Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: corky-and-the-juice-pigs Songtekst: suzanne

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: c ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van suzanne? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van corky-and-the-juice-pigs! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van corky-and-the-juice-pigs en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals suzanne .

Origineel

And now we'd like to do a tribute to a very talented songwriter, singer, dancer, juggler, skateboarder, ice cream saleswoman, nazi hunter, fugitive logger, cakemaker, cat owner, dog worshipper, sausage stuffer, mushroom licker and toadstool. This is our tribute to the very lovely and talented Suzanne Vega. (knocking) Come in. A small boyes walking on the street as afar above him a gull swings with tiny, razor-sharp onions taped to its eyelids and it screams, "This is your pune!" And the boy says, "What's a pune?" as he falls into a cup And screams, "I am boiling, I think I'm boiling up." And then the sky opens up and a huge craftwagon falls to the earth and out of it jumped Jesus. And then I heard a sound, it sounded like freedom but it ended up being very quiet so I went back to sleep. And then I heard a noise deep in my bowels. It reminded me of Christmas trees because it was so green. And I had a floatation device installed in my liver so I would not sink if I drowned. And then out of the nursery I heard the children screaming, "Why do they always make me ?" Are you lost in love? Just like me Looking for love Just like me Hoping for love Just like me Searching for love Just like me Ou est l'amour? My uncle thought he was a tuba so we all blew hard on his buttocks and he made noises out of the bell of his head. And I said, "Ha ha, there's the funny uncle. He is a brass instrument, not a woodwind, remember that, kids." And then out of the dresser there came a loaf of socks and everyone said, "Mmm delicious! Just what we need for our picnic party!" I dreamed of you And I dreamed in blue And then I washed my hair. Sometimes when I'm all alone I crawl under the carpet and search for bits of lint and then I knit them together into a little brother and I torment him with my evil, evil eyes until he cries. Have you ever smelled a porcupine as its thrown the air by a huge lumberjack who screams, "I'm never going to wash myself again, not for a million dollars!" Are you lost in love? Just like me Looking for love Just like me Searching for love Just like me Looking for love Just like me Here we go! I am a dolphin I am a squirrel I am a beast who lives beneath the waters Watch me flip my venomous tail as I make noises with my blowhole. I am a crystal piece of jewelry I am a float in a big parade I am a quiet little mincing moron in your suit pocket I once left myself all alone and realized that I had no phone, so I borrowed my sister's and she said, "May I call you?" And I said, "Why? Because I am the pope of all the queens of England! Would you kiss me?" And then I heard a noise and it sounded like my little bones turning to squid and everyone kicked me and said, "Release your ink NOW, buddy!" And then I died But no one cried Because I died inside.

 

Vertaling

En nu willen we een eerbetoon brengen aan een zeer getalenteerde songwriter, zanger, danser, jongleur, skateboarder, ijsverkoper, nazi-jager, voortvluchtige houthakker, cakemaker, katteneigenaar, hondenaanbidder, worstvuller, paddenstoelen likker en paddenstoel. Dit is ons eerbetoon aan de zeer mooie en getalenteerde Suzanne Vega. (kloppen) Kom binnen. Een klein jongetje loopt op straat als een verre meeuw boven hem zwaait een meeuw met kleine, vlijmscherpe uien die aan zijn oogleden zijn geplakt en het schreeuwt: 'Dit is jouw pune!' En de jongen zegt: "Wat is een pune?" als hij in een kopje valt En schreeuwt: "Ik kook, ik denk dat ik kook." En dan gaat de lucht open en een enorme wagen valt op de aarde en daaruit sprong Jezus. En toen hoorde ik een geluid, het klonk als vrijheid, maar het werd erg stil, dus ging ik weer slapen. En toen hoorde ik diep in mijn ingewanden een geluid. Het deed me denken aan kerstbomen omdat het zo groen was. En ik had een drijfapparaat in mijn lever geïnstalleerd, zodat ik niet zou zinken als ik zou verdrinken. En toen hoorde ik uit de kinderkamer de kinderen schreeuwen: 'Waarom maken ze me altijd?' Ben je verliefd? Net zoals mij Op zoek naar de liefde Net zoals mij Hoop op liefde Net zoals mij Zoeken naar liefde Net zoals mij Ou est l'amour? Mijn oom dacht dat hij een tuba was, dus we bliezen allemaal hard op zijn billen en hij maakte geluid uit de bel van zijn hoofd. En ik zei: "Ha ha, daar is de grappige oom. Hij is een koperen instrument, geen houtblazer, onthoud dat, kinderen." En toen kwam er uit het dressoir een sokkenbrood en iedereen zei: "Mmm lekker! Precies wat we nodig hebben voor ons picknickfeest!" Ik heb gedroomd over jou En ik droomde in het blauw En toen waste ik mijn haar. Soms, als ik helemaal alleen ben, kruip ik onder het tapijt en zoek naar pluisjes en dan brei ik ze samen tot een broertje en kwel hem met mijn boze, boze ogen totdat hij huilt. Heb je ooit een stekelvarken geroken terwijl het in de lucht werd gegooid door een enorme houthakker die schreeuwt: 'Ik ga mezelf nooit meer wassen, niet voor een miljoen dollar!' Ben je verliefd? Net zoals mij Op zoek naar de liefde Net zoals mij Zoeken naar liefde Net zoals mij Op zoek naar de liefde Net zoals mij Daar gaan we! Ik ben een dolfijn Ik ben een eekhoorn Ik ben een beest dat onder de wateren leeft Kijk hoe ik mijn giftige staart omdraai terwijl ik geluiden maak met mijn blaasgat. Ik ben een kristallen sieraad Ik ben een dobber in een grote parade Ik ben een stille kleine idioot in je zak Ik heb mezelf ooit helemaal alleen gelaten en realiseerde me dat ik geen telefoon had, dus leende ik die van mijn zus en ze zei: "Mag ik je bellen?" En ik zei: "Waarom? Omdat ik de paus ben van alle koninginnen van Engeland! Zou je me willen kussen?" En toen hoorde ik een geluid en het klonk alsof mijn kleine botten in inktvis veranderden en iedereen me schopte en zei: "Laat NU je inkt los, vriend!" En toen stierf ik Maar niemand huilde Omdat ik van binnen stierf.