Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: bunny wailer Songtekst: botha the mosquito

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: bunny wailer - botha the mosquito ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van botha the mosquito? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van bunny wailer! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van bunny wailer en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals botha the mosquito .

Origineel

[Intro: Spoken] Ever since the abolition of slavery, all nations Scarred by the great sore, has revolutionized the Ideological errors of their forefathers, creating a Civilization where human beings of whatever color, race Or creed, should be born with the equal privileges of The Fundamental Humans Rights, as established by The League of Nations with respect to all human beings But if human beings are what they are supposed to be Then surely this cannot be seen in Botha, and if the Beast was discovered in Adolph Hitler and Mussolini The Antichrists, evidently, this can be seen in President Botha, the mosquito [Chorus] Hey! President Botha is the mosquito Who annihilate Africa President Botha with the deadly bite Spreads the disease of apartheid President Botha is the mosquito Who annihilate, annihilate Africa President Botha with the deadly bite Spreads the disease of apartheid [Verse 1] It was Columbus, Drake, Hawkins, Raleigh and Scott Who established colonialism This aspired Livingston, Rhodes and Smith Who brought about a sub-human regime With the aid and support from mystery Babylon Started the buying and selling of Africans It became a marketplace for human cargo And the burial ground for the inhabitants With men like [Chorus] President Botha is the mosquito Who annihilate Africa President Botha with the deadly bite Spreads the disease of apartheid President Botha is the mosquito Who annihilate, annihilate Africa President Botha with the deadly bite Spreads the disease of apartheid [Verse 2] From the stagnant swamps of colonialism Sprung the virus of apartheid From the rituals of imperialism Evolves mass murders and genocide Unquenchable greed and lust for power Blind the eye to international morality Neglect and disrespect for humanity Scares the whole international community With men like [Chorus] Botha, the mosquito Who annihilate Africa President Botha with the deadly bite Spreads the disease of apartheid President Botha is the mosquito Who annihilate, annihilate Africa President Botha with the deadly bite Spreads the disease of apartheid President Botha. Hey Respect Tutu and Mandela President Botha. Pull out Pull out of Africa President Botha. Hey Respect Tutu and Mandela President Botha. Ease up Pull out of Africa [Verse 3] Marcus Mosiah Garvey of Jamaica Prophesied of a liberated Africa When the East and the West and the North together Unites to liberate South Africa The OAU and the United Nations Must stop all hypocritical sanctions For violation of the Fundamental Humans Rights Could cause racial confrontations By men like [Chorus] Botha, the mosquito Who annihilate Africa President Botha with the deadly bite Spreads the disease of apartheid President Botha is the mosquito Who annihilate, annihilate Africa President Botha with the deadly bite Spreads the disease of apartheid [Outro] President Botha is the mosquito Who annihilate Africa President Botha with the deadly bite Spreads the disease of apartheid President Botha is the mosquito Who annihilate, annihilate Africa President Botha with the deadly bite Spreads the disease of apartheid

 

Vertaling

[Intro: Gesproken] Sinds de afschaffing van de slavernij, hebben alle naties getekend door de grote pijn, heeft een revolutie Ideologische fouten van hun voorvaderen, het creëren van een Beschaving waar menselijke wezens van welke kleur, ras of geloofsovertuiging, geboren moeten worden met de gelijke privileges van de fundamentele rechten van de mens, zoals vastgesteld door de Volkenbond met betrekking tot alle mensen. Maar als menselijke wezens zijn wat ze verondersteld worden te zijn dan kan dit zeker niet gezien worden in Botha, en als het het Beest werd ontdekt in Adolph Hitler en Mussolini De Antichristen, klaarblijkelijk, kan dit worden gezien in President Botha, de mug [refrein] Hey! President Botha is de mug die Afrika uitroeit President Botha met zijn dodelijke beet Verspreidt de ziekte van apartheid President Botha is de mug Die Afrika uitroeit, uitroeit President Botha met de dodelijke beet Verspreidt de ziekte van apartheid [Vers 1] Het waren Columbus, Drake, Hawkins, Raleigh en Scott Die het kolonialisme vestigden Dit streefden Livingston, Rhodes en Smith na Die een sub-menselijk regime tot stand brachten Met de hulp en steun van mysterie Babylon Begon het kopen en verkopen van Afrikanen Het werd een marktplaats voor menselijke lading En de begraafplaats voor de inwoners Met mannen als [refrein] President Botha is de mug Die Afrika uitroeit President Botha met zijn dodelijke beet Verspreidt de ziekte van apartheid President Botha is de mug Die Afrika uitroeit, uitroeit President Botha met de dodelijke beet Verspreidt de ziekte van apartheid [Vers 2] Uit de stilstaande moerassen van het kolonialisme Ontspruit het virus van apartheid Uit de rituelen van het imperialisme Ontstaan massamoorden en genocide Onuitblusbare hebzucht en machtswellust Verblinden het oog voor de internationale moraal Verwaarlozing en gebrek aan respect voor de mensheid Schrikt de hele internationale gemeenschap af Met mannen als [Chorus] Botha, de mug Die Afrika uitroeit President Botha met zijn dodelijke beet Verspreidt de ziekte van apartheid President Botha is de mug Die Afrika uitroeit, uitroeit President Botha met de dodelijke beet Verspreidt de ziekte van apartheid President Botha. Hey Respecteer Tutu en Mandela President Botha. Trek je terug Trek je terug uit Afrika President Botha. Hey Respecteer Tutu en Mandela President Botha. Rustig aan. Trek je terug uit Afrika. [Verse 3] Marcus Mosiah Garvey van Jamaica Profeteerde van een bevrijd Afrika Wanneer het Oosten, het Westen en het Noorden samen zich verenigen om Zuid-Afrika te bevrijden. De OAE en de Verenigde Naties... moeten alle hypocriete sancties stoppen... Want schending van de fundamentele rechten van de mens... kan raciale confrontaties veroorzaken... Door mannen als [Chorus] Botha, de mug Die Afrika uitroeit President Botha met de dodelijke beet Verspreidt de ziekte van apartheid President Botha is de mug Die Afrika uitroeit, uitroeit President Botha met de dodelijke beet Verspreidt de ziekte van apartheid [Outro] President Botha is de mug Die Afrika uitroeit President Botha met de dodelijke beet Verspreidt de ziekte van apartheid President Botha is de mug Die Afrika uitroeit, uitroeit President Botha met de dodelijke beet Verspreidt de ziekte van apartheid