Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: buck 65 Songtekst: hats on beds

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: buck 65 - hats on beds ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van hats on beds? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van buck 65! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van buck 65 en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals hats on beds .

Origineel

Shoot the messenger, measure his wingspan. The organ grinders had the whole thing planned. Take his tongue and remove his two eyeballs. Savin' em up for the day if that guy calls. I'm almost certain, but this is speculation, The notes are in a box marked "Christmas Decorations". Remember what I told ya to do with the hair gel, And don't let anyone see you in the stairwell. Tell the key cutter I said to stay home. I'll call him at quarter after twelve from a pay phone. Make sure whoever stays the night has a dental plan. The girls already came through with the rental van. Shave all the hair on your body and bathe. The convoy will be at the border by morning. Take the appetite suppressants at sunrise. Over-exerting tonight would be unwise. We'll all be wearing the matching necklaces. Double check everything; There's no room for recklessness. Burn the clothes I was wearing on Wednesday. Pay no attention to what your so-called friends say. Bury the screwdriver set in the playground. The blood donor said he needs a half-hour to lay down. Only ever sign for parcels if you know the guys. 9:30 a.m. sharp - we mobilize. Butane? Check. Electrical tape? Check. Five iron? Check. Insect repellent? Check. Snorkel? Check. Staple gun? Check. Blank tapes? Check. Kill the lights 'n wait for the snowplow. You got the muscle, and I got the know-how. Grievances aside, I think that if we act together, And give the snake-charmer an extra day to track the weather, We should have no problem seein' this through, Even with the machine bein' this new. Find out from the invoice what kind of supplies is it, Then I think we should pay him a surprise visit. Draw the map on the back of the placemat, And mark with an 'X' where the testing was based at. Roll all the coins in the jar by the radiator, Then we can drop off the negatives (maybe later). I still can't believe the pillowcases went missin' Ask Jason if he knows how to get to the gas station. Check the levels when the work enhances, But don't take your wig off under any circumstances. It's gonna get hot when the plugs are pulled. Let go of the rope when the jugs are full. Set the pager I gave you to vibrate, And then glue a magnet to the bottom of the pie plate. Give the kid ten bucks and show him how to light the torch. There is no shame in this. Cue up - Quick. The babysitter threw up. The original cannisters are hidden in the bannisters. Gold Bond? Check. Sleepy seeds? Check. Dog whistle? Check. Clean towels? Check. Rosin bag? Check. Compass juice? Check. Divining rod? Check.

 

Vertaling

Schiet de boodschapper neer, meet zijn spanwijdte. De orgeldraaiers hadden alles gepland. Pak zijn tong en verwijder zijn twee oogballen. Bewaar ze voor de dag als die man belt. Ik weet het bijna zeker, maar dit is speculatie, De bankbiljetten zitten in een doos met het opschrift "Christmas Decorations". Weet je nog wat ik je vertelde te doen met de haargel, En laat niemand je zien in het trappenhuis. Zeg tegen de sleutelsnijder dat ik zei thuis te blijven. Ik bel hem om kwart over twaalf met een telefooncel. Zorg ervoor dat degene die overnacht een tandheelkundig plan heeft. De meisjes kwamen al langs met de huurauto. Scheer al het haar op je lichaam en ga baden. Het konvooi staat morgenochtend aan de grens. Neem de eetlustremmers bij zonsopgang. Te veel inspanning vanavond zou onverstandig zijn. We dragen allemaal de bijpassende kettingen. Controleer alles nogmaals; Er is geen ruimte voor roekeloosheid. Verbrand de kleren die ik woensdag droeg. Besteed geen aandacht aan wat je zogenaamde vrienden zeggen. Begraaf de schroevendraaierset in de speeltuin. De bloeddonor zei dat hij een half uur nodig heeft om te gaan liggen. Teken alleen voor pakketten als je de jongens kent. 9.30 uur stipt - we mobiliseren. Butaan? Controleren. Elektrische tape? Controleren. Vijf ijzer? Controleren. Insectenwerend middel? Controleren. Snorkel? Controleren. Nietmachine? Controleren. Lege banden? Controleren. Dood de lichten en wacht op de sneeuwschuiver. Jij hebt de spier en ik heb de knowhow. Klachten terzijde, ik denk dat als we samen handelen, En geef de slangenbezweerder een extra dag om het weer te volgen, We zouden er geen probleem mee moeten hebben om dit door te zien, Zelfs als de machine zo nieuw is. Ontdek op de factuur wat voor soort benodigdheden het is, Dan denk ik dat we hem een ??verrassingsbezoek moeten brengen. Teken de kaart op de achterkant van de placemat, En markeer met een 'X' waar het testen op was gebaseerd. Rol alle munten in de pot bij de radiator, Dan kunnen we de minpunten afgeven (misschien later). Ik kan nog steeds niet geloven dat de kussenslopen mis zijn gegaan Vraag Jason of hij weet hoe hij bij het tankstation moet komen. Controleer de niveaus wanneer het werk verbetert, Maar doe je pruik onder geen enkele omstandigheid af. Het wordt heet als de stekkers worden uitgetrokken. Laat het touw los als de kannen vol zijn. Zet de pieper die ik je gaf om te trillen, En lijm dan een magneet op de bodem van de taartplaat. Geef het kind tien dollar en laat hem zien hoe hij de fakkel moet aansteken. Hierin is geen schaamte. Cue up - Snel. De babysitter gaf over. De originele canisters zijn verborgen in de trapleuningen. Gold Bond? Controleren. Slaperige zaden? Controleren. Hondenfluitje? Controleren. Schone handdoeken? Controleren. Rosin tas? Controleren. Kompas sap? Controleren. Wichelroede? Controleren.