Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: bush Songtekst: this house is on fire

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: bush - this house is on fire ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van this house is on fire? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van bush! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van bush en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals this house is on fire .

Origineel

So douse me in your love. I drown in your water. Burning through minefields. All systems on overload. Falling downwards. This spiral is awkward. I see the danger in your eyes. She promised she'd fix me. Now all she does is miss me. She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. I was gone when she began to die. This house is on fire. This house is on fire. I been around. But I never been around here. I never been around here. This heart is on fire. This heart is on fire. And I been down. But I never been down here. I never been down here. This heart is on fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Get your speed up. Get yourself clean. Get your center back to. Wherever it should be. I wish I could save you. Instead I go insane for you. The emptiness is all mine. This house is on fire. This house is on fire. I been around. But I never been around here. I never been around here. This heart is on fire. This heart is on fire. And I been down. But I never been down here. I never been down here. This heart is on fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Kiss me slowly. Love me strong. Need me find us. All night long. Blood stained youth. It was all that I could do yeah. You kill me with silence. The way that only lovers do. I miss you always. But mostly when I'm with you. Art can save us. It does it all the time. Let it come to save your mind. This house is on fire. This house is on fire. I been around. But I never been around here. I never been around here. This heart is on fire. This heart is on fire. I been down. But I never been down here. I never been down here. This heart is on fire. This heart is on fire. This heart. Oh-oh. Fire. Fire. Fire. Fire

 

Vertaling

Dus dompel me in je liefde. Ik verdrink in jouw water. Brandend door mijnenvelden. Alle systemen op overbelasting. Naar beneden vallend. Deze spiraal is ongemakkelijk. Ik zie het gevaar in je ogen. Ze beloofde dat ze me zou helpen. Nu mist ze me alleen nog maar. Ze houdt van me. Ze houdt niet van me. Ze houdt van me. Ze houdt niet van me. Ik was weg toen ze begon te sterven. Dit huis staat in brand. Dit huis staat in brand. Ik ben in de buurt geweest. Maar ik ben hier nooit geweest. Ik ben hier nooit geweest. Dit hart staat in brand. Dit hart staat in brand. En ik ben beneden geweest. Maar ik ben nog nooit hier beneden geweest. Ik ben hier nog nooit beneden geweest. Dit hart staat in brand. Vuur. Vuur. Vuur. Vuur. Vuur. Vuur. Zorg dat je snelheid krijgt. Maak jezelf schoon. Breng je centrum terug naar. Waar het ook hoort te zijn. Ik wou dat ik je kon redden. In plaats daarvan word ik gek van je. De leegte is helemaal van mij. Dit huis staat in brand. Dit huis staat in brand. Ik ben in de buurt geweest. Maar ik ben hier nooit geweest. Ik ben hier nog nooit geweest. Dit hart staat in brand. Dit hart staat in brand. En ik ben beneden geweest. Maar ik ben nog nooit hier beneden geweest. Ik ben hier nog nooit beneden geweest. Dit hart staat in brand. Vuur. Vuur. Vuur. Vuur. Kus me langzaam. Hou sterk van me. Heb me nodig om ons te vinden. De hele nacht lang. Bloed bevlekte jeugd. Het was alles wat ik kon doen ja. Je doodt me met stilte. De manier waarop alleen geliefden dat doen. Ik mis je altijd. Maar vooral als ik bij je ben. Kunst kan ons redden. Het doet het de hele tijd. Laat het komen om je geest te redden. Dit huis staat in brand. Dit huis staat in brand. Ik ben overal geweest. Maar ik ben hier nooit geweest. Ik ben hier nog nooit geweest. Dit hart staat in brand. Dit hart staat in brand. Ik ben beneden geweest. Maar ik ben nog nooit hier beneden geweest. Ik ben hier nog nooit geweest. Dit hart staat in brand. Dit hart staat in brand. Dit hart. Oh-oh. Vuur. Vuur. Vuur. Vuur.