Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: chamillionaire Songtekst: when ya on (feat. nipsey hussle)

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: chamillionaire - when ya on (feat. nipsey hussle) ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van when ya on (feat. nipsey hussle)? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van chamillionaire! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van chamillionaire en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals when ya on (feat. nipsey hussle) .

Origineel

[Chamillionaire]. They only love ya when ya on. They only love ya when ya on. The only other time is when you're gone. They only love ya when ya on. What goes up come do-ow-own. Welcome to True thousand 11 where everybody's the realest. Everyone who a midget, say they do it the biggest. Every part of ya business is everybody business. Got my name all in they mouth. I should have been a dentist. Yeah, everybody done did it. Everybody's a critic. I'm like "Whatchu talkin' bout" like everybody's a Willis. Man, they say they love you when the block on smash. Since they so in love, tell 'em they can kiss my cash. Wait a minute you don't like me, Well I don't like you. These fakers sayin' that they real but I see right through. The old me, that was the realest person I knew. The new me probably the realest person times two. [Chorus]. So when you feels like it's everybody for themselves. And the place where ya living isn't far from hell. And they keep tellin' you that you were born to fail. And everybody say they real but it's too hard to tell. So until I die, I'mma always grind. Ima be ok, Ima be alright. If they say i'll fail, that would be a lie. But there aint no such thing as a tie. They only love ya when ya on. Hold up. You got to be out ya conscience. They aint got no sense, that's why they call it nonesense. How they gon talk about what you never accomplished. Like they dun done something thats worthy of my responses. Look at the tags, I'm showing 'em how to stunt G. Candy and paper plates, it looks like I got the munchies. It's so ironic they couch got money in it. But y'all always on the couch and never get any money. Where's Cupid, they only love ya till ya next hook. but I don't check the gossip blogs. I check check books. Ask Lebron he'll say winning is the best look. Every move I make is right like I aint got a left foot. To keep it real a record deal couldn't stop me. I'm bootlegging bullets, you can still get a copy. Lucifer is in a pair of heels in the lobby. I don't dance with the devil call it trilluminati. [Chorus]. So when you feels like it's everybody for themselves. And the place where ya living isn't far from hell. And they keep tellin' you that you were born to fail. And everybody say they real but it's too hard to tell. So until I die, I'mma always grind. Ima be ok, Ima be alright. If they say i'll fail, that would be a lie. But there aint no such thing as a tie. They only love ya when ya on. Northside where ya at. Northside let me know you got my back. They only love ya when ya on. Southside where ya at. Southside, let me know you got my back. Yeah. Eastside where ya at. Eastside let me know you got my back. They only love ya when ya on. Westside where ya at. Westside let me know you got my back. [Nipsey Hussle]. Look, I'm a get money n-gga, on a daily basis. Road to the riches, potholes in the pavements. Thats why I follow every rule and regulation. Making rap money off this game I've been laced with. Uh, and you can blame it on black sam. Blame it on Crenshaw and Slauson Ave. Fly whip bad [email protected] with a fat @ss. Bail money, big pistol and a black mask. That's how we play it, we living with the fast cash. To all my haters, consider this the last laugh. I've been the greatest in my city, now I'm past that. It's all money ascap, broke bitches bag back. Please, Louis loc's, Louis back packs. First class seats like a pillow top mattress. Uh, we can't take it to the casket so I'mma spend these racks. Just to laugh at your reaction. [Chorus]. So when you feels like it's everybody for themselves. And the place where ya living isn't far from hell. And they keep tellin' you that you were born to fail. And everybody say they real but it's too hard to tell. So until I die, I'mma always grind. Ima be ok, Ima be alright. If they say i'll fail, that would be a lie. But there aint no such thing as a tie. They only love ya when ya on. I know, I know-ow-ow-ow. They only love ya when ya on. I know, I know-ow-ow-ow. They only love ya when ya on. What goes up, must come down. What goes up, comes down. What goes up, must come down. What goes up, comes do-ow-oown!

 

