Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: calle 13 Songtekst: interludio stupid is as stupid does

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: calle 13 - interludio stupid is as stupid does ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van interludio stupid is as stupid does? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van calle 13! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van calle 13 en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals interludio stupid is as stupid does .

Origineel

Oh, stupid is as stupid does. What kind of nonesense is this?. We're in a stupid time. Not stupid like stupid fresh. But like a stupid Duh!. We're getting stupider by the nanosecond. But we think we`re so smart 'cause we follow the leader!. But only cause we are so stupidfied-er!. Civilization and evolution can only take us so far,. It's up to the individual to unstupify - his self!. The stupification from mass media lies. And corporate ties. Colaborate to keep us intoxified. But start the dechurchification. As an indication of unstupification. By just asking one goddamm question.. Oh get inside yourself and listen.. The truth will set you free from the mass media apocalypse.. It?s the only antidote to the epidemic. Of the army of stupid is as stupid does.

 

Vertaling

Oh, dom is wat dom doet. Wat is dit voor onzin? We zitten in een stomme tijd. Niet dom zoals dom vers. Maar als een stomme Duh!. We worden dommer met de nanoseconde. Maar we denken dat we slim zijn omdat we de leider volgen! Maar alleen omdat we zo dommer zijn! Beschaving en evolutie kunnen ons maar tot een bepaalde hoogte brengen. Het is aan het individu om zichzelf te ont- stompen! De verdoving door massamedia leugens. En bedrijfsbanden. Samenwerken om ons bedwelmd te houden. Maar start de ontkerkelijking. Als een indicatie van ontzuiling. Door slechts één verdomde vraag te stellen... Ga in jezelf en luister. De waarheid zal je bevrijden van de massamedia apocalyps... Het is het enige tegengif voor de epidemie. Van het leger van dom is zoals dom doet.