Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: chamillionaire Songtekst: no snitchin'

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: chamillionaire - no snitchin' ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van no snitchin'? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van chamillionaire! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van chamillionaire en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals no snitchin' .

Origineel

(Chorus). This is for my gangstas,real niggas,ballas,trill niggas. North side,South side,chunk ya deuce up. This is for my gangstas,real niggas,ballas,trill niggas. East side,West side,chunk ya deuce up. (Verse 1). Plenty niggas get they head turned red for da bread. Start off with da information,load it up in ya head. Couldnt hold it,so it turned out its sumthin he said. Wut he tell da FEDS (he need someone to call). Your decision was to snitch and they was there to listen. When he told what he know,said they barely was trippin. Less time,now da niggas in a better position. Unless you count the fact that the streets know he was snitchin. He was lookin at a 30 but he only did 10,how your years turn to months,can he tell you dat, and. He aint really gotta answer,just the sweat in his hands. Will he make it out to make it,mmm well it depends. Everybody know the info you was tellin ya friends. Plus the streets know the deals that you made with the pen. Russian Roulette,yep nigga bet the barrel will spin. You hear that,yea nigga thats the sound of revenge. (Hook). Walk down the right road,cuz the streets is so cold. You betta take ya life slow or you'll miss it. Listen to da G-Code,if you know what i kno-oooow,then you'll keep yo mouth closed. We dont tolerate snitches. (Chorus). (Verse 2). If you gon live that crime life,i hope you hold dat 9 tight. You live life like a pussy then dats prolly what you die like. I neva eva loved a sucka,them aint really my type. Rat snakes,yea mayne the game is full of wild-life. Dont wanna do no time right?. You wanna live that high life. Like go withdrawl,have a hundred thousand in ya eye sight. Enter ya crib,see the clouds peepin through ya skylight. You be a copycat,(???),cuz mine right. Thats what he told me but i didnt listen. Doin crime for a dime wasnt my intention. You insane,think his name sumin i will mention. Only snitches need someone to tell. Alota niggas in the game,hustlin doin they thing. Usin codes on the phone with they usual slang. If you know what he know then you wont say a thing. You wouldnt need someone to tell. Careful bout the life you lead,aint smart with ya life,you plead,the streets will ignite ya T,like you aint got the right to breathe. (Cough)To choke on da realness,reality is what the fake dont know how to deal with. Words leak from the teeth,but he'll say seal it. Then go get a undercover brother he can chill with. Find a nigga that be hustlin to make a deal with. But the streets will hold court for him and'll deal with it. (Hook). (Chorus). (Verse 3). This for the G's,street jugglin,move da fire. When you talkin what you talkin it aint through the wire. Police pull you over,now they callin you a liar. You got amnesia,dont even know the dude beside ya. You dont know,you aint sayin,you aint heard what he said. Told you a closed mouth aint gon neva get fed. A open mouth'll get you county instead of the FEDS. Some scared niggas speak up so they'll be less in the red. Niggas cant deal with no 95 so they day-to-day budgeters. Its the hustlers that get put away by the customers. You upstate,niggas use to be southerners. Here the streets make the laws and dont answer the governors. We the niggas thats too real to snitch on a snitch. But make a snitch turn to puff with a flick of the wrist. That aint gon get in arguements,just go get you a clip. And they gon think about the consequences,let em repent. (Hook). (Chorus). (Talking). Man hold up,you a real nigga and you aint got nuthin to say when they come question you,just keep it 100, and go on a chunk ya deuce up

 

