Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: centinex Songtekst: embraced by moonlight

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: centinex - embraced by moonlight ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van embraced by moonlight? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van centinex! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van centinex en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals embraced by moonlight .

Origineel

[Music: Schulman] [Lyrics: Schulman] Our dream became reality as we enter the path of mourning The dark lord, our master, we follow the way foretold We are spawned by chaos Reborn through desaster By nightfall we enter Your soul with purest hate A burning revenge Will fall deep within In the blaze of a black moon We purify the infested ones Embraced by moonlight Embraced by mighty darkness Enchanted through malice In blasphemy we dwell Burning like a candle Caress the moonlight shadow Forsaken and forgotten Taste this dark reunion Through domains of blasphemy We are the only emperors For now and forever We are embraced by (thy) mighty darkness Embraced by moonlight Embraced by mighty darkness Enchanted through malice In blasphemy we dwell The demons dawn has arrived Desecrate the house of god Hear the pray, hear the chant The call for the feeble son The darkened slaughter, a blessing ritual Cover the crucifix with blood The holy father nailed to the altar Torn are the christian lies Hear the ghosts in a forest left behind Like in ancient times they spread their deepest fear Come and lead us to the empire of creation Eternally satanized, in blood we are immortalised We are spawned by chaos Reborn through desaster By nightfall we enter Your soul with purest hate A burning revenge Will fall deep within In the blaze of a black moon We purify the infested ones Embraced by moonlight Embraced by mighty darkness Enchanted through malice In blasphemy we dwell

 

Vertaling

[Music: Schulman] [Lyrics: Schulman] Onze droom werd werkelijkheid toen we het pad van rouw betraden De donkere heer, onze meester, we volgen de voorspelde weg We zijn voortgebracht door chaos herboren door rampspoed Bij het vallen van de nacht betreden we Jouw ziel met pure haat Een brandende wraak Zal diep van binnen vallen In de gloed van een zwarte maan Zuiveren wij de geteisterden Omarmd door maanlicht Omarmd door machtige duisternis Betoverd door kwaadaardigheid In blasfemie vertoeven wij Brandend als een kaars Streel de schaduw van het maanlicht Verlaten en vergeten Proef deze donkere hereniging Door domeinen van blasfemie Wij zijn de enige keizers Voor nu en altijd Wij worden omarmd door (uw) machtige duisternis Omarmd door maanlicht Omarmd door machtige duisternis Betoverd door boosaardigheid In blasfemie vertoeven wij De demonen dageraad is aangebroken Ontheiligen het huis van god Hoor het gebed, hoor het gezang De roep om de zwakke zoon De verduisterde slachting, een zegenend ritueel Bedek het kruisbeeld met bloed De heilige vader aan het altaar genageld Verscheurd zijn de christelijke leugens Hoor de geesten in een achtergelaten bos Zoals in oude tijden zij hun diepste angst verspreidden Kom en leid ons naar het rijk van de schepping Eeuwig satanisch, in bloed zijn wij onsterfelijk Wij zijn voortgebracht door chaos herboren door rampspoed Bij het vallen van de nacht gaan we binnen Jouw ziel met de zuiverste haat Een brandende wraak Zal diep van binnen vallen In de gloed van een zwarte maan Zuiveren wij de geteisterden Omarmd door maanlicht Omarmd door machtige duisternis Betoverd door kwaadaardigheid In blasfemie wonen wij