Vertaling

[Chamillionaire]. Ze houden alleen van je als je aanstaat. Ze houden alleen van je als je aanstaat. De enige andere keer is als je weg bent. Ze houden alleen van je als je op bent. What goes up come do-ow-own. Welkom bij True thousand 11 waar iedereen de echtste is. Iedereen die een dwerg is, zegt dat ze het het grootst doen. Elk deel van je bedrijf is ieders bedrijf. Ze hebben mijn naam in hun mond. Ik had een tandarts moeten zijn. Ja, iedereen heeft het gedaan. Iedereen is een criticus. Ik ben zoals "Waar heb je het over" alsof iedereen een Willis is. Man, ze zeggen dat ze van je houden als het blok op smash staat. Aangezien zij zo verliefd zijn, zeg hen dat zij mijn geld kunnen kussen. Wacht even, je mag me niet. Nou, ik mag jou niet. Deze neppers zeggen dat ze echt zijn, maar ik kijk er dwars doorheen. De oude ik, dat was de echtste persoon die ik kende. De nieuwe ik waarschijnlijk de echtste persoon maal twee. [koor]. Dus als je het gevoel hebt dat het iedereen voor zichzelf is. En de plaats waar je woont is niet ver van de hel. En ze blijven je maar vertellen dat je geboren bent om te falen. En iedereen zegt dat ze echt zijn, maar het is te moeilijk om te zeggen. Dus tot ik sterf, zal ik altijd blijven malen. Ik zal oké zijn, ik zal oké zijn. Als ze zeggen dat ik zal falen, zou dat een leugen zijn. Maar er is niet zoiets als een gelijkspel. Ze houden alleen van je als je op bent. Wacht even. Je moet uit je geweten zijn. Ze hebben geen verstand, dat is waarom ze het onzin noemen. Hoe ze gaan praten over wat je nooit bereikt hebt. Alsof ze niets gedaan hebben dat mijn reacties waard is. Kijk naar de tags, ik laat ze zien hoe je G. stunt. Snoep en papieren bordjes, het lijkt erop dat ik de kriebels heb. Het is zo ironisch dat er geld in hun bank zit. Maar jullie zitten altijd op de bank en krijgen nooit geld. Waar is Cupido, ze houden alleen van je tot je volgende haak. Maar ik check de roddel blogs niet. Ik controleer de chequeboekjes. Vraag het Lebron, hij zal zeggen dat winnen de beste look is. Elke beweging die ik maak is goed, alsof ik geen linkervoet heb. Om het echt te houden, een platencontract kan me niet stoppen. Ik ben bootlegging kogels, kun je nog steeds een kopie krijgen. Lucifer staat op een paar hakken in de lobby. Ik dans niet met de duivel, noem het truminati. [Chorus]. Dus als je het gevoel hebt dat het iedereen voor zichzelf is. En de plaats waar je woont is niet ver van de hel. En ze blijven je maar vertellen dat je geboren bent om te falen. En iedereen zegt dat ze echt zijn, maar het is te moeilijk om te zeggen. Dus tot ik sterf, zal ik altijd blijven malen. Ik zal oké zijn, ik zal oké zijn. Als ze zeggen dat ik zal falen, zou dat een leugen zijn. Maar er is niet zoiets als een gelijkspel. Ze houden alleen van je als je op bent. Northside, waar ben je? Northside laat me weten dat je achter me staat. Ze houden alleen van je als je op bent. Southside where ya at. Southside, laat me weten dat je me dekt. Yeah. Eastside, waar ben je? Eastside laat me weten dat je me dekt. Ze houden alleen van je als je op bent. Westside, waar ben je? Westside laat me weten dat je me steunt. [Nipsey Hussle]. Kijk, ik ben een geld n-gga, op een dagelijkse basis. Weg naar de rijkdom, kuilen in de trottoirs. Dat is waarom ik elke regel en voorschrift volg. Ik verdien rap geld met dit spel waar ik mee geregen ben. Uh, en je kunt het zwarte Sam verwijten. Geef de schuld maar aan Crenshaw en Slauson Ave. Fly whip bad [email protected] met een dikke @ss. Borgtocht geld, groot pistool en een zwart masker. Dat is hoe we het spelen, we leven van het snelle geld. Aan al mijn haters, beschouw dit als de laatste lach. Ik was de beste in mijn stad, nu ben ik daar voorbij. Het is allemaal geld, blut wijf terug. Alsjeblieft, Louis loc's, Louis rugzakken. Eerste klas stoelen als een kussen top matras. We kunnen het niet meenemen naar de kist, dus ik geef deze rekken uit. Gewoon om te lachen om je reactie. [Chorus]. Dus als je het gevoel hebt dat het iedereen voor zichzelf is. En de plaats waar je woont is niet ver van de hel. En ze blijven je maar vertellen dat je geboren bent om te falen. En iedereen zegt dat ze echt zijn, maar het is te moeilijk om te zeggen. Dus tot ik sterf, zal ik altijd blijven malen. Ik zal oké zijn, ik zal oké zijn. Als ze zeggen dat ik zal falen, zou dat een leugen zijn. Maar er is niet zoiets als een gelijkspel. Ze houden alleen van je als je aanstaat. Ik weet het, ik weet het-ow-ow-ow. Ze houden alleen van je als je aanstaat. Ik weet het, ik weet het-ow-ow-ow. They only love ya when ya on. Wat omhoog gaat, moet naar beneden komen. Wat omhoog gaat, komt naar beneden. Wat omhoog gaat, moet naar beneden komen. Wat omhoog gaat, komt naar beneden!