Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: current-93 Songtekst: vii-the-cloud-of-unknowing

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: c ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van vii-the-cloud-of-unknowing? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van current-93! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van current-93 en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals vii-the-cloud-of-unknowing .

Origineel

And then when then I die I feel I shall say I have not understood I have not understood any of this My eyes are still coaldark I have not understood Around and in my eyes the tiny flecks Of swirling crippled confused lights And to my heart I will whisper Softly quietly "There is no death there is no death" (And goodbye to you all) Under the gorgon grinned arches Of London's great vaults I have not understood Under the sunpuckered roofs Of Kathmandu I have not understood Along the soulstoned streets Of Lower And of Higher Germanie I have not understood Leipzig: blackeyed pain and loss: she I have not understood In Clare near I the empty lakes are open in the distance And too close is the famineretchingroad All these are ghosts There I have not understood (In the Heart of the Wood Oh there I have understood) I rested at the temple of Great Black Time -- Her And did not understand Though animalbled fleshmarbled rivers ran in Her honour His buckled body in blood Returns to the prebirth poise Spreadeagled like starfish -- There in His eyes: Iprehension mute pain disbelief what Blood there meant sorrow trickles there This I could not understand I bend the pages of yet another book And in its lines Great Black Lines I have not understood Please gramercy pray for me And oh goodbye sweetestheart The wind roars in the nearness And there in my heart And all the clouds are spiralling towards us Descent indeed to the centre of it all Skipping lightly and lying truly This we shall understand I hope... We bent humped trees The great ones -- there On the lapped shore Dai Ichi There also I do not know This is all unknowable And as the dust covers My empty eyes You shall read in these foolish gapes Oh that I have not understood (But if you look for the stag and cross conjoined there on my arm look there There I have understood very well.) Now you are all fading All fading As my age creeps on As This Age stumbles on Fires in the earth Fires in the sky Fires in our hearts Fires everywhere The black eyes Already blacken And this I have not understood Not peace But a sword This and He Unfortunately I have understood Under the bowered greenwood tree When first I lay Bright starre with Thee Under the velvet branches dear When sun and moon both came so near Under the starlit open dome Under the starsharp pointed lights Under the starloved greeny earth When first I wanted to hold You And all the world halfdead and halflive Spat into my mouth Bluesea bitterwater And I am almost dead And I have not understood Under the rain and teeth of gods Under the pain and sleeping liddy eyes Under the brokkèd wetful heaven If you are there If you are there If you are there Then I am singing with my eyes If you are there

 

Vertaling

En als ik dan sterf Ik heb het gevoel dat ik zal zeggen ik heb het niet begrepen Ik heb hier niets van begrepen Mijn ogen zijn nog steeds roodbruin ik heb het niet begrepen Rond en in mijn ogen de kleine vlekjes Van wervelende kreupele, verwarde lichten En naar mijn hart zal ik fluisteren Zachtjes stil "Er is geen dood, er is geen dood" (En tot ziens allemaal) Onder de gorgon grijnsden bogen Van de grote gewelven van Londen ik heb het niet begrepen Onder de zonovergoten daken Van Kathmandu ik heb het niet begrepen Langs de zielige straten Van lager En van Hogere Germanie ik heb het niet begrepen Leipzig: blackeyed pijn en verlies: zij ik heb het niet begrepen In Clare bij I in de verte zijn de lege meren open En te dichtbij is de beroemde trekroute Dit zijn allemaal geesten Daar heb ik het niet begrepen (In het hart van het bos Oh daar heb ik het begrepen) Ik rustte in de tempel van Great Black Time - Her En begreep het niet Hoewel dierlijk vlees-gemarmerde rivieren ter ere van haar liepen Zijn geknikte lichaam in bloed Keert terug naar het evenwicht vóór de geboorte Verspreid als zeester - Daar in zijn ogen: Iprehension dempen pijn ongeloof wat Bloed daar betekende verdriet Dit kon ik niet begrijpen Ik buig de pagina's van weer een ander boek En in zijn lijnen Great Black Lines ik heb het niet begrepen Bid alstublieft voor mij En oh vaarwel lieverd De wind brult in de buurt En daar in mijn hart En alle wolken draaien naar ons toe Afdaling naar het middelpunt van alles Licht overspringen en echt liegen Dit zullen we begrijpen Ik hoop... We hebben gebogen bomen gebogen De groten - daar Op de omspoelde kust Dai Ichi Ook daar weet ik niet van Dit is allemaal onkenbaar En als het stof bedekt Mijn lege ogen U zult in deze dwaze gaten lezen Oh dat heb ik niet begrepen (Maar als je op zoek bent naar het hert en het kruis samengevoegd daar op mijn arm kijk daar Daar heb ik heel goed begrepen.) Nu vervagen jullie allemaal Alles vervaagt Naarmate mijn leeftijd kruipt Zoals dit tijdperk struikelt Branden in de aarde Branden in de lucht Branden in ons hart Vuurt overal De zwarte ogen Al zwart En dit heb ik niet begrepen Geen vrede Maar een zwaard Dit en hij helaas ik heb begrepen Onder de gedraaide greenwood-boom Toen ik voor het eerst lag Bright starre with Thee Onder de fluwelen takken lieverd Toen zon en maan allebei zo dichtbij kwamen Onder de door sterren verlichte open koepel Onder de scherpe, puntige lichten Onder de verhongerde groene aarde Toen ik je voor het eerst wilde vasthouden En de hele wereld halfdood en halfleven Spat in mijn mond Bluesea bitterwater En ik ben bijna dood En ik heb het niet begrepen Onder de regen en tanden van goden Onder de pijn en slapende liddy ogen Onder de brokkèd natte hemel Als je daar bent Als je daar bent Als je daar bent Dan zing ik met mijn ogen Als je daar bent