Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: buck 65 Songtekst: the outskirts

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: buck 65 - the outskirts ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the outskirts? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van buck 65! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van buck 65 en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the outskirts .

Origineel

Young and attractive Quote unquote old soul Down in a cold hole Playing my controlled roll The world is mine good and bad I never sleep, Odd charms Firetrucks and squad cars, struggling in God's arms Tempted and restless, blood in my arteries Floods in the armouries Drugs are a part of me Circus in fun time, surface in sunshine Brush your teeth, don't believe So much darkness underneath Parties and funerals, nurseries and graveyards Lotteries, robberies an old couple plays cards Company, visitors, frequency, rise on, Weekends, a sequence of secrets and lies Oddities, prodigies, fireworks, parades for me Same story, all my decisions are made for me Reading from loose leaf, mislead and seduce me I'm so full of love and bleeding profusely (refrain) Concrete and steel I remember these drums A chill in the air, in september shees Pretty and sad, trying not to cry, trying not to cry so, pretty and so sad X2 These are my telephone poles, my dark trenches, my broken windows, my park benches Raccoons and back rooms, giants and small children's, glitter in traffic The outlines of tall building still in self defence I kill. Yes I will, If they make me do things against my will Some make fun of what I wear, and cut my hair Goblins and problems I've got my share I bitch andplain, and I admit that it's strange Parts of my self that I wish I could change Insecurities,plexes, x's and marking spots Complicated beauty of abandoned buildings and parking lots Market thoughts and impulses, rebellion and upheaval Tribal indescribable pleasure in such evil Review the proof, crime is going through the roof, Accuse the youth. You'd puke if you knew the truth Refrain x2 (voice) Love me once again (voice) indistinguishable

 

Vertaling

Jong en aantrekkelijk Citaat citaat oude ziel Beneden in een koud gat Mijn gecontroleerde rol spelen De wereld is van mij goed en slecht Ik slaap nooit, vreemde charmes Brandweerwagens en patrouillewagens worstelen in Gods armen Verleid en rusteloos, bloed in mijn bloedvaten Overstromingen in de wapenkamers Drugs horen bij mij Circus in leuke tijd, oppervlak in de zon Poets je tanden, geloof niet Zoveel duisternis eronder Feesten en begrafenissen, kinderdagverblijven en begraafplaatsen Loterijen, overvallen een oud echtpaar speelt kaarten Bedrijf, bezoekers, frequentie, stijging op, Weekends, een aaneenschakeling van geheimen en leugens Eigenaardigheden, wonderen, vuurwerk, optochten voor mij Hetzelfde verhaal, al mijn beslissingen zijn voor mij genomen Lezen van los blad, misleiden en verleiden Ik ben zo vol van liefde en hevig bloedend (refrein) Beton en staal Ik herinner me deze vaten Een chill in de lucht, in september shees Mooi en verdrietig, probeerde niet te huilen, probeerde niet zo te huilen, mooi en zo verdrietig X2 Dit zijn mijn telefoonpalen, mijn donkere loopgraven, mijn kapotte ramen, mijn bankjes in het park Wasberen en achterkamers, reuzen en kleine kinderen schitteren in het verkeer De contouren van hoog gebouw nog steeds in zelfverdediging dood ik. Ja, dat zal ik doen, als ze me dingen laten doen tegen mijn wil Sommigen maken grapjes over wat ik draag en knippen mijn haar Goblins en problemen Ik heb mijn deel Ik bitch andplain, en ik geef toe dat het vreemd is Delen van mezelf die ik wou dat ik kon veranderen Onzekerheden, plexen, x's en markeringsvlekken Ingewikkelde schoonheid van verlaten gebouwen en parkeerplaatsen Marktgedachten en -impulsen, rebellie en onrust Tribal onbeschrijfelijk plezier in zo'n kwaad Bekijk het bewijs, de misdaad gaat door het dak, Beschuldig de jeugd. Je zou kotsen als je de waarheid wist Onthoud x2 (stem) Nogmaals van me houden (stem) niet te onderscheiden