Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: bun b Songtekst: i m a g

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: bun b - i m a g ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van i m a g? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van bun b! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van bun b en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals i m a g .

Origineel

I'm a "G", nigga you don't know about me I'm a "G", nigga you don't know about me I'm a "G", nigga you don't know about me But yo ass gonna learn and yo ass gonna see I'm a "G", nigga you don't know about me I'm a "G", nigga you don't know about me I'm a "G", nigga you don't know about me But yo ass gonna learn and yo ass gonna see I stand 5 foot 10, 200 and half 100 percent gangsta don't smile and don't laff In a 3 inch shirt nigga 38 waist I ain't small mothafucka I'm takin' up some space With a size 11 shoe that'll kick you in yo face Bitch I'm all about a crime and ready to catch a case I ain't scared to kick it in yo do and look around yo place I ain't scared to cock back a fo and put 1 in yo face Stay still nigga flava deuce, deuce in a third Teflon coverin' yo body juice loose on a curve I serve it like a tennis ball straite up the minice y'all I position andpetition and when I finish y'all Can clear the collin' and call the corrin tell him next again We shot him like a cracker and stabbed him like a Mexican May never plex again not like he can But just in case he get resurected is bestresurrecte he understands I'm a "G", nigga you don't know about me I'm a "G", nigga you don't know about me I'm a "G", nigga you don't know about me But yo ass gonna learn and yo ass gonna see I'm a "G", nigga you don't know about me I'm a "G", nigga you don't know about me I'm a "G", nigga you don't know about me But yo ass gonna learn and yo ass gonna see I see these niggaz doin' a lot of talkin' but they never back it up 'Bout the work they movin' or the paper they stackin' up You niggaz got the crack it up The only thing you sellin' is wolf chickens And we ain't buyin' 'em so pack it up 84's click, clack it up and down towners From west side to the east we keep the G and that's a promise But yo plaque on summers Americas most wanted We criminal backgrounds and ready to straiteflauted Only take is a salt dropper or a instigator Messy mothafuckas got the make it fo and a instant hater I'ma lay it down like a baby ready to nap 'cause I'ma trill nigga ready to clap, now wats up I slap a nigga scope him with a back hand left And continue till nobody from yo whack clan left Bet you might cheat left and you might cheat the dealer But you neva cheat the king of the underground on the rella I'm a "G", nigga you don't know about me I'm a "G", nigga you don't know about me I'm a "G", nigga you don't know about me But yo ass gonna learn and yo ass gonna see I'm a "G", nigga you don't know about me I'm a "G", nigga you don't know about me I'm a "G", nigga you don't know about me But yo ass gonna learn and yo ass gonna see Hey, tell 'em for a minute Bun, chill to yo nigga don They say they got some blowin' I'm the one them niggaz get it from They talkin' shit is best interest is to get a gun Grab the mac 9 and spit half a clip and them niggaz run Sissy niggaz, sweeter then a cinnabun I want 'em knocked off, we the ones you gotta get it done A lot of rappers say they G's I don't feel 'em no, naw Yea, sissy so keys I'm still a don OG's usual low key movin' in 03 don't look up at my window, you don't know me Gangsta, gangsta the same time Picture the pump and paint that I ain't the kind You wanna see me that's why I say no thanks to none AKs, are's man I can't decide I got the mind of the hustler halacious grind Man, I hold my city down like I anchor eyim I'm a "G", nigga you don't know about me I'm a "G", nigga you don't know about me I'm a "G", nigga you don't know about me But yo ass gonna learn and yo ass gonna see I'm a "G", nigga you don't know about me I'm a "G", nigga you don't know about me I'm a "G", nigga you don't know about me But yo ass gonna learn and yo ass gonna see I'm a "G"

 