Vertaling

(refrein). Dit is voor mijn gangstas, real niggas, ballas, trill niggas. North side, South side, chunk ya deuce up. Dit is voor mijn gangstas, real niggas, ballas, trill niggas. East side, West side, chunk ya deuce up. (Verse 1). Plenty niggas get their head turned red for da bread. Begin met de informatie, laad het op in je hoofd. Kon het niet houden, dus het bleek dat het iets was wat hij zei. Wat vertelt hij de FEDS (hij heeft iemand nodig om te bellen). Jouw beslissing was om te klikken en zij waren er om te luisteren. Toen hij vertelde wat hij wist, zeiden ze dat ze nauwelijks aan het trippen waren. Minder tijd, nu zijn de niggas in een betere positie. Tenzij je het feit meetelt dat de straten weten dat hij verraadde. Hij had 30 jaar moeten zitten maar heeft er maar 10 uitgezeten, hoe kan je jaren in maanden veranderen, kan hij je dat vertellen, en. Hij hoeft niet echt te antwoorden, alleen het zweet in zijn handen. Zal hij het halen om het te halen,mmm nou dat hangt er vanaf. Iedereen kent de info die je aan je vrienden hebt verteld. Plus de straten weten de deals die je maakte met de pen. Russische Roulette, yep nigga wedden dat de loop zal draaien. Hoor je dat, ja nigga dat is het geluid van wraak. (Hook). Loop op de juiste weg, want de straten zijn zo koud. You betta take ya life slow or you'll miss it. Luister naar de G-Code, als je weet wat ik weet, dan hou je je mond dicht. We tolereren geen verklikkers. (Refrein). (Verse 2). Als je dat criminele leven gaat leiden, hoop ik dat je die 9 stevig vasthoudt. Als je leeft als een mietje, dan zul je waarschijnlijk ook zo sterven. Ik heb nog nooit van een sukkel gehouden, ze zijn niet echt mijn type. Rattenslangen, ja misschien zit het spel vol met wild leven. Je wilt toch geen tijd uitzitten? Wil je het goede leven leiden. Zoals gaan ontwennen, honderdduizend in je oog hebben. Ga je huis binnen, zie de wolken door je dakraam gluren. Je bent een na-aper, want die van mij wel. Dat is wat hij me vertelde, maar ik luisterde niet. Misdaad plegen voor een dubbeltje was niet mijn bedoeling. Je bent gek, denk je dat ik zijn naam zal noemen. Alleen verklikkers hebben iemand nodig om het te vertellen. Alota niggas in het spel, hustlin doen hun ding. Gebruiken codes aan de telefoon met hun gebruikelijke slang. Als je weet wat hij weet dan zeg je niets. Je hebt niemand nodig om het te vertellen. Voorzichtig met het leven dat je leidt, niet slim met je leven, je pleit, de straten zullen je ontsteken, alsof je het recht niet hebt om te ademen. Om te stikken in de echtheid, de realiteit is waar de neppers niet mee om weten te gaan. Woorden lekken uit de tanden, maar hij zal zeggen verzegel het. Ga dan een undercover broeder zoeken waar hij mee kan chillen. Vind een nigga die aan het sjacheren is om een deal mee te maken. Maar de straat zal voor hem een rechtszaak houden en het afhandelen. (Hook). (refrein). (Verse 3). Dit is voor de G's, street jugglin, move da fire. When you talkin what you talkin it aint through the wire. Police pull you over, now they callin you a liar. Je hebt geheugenverlies, je kent niet eens de man naast je. Je weet het niet, je zegt niets, je hebt niet gehoord wat hij zei. Ik heb je gezegd dat een gesloten mond nooit gevoed zal worden. Een open mond zal je een provincie bezorgen in plaats van de FEDS. Sommige bange negers praten, zodat ze minder in het rood staan. Negers kunnen niet omgaan met 95, dus ze dag-tot-dag budgethouders. Het zijn de oplichters die worden opgeborgen door de klanten. Jullie upstate, niggas waren zuiderlingen. Hier maken de straten de wetten en geven geen antwoord aan de gouverneurs. Wij zijn de negers die te echt zijn om een verrader te verraden. Maar een verklikker in een wip laten veranderen. Daar krijg je geen ruzie over, je krijgt gewoon een pistool. En ze gaan nadenken over de gevolgen, laat ze berouw tonen. (Hook). (refrein). (Talking). Man wacht even, je bent een echte nigga en je hebt niets te zeggen als ze je komen ondervragen, hou het gewoon 100, en ga op een chunk ya deuce up