Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: busta rhymes Songtekst: they re out to get me

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: busta rhymes - they re out to get me ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van they re out to get me? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van busta rhymes! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van busta rhymes en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals they re out to get me .

Origineel

[Mr. Porter] I'm just playing wit y'all niggas, I'm just playing wit y'all niggas I'm just playing wit y'all niggas, I'm just playing wit y'all niggas! They told me to! [echoes] [Chorus: Mr. Porter] They see my name and lifestyle and say I changed (how I be so raw) They so cold, I know, that they're out to get me And all those people I call my friends, let it go That's why I never call on y'all, to be around 'Cause you see how this money can change your friends' faith [Busta Rhymes] Yeah! See I done came a long way and now I got me a chauffeur Keep my enemies close, keep my friends even closer Motherfuckers that I grew around, thought I could rock wit 'em Watch my cake so hard, they burn a hole in my pocket I see 'eming from afar because I been through so much shit They plot a lot, hard or not, they see my doughe quick Invested in my niggas, took the realtor route Gambled on the wrong niggas, had to filter 'em out Type of dudes that see my mother and they greet her respectful behind her back and see her son and try to give me a quick full It's cool though, I fucks wit 'em even though I ain't wit it That's why the gats be in the house whenever niggase visit Serve 'em drinks and wee all to the law For let ya drunk friend to show his true side until ya forced to cut him off I seen it one too many times, they disbelieved and they speechless Sometimes having certain friends can end up being a weakness See now my dogs turn to wolves and try to front me and surround me Come up out they sheepskin and act all different around me [Chorus] [Busta Rhymes] Listen! Sometimes I smoke a cigarette and then I think and I choke on how niggas steal this funny style and I was struggling broke Even though it don't surprise me, shit it's still kinda funny When I ain't have, a nigga still woulde and try to take from me Instead of cutting my losses, being smart and just end shit niggas was trying to be loyal, just to maintain a friendship In the wrong situation, plus there's always a sequel I'm with the wrong motherfuckers, plus they 'pose to be people's As I get more money, days get colder I learned to realize that power only lies in the hands of the beholder So then I start the heart-on-my-heart as I walk like a soldier Moving so militant, you think I had a chip on my shoulder Living by morals and principles mainly Having heavy thoughts to a kill a brother every time a fucker betrayed me But now I'm winning with the strength of the nation I promise that they not even foreseeing the size of the shit they'll be facing I'm Aftermath now, shit's getting worse Now when those same "friends" see me goin hard that shit be making 'em hurt [Chorus] [Busta Rhymes] Instead they getting together with me so we both can get rich When I'm outta town, these niggas busy trying to fuck with my bitch Same niggas spend they money 'til the shit'll diminish I hit 'em off and turn around ande right back when it finish I said I'm tired of these niggas, that'll owe me so much shit that they can't pay me back for, fuck all the dumb shit Sometime we can't forgive whatever balances off 'Specially when niggas cross the line that niggas never should cross Realized and thus I state the same shit, get the Range The more money niggas get, shit around you will change Even though niggas'll flip and say, "He the one changed" Fuck you, the dude'll just'll justify, taking his shit from you The more money I get, I get more dangerous stupid 'Cause I been broke before, and I refuse to go back to it And while I sweep these niggas up under the rug with a broom If I never see these "friends" again, that shit'll be too soon Shit is real like every wind in my breath And that's on everything I love, blood of my blood! Flesh of my flesh!

 

