Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: bruce springsteen Songtekst: mrs. mcgrath

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: bruce springsteen - mrs. mcgrath ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van mrs. mcgrath? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van bruce springsteen! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van bruce springsteen en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals mrs. mcgrath .

Origineel

"Oh, Mrs. McGrath," the sergeant said. "Would you like to make a soldier of your son Ted. With a scarlet coat and a big cocked hat. Now Mrs. McGrath would you like that?". With your too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa,. too-ri-oo-ri-oo-ri-aa, too-ri-aa,. fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa. Now Mrs. McGrath lived on the sea shore. And after seven years or more. She spied a ship coming into the bay. With her son from far away. . "Oh captain dear, where have ye been?. You been sailing on the Mediterranean?. Have you news of my son Ted?. Is he living or is he dead?". With your too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa,. too-ri-oo-ri-oo-ri-aa, too-ri-aa,. fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa. Then up came Ted without any legs. And in their place two wooden pegs. She kissed him a dozen times or two. And said "My God Ted is it you"?. Now were ye drunk or were ye blind. When ye left yer two fine legs behind?. Or was it walking upon the sea. That wore your two fine legs away?". With your too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa,. too-ri-oo-ri-oo-ri-aa, too-ri-aa,. fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa. Now I wasn't drunk and I wasn't blind. When I left my two fine legs behind. A cannonball on the fifth of May. Tore my two fine legs away. "My, Teddy boy," the widow cried. "Yer two fine legs were yer mother’s pride. Stumps of a tree wouldn't do at all. Why didn't ye run from the cannon ball?". With your too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa,. too-ri-oo-ri-oo-ri-aa, too-ri-aa,. fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa. "All foreign wars I do proclaim. Live on blood and a mother’s pain. I’d rather have my son as he used to be. Than the King of America. And his whole Navy!

 

Vertaling

"Oh, Mrs. McGrath," zei de sergeant. "Zou u van uw zoon Ted een soldaat willen maken. Met een scharlaken jas en een grote hoge hoed. Nu Mrs. McGrath zou u dat willen?" Met uw te-ri-aa, fol-did-dle-di-aa,. te-ri-oo-ri-oo-ri-aa, te-ri-aa,. fol-did-dle-di-aa, te-ri-oo-ri-ri-aa. Nu woonde Mrs. McGrath aan de kust. En na zeven jaar of meer. Zag ze een schip in de baai komen. Met haar zoon van ver weg. . "Oh kapitein, waar bent u geweest? Heb je op de Middellandse Zee gevaren? Heb je nieuws van mijn zoon Ted? Leeft hij of is hij dood?". Met je too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa,. too-ri-oo-ri-oo-ri-aa, too-ri-aa,. fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-aa. Toen kwam Ted zonder benen naar boven. En in hun plaats twee houten pinnen. Ze kuste hem een keer of twee. En zei: "Mijn God Ted, ben jij het?" Was je nu dronken of was je blind. Toen je je twee mooie benen achterliet? Of was het het lopen op de zee. Dat uw twee mooie benen wegdroeg?". Met je too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa,. too-ri-oo-ri-oo-ri-aa, too-ri-aa,. fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-aa. Nu was ik niet dronken en ik was niet blind. Toen ik mijn twee mooie benen achterliet. Een kanonskogel op de vijfde mei. Scheurde mijn twee mooie benen weg. "Teddy boy,' riep de weduwe. "Je twee mooie benen waren de trots van je moeder. Stronken van een boom waren helemaal niet goed. Waarom rende je niet weg van de kanonskogel?". Met je too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa,. too-ri-oo-ri-oo-ri-aa, too-ri-aa,. fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-aa. "Alle buitenlandse oorlogen verkondig ik. Leven van bloed en moeders pijn. Ik heb liever mijn zoon zoals hij vroeger was. Dan de koning van Amerika. En zijn hele marine!