Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: buck 65 Songtekst: the floor

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: buck 65 - the floor ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the floor? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van buck 65! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van buck 65 en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the floor .

Origineel

I can remember being 7 years old and having gold fish that circled around in a bowl And I would watch the forest burn and listen to the wind blow I can remember the table, the drapes and the window The dark brown everything, decorations, styling Most of all I can remember my mother smiling Worn out and faded, my home town was scrappy More than anything she wanted us to be happy Little to eat, back and forth to the hospital She was right, it's better to be happy if possible But the old man was under attack and was weak And continued to beat us several times a week He lived like a king even though we were piss poor I tried to be strong and careful what I wished for My outsides ache and my insides stung From the long leather belt that replaced his tongue Not knowing how to run or how to hit the brakes A white picket fence was built around a pit of snakes Both a wonder and frightening, the thunder and lightening These were the sounds and sights of a thousand fights My mother, the poor fish, staging eternal Cherades and parades for the raging inferno Wanting to be happy, beaten all the while Asking me always 'Why don't you ever smile?' And she'd show me how to do it, mother and wife It was the saddest smile I ever saw in my life And it hurt worse than death but for her sake I tried And one day all of those gold fish died Hurricane, forest fire, out of control Eyes open, floating on the water in the bowl And when my father came home, he walked through the door And threw those fish to the cat on the kitchen floor And the wind died too And I was still a child And the three of us watched As my mother smiled And the wind died too And I was still a child And the three of us watched As my mother smiled And the wind died too And I was still a child And the three of us watched As my mother smiled And the wind died too

 

Vertaling

Ik kan me herinneren dat ik 7 jaar oud was en gouden vissen had die in een kom rondcirkelden En ik zou het bos zien branden en luisteren naar de wind die waaide Ik herinner me de tafel, de gordijnen en het raam Het donkerbruine alles, decoraties, styling Ik herinner me vooral dat mijn moeder glimlachte Versleten en verbleekt, was mijn geboortestad erbarmelijk Ze wilde vooral dat we gelukkig waren Weinig te eten, heen en weer naar het ziekenhuis Ze had gelijk, het is beter om zo mogelijk gelukkig te zijn Maar de oude man werd aangevallen en was zwak En bleef ons meerdere keren per week verslaan Hij leefde als een koning, hoewel we arm waren Ik probeerde sterk en voorzichtig te zijn met wat ik wenste Mijn buitenkant doet pijn en mijn binnenkant prikte Van de lange leren riem die zijn tong verving Ik weet niet hoe ik moet rennen of hoe ik op de rem moet trappen Rondom een ??slangenkuil werd een wit pikethek gebouwd Zowel een wonder als beangstigend, de donder en bliksem Dit waren de geluiden en beelden van duizend gevechten Mijn moeder, de arme vis, ensceneert eeuwig Cherades en optochten voor de razende hel Gelukkig willen zijn, de hele tijd geslagen Vraag me altijd 'Waarom lach je nooit?' En ze liet me zien hoe ik het moest doen, moeder en vrouw Het was de meest trieste glimlach die ik ooit in mijn leven heb gezien En het deed meer pijn dan de dood, maar omwille van haar probeerde ik het En op een dag stierven al die gouden vissen Orkaan, bosbrand, uit de hand Ogen open, drijvend op het water in de kom En toen mijn vader thuiskwam, liep hij door de deur En gooide die vissen naar de kat op de keukenvloer En ook de wind ging liggen En ik was nog een kind En wij drieën keken Terwijl mijn moeder glimlachte En ook de wind ging liggen En ik was nog een kind En wij drieën keken Terwijl mijn moeder glimlachte En ook de wind ging liggen En ik was nog een kind En wij drieën keken Terwijl mijn moeder glimlachte En ook de wind ging liggen