Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: carbon leaf Songtekst: attica s flower box window

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: carbon leaf - attica s flower box window ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van attica s flower box window? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van carbon leaf! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van carbon leaf en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals attica s flower box window .

Origineel

She broached again and again over the careful morning scones That she adored all too quickly as he cranked up his jaw And turned off his ear, and she reminded they were his favorites and Could we please consider for our morning view That flower box window with the three sides of glass? (Like in the magazines) "Consider it I will," he said, "Consider it gone from your head As it is I'm late and not in need of a view And you will idle your time away like a bird perched at the window sill So off I go and I'm gonna auction you off if you insist my little gem My little hen to persist with this mentality" "No more of this, she said, "Living in the shadow Of my other sledgehammer, saw hacked away at the wall Giggles, fear and dust, she chipped away and punched a hole And the sun winked through with its artist eye As if to say, "Wherever you been Attica? Break the seal of your conventionality" Not used to this awakening in you Stash your dreams up in the cupboard bare You know your name She made her way to see that sun and headed out the door With a wide stride to attack it from the other side She ripped away, she talked aloud, belly laughed And one by one the bottled spirits came to the curb To see what was goin' on, "Attica, my dear" They said, "Have you gone and lost your head?" Here's a magazine, now go and find me that window frame And to the nursery with you, we've got a lot to do You can help or get out of my way Not used to this awakening in you Drink your tea in the same way (Same time each day) You know your name and you know who you are Well, the spirit caught like wildfire and she had a crew And between them all her flower box window was installed after all Fanfare from the kitchen, street bazaar in the yard (I see you, you see me) Bottles uncorked, wildflowers free

 

Vertaling

Ze begon steeds weer over de voorzichtige ochtendkoekjes Die ze maar al te snel verorberde toen hij zijn kaak ophief En zijn oor afsloeg, en zij herinnerde dat zij zijn favorieten waren en Kunnen we alsjeblieft overwegen voor ons ochtend uitzicht Dat bloembakraam met de drie zijden van glas? (Zoals in de tijdschriften) "Beschouw het als ik zal," zei hij, "Beschouw het als verdwenen uit je hoofd Ik ben al laat en heb geen uitzicht nodig En jij zal je tijd verdoen als een vogel die op de vensterbank zit. Dus ik ga je veilen als je aandringt, mijn juweeltje. Mijn kleine hen om door te gaan met deze mentaliteit" "Niet meer van dit, zei ze, "Leven in de schaduw Van mijn andere voorhamer, zaag weggehakt aan de muur Giechel, angst en stof, ze hakte weg en sloeg een gat En de zon knipoogde er doorheen met haar kunstenaarsoog Alsof ze wilde zeggen, "Waar ben je geweest Attica? Breek het zegel van je conventionaliteit" Niet gewend aan dit ontwaken in jou Berg je dromen kaal op in de kast Je kent je naam. Ze ging op weg om de zon te zien en ging de deur uit Met een wijde pas om het van de andere kant aan te vallen Ze scheurde weg, ze praatte hardop, lachte om haar buik En een voor een kwamen de gebottelde geesten naar de stoep om te zien wat er aan de hand was, "Attica, mijn liefste" Ze zeiden: "Heb je je hoofd verloren?" Hier is een tijdschrift, ga nu en zoek dat raamkozijn voor me En naar de kinderkamer met jou, we hebben een hoop te doen Je kunt me helpen of uit de weg gaan Ik ben niet gewend aan dit ontwaken in jou. Drink je thee op dezelfde manier (Zelfde tijd elke dag) Je kent je naam en je weet wie je bent Nou, de geest vatte als wildvuur en ze had een bemanning En tussen hen allen werd haar bloembakraam toch geïnstalleerd Fanfare uit de keuken, straat bazaar in de tuin (Ik zie jou, jij ziet mij) Flessen ontkurkt, wilde bloemen vrij