Vertaling

Ik ben een "G", nigga die je niet van mij weet Ik ben een "G", nigga die je niet van mij weet Ik ben een "G", nigga die je niet van mij weet Maar je gaat het leren en je gaat het zien Ik ben een "G", nigga die je niet van mij weet Ik ben een "G", nigga die je niet van mij weet Ik ben een "G", nigga die je niet van mij weet Maar je gaat het leren en je gaat het zien Ik sta 5 voet 10, 200 en half 100 procent gangsta lacht niet en laff In een 3 inch overhemd nigga 38 taille Ik ben geen kleine mothafucka, ik neem wat ruimte in beslag Met een maat 11 schoen die je in je gezicht zal trappen Bitch Ik ben helemaal voor een misdaad en klaar om een ??zaak te pakken Ik ben niet bang om er tegenaan te trappen en rond te kijken Ik ben niet bang om een ??fo terug te pikken en 1 in je gezicht te stoppen Blijf stil nigga flava deuce, deuce in een derde Teflon bedekt je lichaamssap los op een bocht Ik serveer het als een tennisbal die de minice straalt Ik positioneer en leid en als ik klaar ben, jullie allemaal Kan de collin opruimen en de corrin bellen en hem het volgende vertellen We schoten hem neer als een cracker en staken hem neer als een Mexicaan Mag nooit meer plexen zoals hij kan Maar voor het geval hij wordt opgewekt, is het het beste dat hij opstaat Ik ben een "G", nigga die je niet van mij weet Ik ben een "G", nigga die je niet van mij weet Ik ben een "G", nigga die je niet van mij weet Maar je gaat het leren en je gaat het zien Ik ben een "G", nigga die je niet van mij weet Ik ben een "G", nigga die je niet van mij weet Ik ben een "G", nigga die je niet van mij weet Maar je gaat het leren en je gaat het zien Ik zie dat deze niggaz veel praten, maar ze maken er nooit een back-up van 'Over het werk dat ze verplaatsen of het papier dat ze stapelen Je niggaz heeft het opgekropt Het enige dat je verkoopt zijn wolvenkippen En we kopen ze niet, dus pak het in 84's klik, klap het op en neer stadsbewoners Van westkant naar oost houden we de G en dat is een belofte Maar je plaquette op de meest gewilde zomers in Amerika We hebben een criminele achtergrond en zijn klaar om op straat te smeren Alleen nemen is een zoutdruppelaar of een aanstichter Rommelige mothafucka's hebben het gemaakt voor een instant hater Ik leg het neer als een baby die klaar is om te slapen 'Omdat ik een trill nigga klaar om te klappen, is nu wakker Ik sla een neger om hem heen met een achterwaartse hand naar links En ga door totdat niemand van je whack clan vertrok Wedden dat je links vals speelt en dat je de dealer vals speelt Maar je bedriegt de koning van de metro op de rella Ik ben een "G", nigga die je niet van mij weet Ik ben een "G", nigga die je niet van mij weet Ik ben een "G", nigga die je niet van mij weet Maar je gaat het leren en je gaat het zien Ik ben een "G", nigga die je niet van mij weet Ik ben een "G", nigga die je niet van mij weet Ik ben een "G", nigga die je niet van mij weet Maar je gaat het leren en je gaat het zien Hé, vertel het ze even Bun, chill to yo nigga don Ze zeggen dat ze iets hebben, ik ben degene van wie ze het krijgen Ze praten shit, het is het beste om een ??wapen te krijgen Pak de mac 9 en spuug een halve clip uit en ze rennen niggaz Sissy niggaz, zoeter dan een cinnabun Ik wil dat ze worden uitgeschakeld, wij moeten het voor elkaar krijgen Veel rappers zeggen dat ze G's zijn, ik voel ze niet nee, nee Ja, sissy zo sleutels ik ben nog steeds een don OG's gebruikelijke low key beweegt in 03 kijk niet omhoog naar mijn raam, je kent me niet Gangsta, gangsta tegelijkertijd Stel je de pomp en de verf voor die ik niet ben Je wilt me ??zien, daarom zeg ik nee tegen niemand AK's, zijn man kan ik niet beslissen Ik kreeg de geest van de hustler halacious grind Man, ik houd mijn stad vast alsof ik eyim veranker Ik ben een "G", nigga die je niet van mij weet Ik ben een "G", nigga die je niet van mij weet Ik ben een "G", nigga die je niet van mij weet Maar je gaat het leren en je gaat het zien Ik ben een "G", nigga die je niet van mij weet Ik ben een "G", nigga die je niet van mij weet Ik ben een "G", nigga die je niet van mij weet Maar je gaat het leren en je gaat het zien Ik ben een "G"