there's an opera out on the Turnpike. There's a ballet being fought out in the alley. Until the local cops, Cherry Tops, rips this holy night. The street's alive as secret debts are paid. Contacts made, they vanished unseen. Kids flash guitars just like switch-blades hustling for the record machine. The hungry and the hunted explode into rock'n'roll bands. That face off against each other out in the street down in Jungleland. In the parking lot the visionaries dress in the latest rage. Inside the backstreet girls are dancing to the records that the D.J. plays. Lonely-hearted lovers struggle in dark corners. Desperate as the night moves on, just a look and a whisper, and they're gone. Beneath the city two hearts beat. Soul engines running through a night so tender in a bedroom locked. In whispers of soft refusal and then surrender in the tunnels uptown. The Rat's own dream guns him down as shots echo down them hallways in the. night. No one watches when the ambulance pulls away. Or as the girl shuts out the bedroom light. Outside the street's on fire in a real death waltz. Between flesh and what's fantasy and the poets down here. Don't write nothing at all, they just stand back and let it all be. And in the quick of the night they reach for their moment. And try to make an honest stand but they wind up wounded, not even dead. Tonight in Jungleland.

 

Vertaling

De rangers hadden een thuiskomst in Harlem gisteravond laat. En de Magic Rat reed met zijn slanke machine over de staatsgrens van Jersey. Een meisje op blote voeten, zittend op de motorkap van een Dodge. Ze drinkt warm bier in de zachte zomerregen. The Rat rijdt de stad in en rolt zijn broek op. Samen wagen ze een poging tot romantiek en verdwijnen in Flamingo Lane. De maximum wetsdienaar rent over Flamingo en achtervolgt de rat en het meisje op blote voeten. En de kinderen hier zien er uit als schaduwen, altijd stil, handjes vasthoudend. Van de kerken tot de gevangenissen is het vanavond stil in de wereld. Als we onze positie innemen in Jungleland. De middernacht bende heeft een rendez-vous voor de nacht uitgezocht. Ze ontmoeten elkaar onder dat grote Exxon bord dat deze mooie stad verlicht. Man, er is een opera op de Turnpike. Er wordt een ballet opgevoerd in de steeg. Tot de lokale politie, Cherry Tops, deze heilige nacht verscheurt. De straat leeft als geheime schulden worden betaald. Contacten gelegd, ze zijn ongezien verdwenen. Kinderen flitsen met gitaren net als wisselmessen die voor de platenautomaat jagen. De hongerigen en de opgejaagden exploderen in rock'n'roll bands. Die het tegen elkaar opnemen op straat in Jungleland. Op de parkeerplaats kleden de visionairs zich in de nieuwste rage. Binnen dansen de achterbuurtmeisjes op de platen die de D.J. draait. Eenzame geliefden worstelen in donkere hoeken. Wanhopig als de nacht voortschrijdt, slechts een blik en een fluistering, en ze zijn weg. Onder de stad kloppen twee harten. Zielmotoren draaien door een nacht zo teder in een slaapkamer op slot. In fluisteringen van zachte weigering en dan overgave in de tunnels van de stad. De droom van de Rat schiet hem neer als schoten echoën door de gangen in de nacht. Niemand kijkt als de ambulance wegrijdt. Of als het meisje het licht in de slaapkamer uitdoet. Buiten staat de straat in brand in een echte dodenwals. Tussen vlees en wat fantasie is en de dichters hier beneden. Ze schrijven helemaal niets, ze leunen gewoon achterover en laten het allemaal zijn. En in het vlugst van de nacht grijpen ze naar hun moment. En proberen een eerlijk standpunt in te nemen, maar ze eindigen gewond, niet eens dood. Vannacht in Jungleland.