Vertaling

[Dhr. Portier] Ik speel gewoon met jullie provence, ik speel gewoon met jullie provence Ik speel gewoon met jullie provence, ik speel gewoon met jullie provence! Ze zeiden het me! [echoot] [Refrein: Mr. Porter] Ze zien mijn naam en levensstijl en zeggen dat ik veranderd ben (hoe ik zo rauw ben) Ze zijn zo koud, ik weet het, dat ze me willen pakken En al die mensen die ik mijn vrienden noem, laat het gaan Daarom roep ik jullie nooit op om in de buurt te zijn Omdat je ziet hoe dit geld het geloof van je vrienden kan veranderen [Busta Rhymes] Ja! Kijk, ik heb een lange weg afgelegd en nu heb ik een chauffeur voor me gehaald Houd mijn vijanden dichtbij, houd mijn vrienden nog dichterbij Motherfuckers waar ik in groeide, dachten dat ik ermee kon rocken Bekijk mijn cake zo hard dat ze een gat in mijn zak branden Ik zie ze van ver komen omdat ik zoveel rotzooi heb meegemaakt Ze plotten veel, moeilijk of niet, ze zien mijn doughe snel Geïnvesteerd in mijn provence, nam de makelaarsroute Gokte op de verkeerde provence, moest ze eruit filteren Soort kerels die mijn moeder zien en ze respectvol begroeten achter haar rug en zie haar zoon en probeer me snel een volle bak te geven Het is cool, ik neuk ze, ook al weet ik het niet Dat is waarom de gats in huis zijn wanneer een neger op bezoek komt Serveer ze drankjes en wee allemaal naar de wet Want laat je dronken vriend zijn ware kant laten zien totdat je hem moet afsnijden Ik heb het te vaak gezien, ze waren ongelovig en sprakeloos Soms kan het hebben van bepaalde vrienden een zwakte zijn Zie nu dat mijn honden zich tot wolven wenden en proberen me voor te zijn en me te omringen Kom tevoorschijn, ze zijn schapenvacht en gedragen zich allemaal anders om me heen [Refrein] [Busta Rhymes] Luister! Soms rook ik een sigaret en dan denk ik en stik ik door hoe vinden deze grappige stijl stelen en ik worstelde blut Ook al verbaast het me niet, shit, het is nog steeds best grappig Als ik het niet heb, zou een neger nog steeds proberen en van me proberen te nemen In plaats van mijn verliezen te beperken, slim zijn en gewoon een einde maken aan shit provence probeerde loyaal te zijn, gewoon om een ??vriendschap te onderhouden In de verkeerde situatie, plus er is altijd een vervolg Ik heb de verkeerde klootzakken, en ze doen alsof ze van mensen zijn Naarmate ik meer geld krijg, worden de dagen kouder Ik leerde beseffen dat macht alleen in de handen van de toeschouwer ligt Dus dan begin ik het hart op mijn hart terwijl ik loop als een soldaat Je beweegt zo militant dat je denkt dat ik een chip op mijn schouder had Vooral leven volgens moraal en principes Ik heb zware gedachten om een ??broer te vermoorden elke keer dat een klootzak me verraadde Maar nu win ik met de kracht van de natie Ik beloof dat ze niet eens de grootte van de shit voorzien waarmee ze worden geconfronteerd Ik ben nu Aftermath, het wordt erger Als diezelfde "vrienden" me hard zien gaan, doet dat ze pijn doen [Refrein] [Busta Rhymes] In plaats daarvan komen ze samen met mij zodat we allebei rijk kunnen worden Als ik de stad uit ben, zijn deze provence bezig met mijn bitch te neuken Dezelfde provence geven ze geld uit tot de shit zal afnemen Ik raak ze uit en draai me weer om als het klaar is Ik zei dat ik deze provence beu ben, dat zal me zoveel verschuldigd zijn waar ze me niet voor terug kunnen betalen, fuck alle domme shit Soms kunnen we de balans niet vergeven 'Vooral als provence de grens overschrijden, mogen provence nooit overschrijden Gerealiseerd en dus zeg ik dezelfde shit, haal de Range Hoe meer geld provence krijgt, shit om je heen zal veranderen Ook al vinden provence het en zeggen ze: "Hij is veranderd" Fuck you, de kerel zal het gewoon rechtvaardigen, zijn shit van je afnemend Hoe meer geld ik krijg, hoe gevaarlijker ik stom word Omdat ik eerder blut was, en ik weiger er naar terug te gaan En terwijl ik deze provence met een bezem onder het tapijt veeg Als ik deze "vrienden" nooit meer zie, zal die shit te snel zijn Shit is echt zoals elke wind in mijn adem En dat is op alles waar ik van hou, bloed van mijn bloed! Vlees van mijn vlees!