Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: busta rhymes Songtekst: goldmine

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: busta rhymes - goldmine ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van goldmine? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van busta rhymes! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van busta rhymes en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals goldmine .

Origineel

[Raekwon] Old dro bottles, and blow, blowing from both zones Laying in them Tahoes we own the projo's Three for tenement we in the lobby with the big (da dun dun dun) Don't move cause I'm a representative Live for the street, ask, you die in the war 'member that, blast that three at ya, hide in the wall We gangsta, republicans with them big things, big rings Get your head shot off, daddy you don't believe chains Loose cameras, big hammers, Station Wagon, blue Phantoms Smokin the block up, y'all witness the zoo gamblers We ain't taking no shorts, its just the early 80's That made me, now I sit paid and then maybe Nothing but my Lords and raps, these bags of dope Under the mattress and I clack like a slave key Wash your squad up, I roll double refuse to rock Closed up my door up and murked you on the job [Chorus: Busta Rhymes] Getting money like back in the days niggas get like shower posse in a spec of the drug games Slaying niggas, steady spraying niggas, till the task forces roll up In unmarked vehicles and will be laying niggas Streched out, focus, see youe back triple When we O.T. cut it with baking soda, acquire now Strategize, getting paper like the chivey Jamaicans And them George Chain niggas, might we set up a goal? [Busta Rhymes] We got guns tucked in our waistlines, wit raps Hanging from our back pockets miraculous money nigga Can't stop at Sherlock, home can go's Medallions so big wit strings you could turn 'em into banjos Phenomenal property, drug money, scram wrap em A hundred EX, golden like a hundred graham crackers Sidewinding niggas tryna infiltrate blindside A nigga hit you wit the eight, three in the club Dumbing out, drunk in fronta the airbrush Backdrop ones out, five dollars for bitches wit the guns out Juggle for a couple days close shop thinking, To you the bubble until the strip is hotter than a microwave Don't stop, travel all my spare time and keep niggas wit us To push shit like George Jefferson Airline No fro niggaz better go chill, 'fore this gun Goes up your nose like coke sniffing up your nose dude [Chorus] [Raekwon] Hey yo, snoop me kid, coop me in the red room booth And eating Fruit Loops its all for the loot boo Designated hammer that'll lay ya up scrambling Blant ninjas get 'em more popped up, and start blowing niggas magnums up Caught me in the mix wit some rich soldiers, that reaction Is a key action, black sent forty doja's up We hunt 'em like big plans, my big mans and them Slick as the shit breaks from outtas you, rip dip, then quakes them [Busta Rhymes] See I was always good at science, in the class I was hoping Ask 'em for the chemistry temperature now I'm cooking the coke up Used to sit and watch them older niggas for hours And did acknowledge to how cold water quickly harden the powder Took your turn into something big to accredit But ya needs connect shit up from South America Money calculations, told B.I.G. I sit up on it still Holding old hundred dollar bills, wit small faces [Chorus]

 

Vertaling

[Raekwon] Oude dro-flessen, en blaas, blaas uit beide zones In die Tahoes leggen we de projo's Drie voor huurkazerne we in de lobby met de grote (da dun dun dun) Beweeg niet omdat ik een vertegenwoordiger ben Leef voor de straat, vraag, je sterft in de oorlog 'lid dat, schiet die drie op je af, verstop je in de muur Wij gangsta, republikeinen met grote dingen, grote ringen Laat je hoofd eraf schieten, papa, je gelooft geen kettingen Losse camera's, grote hamers, stationwagen, blauwe fantomen Smokin the block up, jullie zijn allemaal getuige van de gokkers van de dierentuin We nemen geen korte broeken, het is pas begin jaren 80 Dat maakte me, nu zit ik betaald en dan misschien Niets dan mijn heren en raps, deze zakken met drugs Onder de matras en ik klink als een slavensleutel Was je team op, ik rol dubbel weiger om te rocken Ik sloot mijn deur dicht en maakte je somber tijdens het werk [Refrein: Busta Rhymes] Geld krijgen zoals vroeger provence krijgen als douche posse in een spec van de drugspellen Niggas doden, gestaag niggas spuiten, totdat de taskforces oprollen In ongemarkeerde voertuigen en zullen provence leggen Uitgestrekt, focus, zie je drievoudig terug Toen we O.T. snijd het met zuiveringszout, koop het nu Strategiseren, papier krijgen zoals de bieslook Jamaicanen En die George Chain provence, kunnen we een doel stellen? [Busta Rhymes] We hebben geweren in onze taille, met raps Opknoping uit onze achterzakken wonderbaarlijke geld nigga Kan niet stoppen bij Sherlock, thuis kan gaan Medaillons zo groot dat je ze in banjo's kunt veranderen Fenomenaal eigendom, drugsgeld, scram wrap em Honderd EX, goud als honderd crackers van Graham Sidewinding provence tryna infiltreren blindside Een neger sloeg je met de acht, drie in de club Dumbing out, dronken voor de airbrush Achtergrond uit, vijf dollar voor teven zonder de wapens Jongleer een paar dagen dicht bij winkel denken, Voor jou de bel totdat de strip heter is dan een magnetron Stop niet, reis al mijn vrije tijd en houd provence bij ons Om te duwen zoals George Jefferson Airline Het kan maar beter chill gaan, 'voor dit pistool Gaat je neus op als coke die je neus opsnuift [Refrein] [Raekwon] Hey jee, kijk me jongen, kippenren in de rode kamer En het eten van Fruit Loops is alles voor de buit Aangewezen hamer die je klautert Blant-ninja's laten ze meer opduiken en beginnen met het opblazen van provence-magnums Gevangen me in de mix met enkele rijke soldaten, die reactie Is een belangrijke actie, stuurde zwart veertig doja's op We jagen op ze als grote plannen, mijn grote mannen en zij Slick als de shit breekt uit outtas u, rip dip, en schud ze dan [Busta Rhymes] Kijk, ik was altijd goed in wetenschap, in de klas die ik hoopte Vraag ze naar de chemietemperatuur nu ik de cola kook Ik zat er uren naar ze te kijken, oudere negers En erkende wel hoe koud water het poeder snel verhardde Het werd jouw beurt om iets groots te accrediteren Maar je hebt shit up vanuit Zuid-Amerika nodig Geldberekeningen, vertelde B.I.G. Ik ga er nog steeds rechtop op zitten Met oude honderd-dollarbiljetten, met kleine gezichten [Refrein]