Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: casting crowns Songtekst: spirit wind

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: casting crowns - spirit wind ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van spirit wind? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van casting crowns! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van casting crowns en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals spirit wind .

Origineel

[Verse 1] Ezekiel stared down into the valley Filled with dry bones baking in the sun Remains that used to be a mighty army To him, it looked like their fighting days were done But driven by a calling on his life He spoke God's words, the bones began to shake He stared wide-eyed as the flesh began to form And as he prophesied to the wind The soldiers began to wake [Chorus] And the Lord sent His wind into the valley And breathed the breath of life into their souls And raised them again a mighty army For soon these arisen warriors will battle again For they have been filled with the Spirit Wind Woah, woah, woah [Verse 2] A pastor stands before his congregation Once a mighty army for the Lord But now he stares into the lifeless eyes Believers leading carnal lives He wonders what they're fighting for But driven by a calling on his life He spoke God's word like he'd done a hundred times before But this time he comes broken and weeping With tears of a broken heart And he cries out to the Lord [Chorus] Oh Lord, send Your wind into this valley And breathe the breath of life into their souls And raise them again a mighty army For soon these arisen warriors will battle again For they have been filled with the Spirit Wind Woah, woah, woah [Bridge] Holy Spirit, breathe on me Breathe Your life in me[x4] [Chorus] [Verse 3] Oh Lord, we need You now Breathe Your life into us Lord, we need You now Our churches and our families Oh Lord, we need You now Breathe life into this dry and weary land Raise us up again

 

Vertaling

[Vers 1] Ezechiël staarde neer in de vallei Gevuld met droge beenderen, bakkend in de zon overblijfselen die ooit een machtig leger waren Voor hem, leek het alsof hun dagen van vechten voorbij waren Maar gedreven door een roeping op zijn leven Sprak hij Gods woorden, de beenderen begonnen te schudden Hij staarde met grote ogen toen het vlees zich begon te vormen En terwijl hij profeteerde tegen de wind begonnen de soldaten te ontwaken [refrein] En de Heer stuurde zijn wind in de vallei En blies de adem van het leven in hun zielen En wekte hen weer tot een machtig leger Want spoedig zullen deze opgestane krijgers weer strijden Want zij zijn vervuld met de Geest Wind Woah, woah, woah [Vers 2] Een voorganger staat voor zijn gemeente Eens een machtig leger voor de Heer Maar nu staart hij in de levenloze ogen Gelovigen die een vleselijk leven leiden Hij vraagt zich af waar ze voor vechten Maar gedreven door een roeping op zijn leven Sprak hij Gods woord zoals hij al honderd keer eerder had gedaan. Maar deze keer komt hij gebroken en huilend Met tranen van een gebroken hart En hij roept uit tot de Heer [refrein] Oh Heer, stuur Uw wind in deze vallei En blaas de adem van het leven in hun zielen En maak van hen weer een machtig leger Want spoedig zullen deze opgestane strijders weer ten strijde trekken Want zij zijn vervuld van de Geesteswind Woah, woah, woah [Brug] Heilige Geest, adem op mij Adem Uw leven in mij[x4] [refrein] [Verse 3] Oh Heer, we hebben U nu nodig Adem Uw leven in ons Heer, we hebben U nu nodig Onze kerken en onze families Oh Heer, we hebben U nu nodig Blaas leven in dit droge en vermoeide land Breng ons weer tot leven