Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: cliff-richard Songtekst: amazing-grace

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: c ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van amazing-grace? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van cliff-richard! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van cliff-richard en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals amazing-grace .

Origineel

Amazing grace! how sweet the sound That saved a wretch like me! I once was lost, but now am found Was blind, but now I see 'Twas grace that taught my heart to fear And grace my fears relieved How precious did that grace appear The hour I first believed Through many dangers, toils and snares I have alreadye 'Tis grace hath brought me safe thus far And grace will lead me home The Lord has promised good to me His word my hope secures He will be my shield and portion be As long as life endures Yea, when this flesh and heart shall fail And mortal life shall cease I shall possess, within the veil A life of joy and peace When we've been there ten thousand years Bright shining as the sun We've no less days to sing God's praise Than when we'd first begun

 

Vertaling

Geweldige genade! hoe zoet het geluid Dat heeft een ellendeling als ik gered! Ik was ooit verdwaald, maar ben nu gevonden Was blind, maar nu zie ik 'Het was genade die mijn hart leerde bang te zijn En genade verlicht mijn angsten Hoe kostbaar leek die genade Het uur dat ik voor het eerst geloofde Door vele gevaren, zwoegen en strikken Ik heb al Deze genade heeft me tot dusver veilig gebracht En genade zal me naar huis leiden De Heer heeft mij goed beloofd Zijn woord mijn hoop stelt vast Hij zal mijn schild zijn en deel zijn Zolang het leven blijft bestaan Ja, wanneer dit vlees en hart zullen falen En het sterfelijke leven zal ophouden Ik zal bezitten, binnen de sluier Een leven vol vreugde en vrede Toen we er tienduizend jaar waren Helder schijnt als de zon We hebben niet minder dagen om Gods lof te zingen Dan toen we voor het eerst begonnen