Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: buck 65 Songtekst: blood of a young wolf

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: buck 65 - blood of a young wolf ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van blood of a young wolf? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van buck 65! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van buck 65 en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals blood of a young wolf .

Origineel

Ten-thousand horses. Sable island. Endless summer Oh my god, I'm hot to steal, beside myself in friendless number I ain't got no culture, nothin', dirty words, but that don't count Flight attendants, waitresses, superstition - good amount There's work to do, hell to pay, memories & finger prints Calling Papa ignorance And I don't wanna go (sick & tired) Zoom-kick-persuasion-tech Egg & spoon race, slow & steady. Desert highway. Still I'm stuck, I can't afford it. Picture postcards, small memento Echo-shadow, echo-shadow-sterling silver, burning furnace Frozen, nowhere, just a kid I had a friend named deadly earnest Cross my heart & hope to die, stick a needle in my arm Praise the heavens, call the cops. Relax. There's no cause for alarm Diamond rings & little babies, 'startlements' & miracles I remember pretty faces so severe & lyrical I'm talkin' Amelia Earhart, Neko Case or Frida Kahlo All alone the way it should be, I don't even need a shadow Seeds of wisdom found no purchase, we don't even have a chance Birthday party Armageddon, long stem roses avalanche Broken fingers, goin' nowhere fast & screeching to hault All that work for nothing, oh, whipping boy. It's all my fault Zoom-kick-persuasion-tech Zoom-kick-persuasion-tech Zoom-kick-persuasion-tech-tech-tech I don't want to go to pieces, easy going, I'm afraid to fly & so I'm running Catchin' fish & chopping wood, the revolution slow timeing I don't know what else to do, cross my fingers, teach the children Read your fortune, storm the studios,e on all ye faithful pilgrims No more same old song & dance, some good ideas get over played I eat my breakfast, ride my bike a knife between my shoulder blades See, I'm a man of many problems, up against some scary odds We kill, we hide, we all fall down, idiots love to bury gods It doesn't happen over night though - never. Still I'm filled with wonder Lonely like the tight rope walker, hitchhiker, long distance runner Zoom-kick-persuasion-tech Good night for you. Bad night for me But I still love you lying down : K.I.S.S.I.N.G. Not bad, not bad, not bad at all, I tried your shoes on Cigarettes & crucifixes. Ingmar Bergman, Alphonse Mouzon. Really boring modern music, really boring modern girl Get me out of here I'm drowning, I don't like this modern world Anti-intellect & marketing. Pretty-pretty. Who needs talent? Crying eyes we're so out-numbered, fight for the right to remain silent But what do I know? Who am I? My two left feet my big dumb face I'd do the same if I had the chance. Cheat the system, rig the race It's all one big misunderstanding, inside out I turn my coat Don't look back, don't move a muscle, one false move, that's all she wrote Zoom-kick-persuasion-tech Zoom-kick-persuasion-tech Zoom-kick-persuasion-tech-tech-tech

 

Vertaling

Tienduizend paarden. Sable eiland. Oneindige zomer Oh mijn god, ik ben heet om te stelen, buiten mezelf in een nummer zonder vrienden Ik heb geen cultuur, niks, vieze woorden, maar dat telt niet Stewardessen, serveersters, bijgeloof - goed bedrag Er is werk aan de winkel, hel om te betalen, herinneringen en vingerafdrukken Ik noem papa onwetendheid En ik wil niet gaan (ziek en moe) Zoom-kick-persuasion-tech Egg & spoon race, langzaam en stabiel. Woestijn snelweg. Toch zit ik vast, ik kan het niet betalen. Prentbriefkaarten, klein aandenken Echo-schaduw, echo-schaduw-sterling zilver, brandende oven Frozen, nergens, gewoon een kind waarvan ik een vriend had die dodelijk ernstig heette Steek mijn hart over en hoop te sterven, steek een naald in mijn arm Prijs de hemel, bel de politie. Kom tot rust. Er is geen reden tot ongerustheid Diamanten ringen en kleine baby's, 'beginnetjes' en wonderen Ik herinner me mooie gezichten zo streng en lyrisch Ik heb het over Amelia Earhart, Neko Case of Frida Kahlo Helemaal alleen zoals het zou moeten zijn, ik heb zelfs geen schaduw nodig Zaden van wijsheid vonden geen aankoop, we hebben zelfs geen kans Verjaardagsfeestje Armageddon, lawine met lange steel Gebroken vingers, nergens snel en krijsend naar de storm Al dat werk voor niets, o, zweepslagenjongen. Het is allemaal mijn fout Zoom-kick-persuasion-tech Zoom-kick-persuasion-tech Zoom-kick-persuasion-tech-tech-tech Ik wil niet stuk gaan, makkelijk in de omgang, ik ben bang om te vliegen en dus ren ik Vis vangen en hout hakken, de revolutie vertraagt ??de tijd Ik weet niet wat ik anders moet doen, steek mijn vingers over elkaar en leer de kinderen Lees uw fortuin, bestorm de studio's, e op al uw trouwe pelgrims Niet meer hetzelfde oude lied en dans, sommige goede ideeën worden overgespeeld Ik eet mijn ontbijt, fiets met een mes tussen mijn schouderbladen Kijk, ik ben een man met veel problemen, tegen een paar enge kansen in We doden, we verbergen ons, we vallen allemaal neer, idioten houden ervan om goden te begraven Het gebeurt echter niet 's nachts - nooit. Toch ben ik vol verwondering Eenzaam als de koorddanser, lifter, langeafstandsloper Zoom-kick-persuasion-tech Welterusten. Slechte nacht voor mij Maar ik hou nog steeds van je liggend: K.I.S.S.I.N.G. Niet slecht, niet slecht, helemaal niet slecht, ik heb je schoenen gepast Sigaretten en kruisbeelden. Ingmar Bergman, Alphonse Mouzon. Echt saaie moderne muziek, echt saaie moderne meid Haal me hier weg, ik verdrink, ik hou niet van deze moderne wereld Anti-intellect & marketing. Mooi mooi. Wie heeft talent nodig? Huilende ogen, we zijn zo in de minderheid, vechten voor het recht om te zwijgen Maar wat weet ik? Wie ben ik? Mijn twee linkervoeten mijn grote domme gezicht Ik zou hetzelfde doen als ik de kans kreeg. Bedrieg het systeem, tuig de race op Het is allemaal één groot misverstand, binnenstebuiten draai ik mijn jas Kijk niet achterom, beweeg geen spier, één verkeerde beweging, dat is alles wat ze schreef Zoom-kick-persuasion-tech Zoom-kick-persuasion-tech Zoom-kick-persuasion-tech-tech-tech